FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Follow_me
@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Halaman 1 dari 2 1, 2  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Mon Feb 10, 2014 5:20 pm

Kuasa ALLAH, Satu Gereja Masuk Islam ketika seorang pemuda menjawab 22 pertanyaan dr seorang pendeta, dan pemuda itu memberikan 1 pertanyaan ke pendeta.. simak selanjutnya..

Betapa Kecilnya Kita di Hadapan Allah
Kuasa ALLAH, Satu Gereja Masuk Islam

Ini Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 2006 silam.
Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika , ia
berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan,namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. "Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta,

"Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim." Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut.

Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat."
Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silahkan!

Sang pendeta pun mulai bertanya,
# 1.. Sebutkan satu yang tiada duanya,

# 2.. dua yang tiada tiganya,

# 3.. tiga yang tiada empatnya,

# 4.. empat yang tiada limanya,

# 5.. lima yang tiada enamnya,

# 6.. enam yang tiada tujuhnya,

# 7.. tujuh yang tiada delapannya,

# 8.. delapan yang tiada sembilannya,

# 9.. sembilan yang tiada sepuluhnya,

# 10.. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,

# 11.. sebelas yang tiada dua belasnya,

# 12.. dua belas yang tiada tiga belasnya,

# 13.. tiga belas yang tiada empat belasnya.

# 14.. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!

# 15.. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?

# 16.. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?

# 17.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?

# 18.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!

# 19.. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan apidan siapakah yang terpelihara dari api?

# 20.. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara daribatu?

# 21.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

# 22.. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan
dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu ter-senyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah
ia berkata,
# 1.. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

#2.. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda
(kebesaran kami)." (Al-Isra':12).

# 3.. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil
dan ketika me-negakkan kembali dinding yang hampir roboh.

# 4.. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

# 5.. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.

# 6.. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.

# 7..Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.
Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk:3).

# 8.. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-
penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

# 9.. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim
paceklik, katak, darah, kutu dan belalang

# 10.. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah ke-baikan. Allah SW berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh
kali lipat." (Al-An'am: 160).

# 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.

# 12.. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon
air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air." (Al-
Baqarah: 60).

# 13.. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

# 14.. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya
mulai menying-sing. " (At-Takwir:1Cool.

# 15.. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

# 16.. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,"Wahai ayah
kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala." Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepadamereka," tak ada cercaaan ter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara
adalah suara keledai." (Luqman: 19).

# 18.. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.

# 19.. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi
Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

# 20.. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari
batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

# 21.. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu
daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 2Cool.

# 22.. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia
mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah.
Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "
Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. " Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda."
Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa'asyhaduanna MuhammadarRasulullah."

Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.

Semoga Kisah ini dapat menambah kuat Iman kita sebagai seorang Muslim, dan jika Kisha ini di baca oleh orang non muslim, semoga dia sadar dan memeluk Agama yang paling Benar, Agama ALLAH SWT.
------------------------


https://id-id.facebook.com/media/set/?set=a.300506746655634.73597.270156786357297&type=3
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by The seventh on Mon Feb 10, 2014 7:29 pm

@P.M.K wrote:Kuasa ALLAH, Satu Gereja Masuk Islam ketika seorang pemuda menjawab 22 pertanyaan dr seorang pendeta, dan pemuda itu memberikan 1 pertanyaan ke pendeta.. simak selanjutnya..

Betapa Kecilnya Kita di Hadapan Allah
Kuasa ALLAH, Satu Gereja Masuk Islam

Ini Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 2006 silam.
Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika , ia
berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan,namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. "Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta,

"Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim." Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut.

Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat."
Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silahkan!

Sang pendeta pun mulai bertanya,
# 1.. Sebutkan satu yang tiada duanya,

# 2.. dua yang tiada tiganya,

# 3.. tiga yang tiada empatnya,

# 4.. empat yang tiada limanya,

# 5.. lima yang tiada enamnya,

# 6.. enam yang tiada tujuhnya,

# 7.. tujuh yang tiada delapannya,

# 8.. delapan yang tiada sembilannya,

# 9.. sembilan yang tiada sepuluhnya,

# 10.. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,

# 11.. sebelas yang tiada dua belasnya,

# 12.. dua belas yang tiada tiga belasnya,

# 13.. tiga belas yang tiada empat belasnya.

# 14.. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!

# 15.. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?

# 16.. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?

# 17.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?

# 18.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!

# 19.. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan apidan siapakah yang terpelihara dari api?

# 20.. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara daribatu?

# 21.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

# 22.. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan
dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu ter-senyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah
ia berkata,
# 1.. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

#2.. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda
(kebesaran kami)." (Al-Isra':12).

# 3.. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil
dan ketika me-negakkan kembali dinding yang hampir roboh.

# 4.. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

# 5.. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.

# 6.. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.

# 7..Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.
Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk:3).

# 8.. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-
penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

# 9.. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim
paceklik, katak, darah, kutu dan belalang

# 10.. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah ke-baikan. Allah SW berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh
kali lipat." (Al-An'am: 160).

# 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.

# 12.. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon
air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air." (Al-
Baqarah: 60).

# 13.. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

# 14.. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya
mulai menying-sing. " (At-Takwir:1Cool.

# 15.. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

# 16.. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,"Wahai ayah
kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala." Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepadamereka," tak ada cercaaan ter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara
adalah suara keledai." (Luqman: 19).

# 18.. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.

# 19.. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi
Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

# 20.. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari
batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

# 21.. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu
daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 2Cool.

# 22.. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia
mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah.
Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "
Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. " Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda."
Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa'asyhaduanna MuhammadarRasulullah."

Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.

Semoga Kisah ini dapat menambah kuat Iman kita sebagai seorang Muslim, dan jika Kisha ini di baca oleh orang non muslim, semoga dia sadar dan memeluk Agama yang paling Benar, Agama ALLAH SWT.
------------------------


https://id-id.facebook.com/media/set/?set=a.300506746655634.73597.270156786357297&type=3

 ketawa guling ketawa guling ketawa guling ketawa guling ketawa guling ketawa guling ketawa guling ketawa guling ketawa guling 
Pendeta koq dr cara berbicara dan kalimat pertanyaannya ciri khas muslim banget....

 basi basi 
The seventh
The seventh
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 297
Kepercayaan : Advent
Location : Tegal
Join date : 07.01.14
Reputation : 13

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Thu Feb 13, 2014 7:42 pm

Kafir jangan iri dong kalo ada pendeta masuk islam.
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by F-22 on Thu Feb 13, 2014 9:20 pm

@P.M.K wrote:Kafir jangan iri dong kalo ada pendeta masuk islam.
Ya coba jelaskan gerejanya di jalan apa, kota apa ???


 mana 
F-22
F-22
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2414
Kepercayaan : Protestan
Location : Indonesia
Join date : 02.11.12
Reputation : 28

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Sat Feb 15, 2014 10:49 am

@F-22 wrote:
@P.M.K wrote:Kafir jangan iri dong kalo ada pendeta masuk islam.
Ya coba jelaskan gerejanya di jalan apa, kota apa ???


 mana 

Lha kok tanya aku, aku kan cuma bantu menyebarkan hoaks.

yg non muslim jangan iri dong kalo muslim DEMEN _____ ?

usil
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by RHCP on Sat Feb 15, 2014 11:41 am

@TS, klo ini HOAX bukan???
PENDETA OPERASI KHUSUS KINI TELAH ISLAM!
Tadinya saya ragu untuk menuliskan kisah ini, karena saya takut terjebak dalam rasa dan sifat riya.. Tetapi setelah membaca posting Kisah Kesaksian 4 Orang Gembala yang kembali ke agamanya masing-masing yang diposting di Yesus.net dan Kebenaran.net, ini merupakan sebuah pengungkapan secara jujur berani atas praktek rohani Gereja yang sebenarnya rahasia tidak diketahui oleh banyak pihak termasuk umat Kristiani sendiri.
Karena saya melihat ada upaya penyangkalan kebenaran oleh kalangan-kalangan tertentu umat Kristiani di forum diskusi agama tersebut. Demi tegaknya kebenaran agar semakin banyak domba-domba maupun gembala-gembala Kristus yang bisa menemukan jalan kebenaran Ilahi sesungguhnya, maka saya beranikan diri menulis menuturkan kisah sejati ini.
Saya berharap para domba gembala Kristus yang membaca kisah ini memahami menghayati pengalaman rohani saya ini, agar bisa menemukan kebenaran Ilahi yang sejati, Jalan Tuhan yang benar tidak sesat.
Oleh karena itu demi penghargaan kepada umat Kristiani dan umat Islam, saya tidak mengutip satu ayatpun dari Alkitab dan Al-Qur'an. Kesaksian ini betul-betul ungkapan hati dan jiwa saya.
Saya seorang pria, dilahirkan di Manado 27 tahun yang lalu, nama saya PAULUS F. TENGKER, saya dilahirkan dalam tradisi keluarga penganut Kristen yang fanatik. Ayah saya seorang Pendeta Gereja Pantekosta, kakak wanita saya tertua menikah dengan seorang penginjil Nehemia terkenal. Saya dididik untuk menjadi taat dalam beragama dan direncanakan papa untuk menjadi penerus tradisi keluarga, menjadi Gembala Tuhan.
Itulah sebabnya setamat SMA saya melanjutkan kuliah ke sebuah Sekolah Misi Alkitab yang berlokasi di kawasan [eraser]- Surabaya. Kota Surabaya dipilih karena selain lebih dekat ke Manado, juga merupakan salahsatu kota dengan umat Kristiani yang terkemuka, banyak Gereja megah berdiri di tengah kota dan pekabaran gembira Cinta Kasih Tuhan Yesus mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat Jawa Timur yang mayoritas beragama Islam fanatik.
Selama kuliah saya juga bekerja part-time sebagai pelayan Tuhan di Gereja Nehemia dan Gereja Pantekosta di Indonesia Timur cabang Surabaya. Saya bekerja sebagai penyusun kisah kesaksian dari hamba-hamba Islam yang bertobat masuk Kristen. Karena kebanyakan orang-orang itu adalah orang dari desa, atau orang yang awam, beberapa diantaranya bahkan sepertinya sakit jiwa, atau para pemakai Narkoba yang masih kecanduan berat, maka saya harus menuliskan kisah kesaksian yang hebat untuk mereka. Saya biasa menulis cerita dengan tajuk: "Hamba Tuhan yang kembali, mantan seorang Kyai masuk Kristen, Mantan Dosen IAIN masuk Kristen" dsb. Kisah-kisah kesaksian palsu karangan saya itu sangat sempurna sekali, bahkan hampir tak bercela, saya ahli mengutip Al-Qur'an dan Hadist, saya juga tahu urutan pendidikan Islam dari mulai sekolah Islam, pondok Pesantren hingga IAIN. Saya juga sering ditugaskan untuk membuatkan dokumen asli tapi palsu, ijazah palsu dan foto-foto palsu, untuk
memberi kesan bahwa mereka itu dulunya benar-benar bekas tokoh Islam walaupun sebenarnya bukan!. Bahkan saya juga mengajari mereka membaca Al-Qur'an yang akan dipakai untuk menohok orang-orang Islam yang sedang kami injili dan berusaha membantah kami.
Beberapa kisah kesaksian yang sudah dibukukan, beberapa diantaranya merupakan hasil karangan saya. Memang betul orang Islam yang murtad itu ada, tetapi mereka tidaklah sehebat kisah kesaksiannya, jika disebut mantan Ulama atau Mahasiswa IAIN, atau Guru Ngaji yang sekolah di Mesir, maka yang sebenarnya mereka itu adalah para pengemis, gelandangan, bekas pecandu Narkoba, wanita nakal dan para preman tak beragama, orang desa yang berKTP Islam tapi berbudaya animisme didesa-desa pesisir selatan Jawa (misalnya Sukabumi dan Blitar).
Bahkan saya sering berjumpa orang-orang Islam yang dibaptis itu ternyata seumur-hidupnya hampir tak pernah shalat & mengetahui ajaran Islam yang paling dasar.tapi kami harus melaporkan keberhasilan ini dengan cara yang gemilang kepada para jemaat yang telah berderma.maka kami rekayasa kisah kesaksian orang-orang lugu ini menjadi hebat dan canggih. Tentu para domba di Gereja akan senang kalau mendengar mantan Ulama masuk Kristen, walaupun yang bersangkutan sebenarnya Cuma bekas gelandangan buta huruf misalnya.
Saya jalani terus pekerjaan ini hingga tamat kuliah dan akhirnya saya dinobatkan sebagai pendeta muda. Karena keahlian saya ini terhitung langka, maka tugas ini tetap dipertahankan. Saya juga rajin membeli tafsir Al- Qur'an, Hadist dan buku-buku Islam untuk mencari kelemahan- kelemahan nya. Gereja mendanai setiap apapun yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Saya menemukan bahwa sikap saling berbeda pendapat namun saling menghargai sebagai kelemahan Islam yang paling utama dalam pandangan Kristen.
Bahkan saya juga pernah berpura-pura belajar mengaji dan mengaku sebagai Islam dengan mengundang seorang Guru Ngaji ke rumah dinas saya, saya belajar ngaji hingga 1 tahun lebih dan Ustad itu tak pernah menyadari sampai saya tamat belajar, bahwa saya sebenarnya seorang Kristen. Berkat pengajaran dia itu saya bahkan bisa mengaji dan hal ini ternyata berguna sekali untuk saya sekarang ini, ketika kali ini saya dengan sesungguhnya belajar agama Islam.
Saya pun secara part time terkadang ikut misi penginjilan malam yang bertajuk Tuhan Berkabar di Malam Hari. Kami mendatangi tempat-tempat keremangan malam di seantero kota Surabaya, kami wartakan injil kepada para pekerja seks, ABG, wanita nakal dan kaum gay. Yang kami target untuk dikristenkan biasanya adalah para pekerja seks independent, para pengunjung diskotek dan kafe yang menyambi, baik itu gadis belia maupun para lelaki muda penjaja seks untuk kaum gay. Setiap orang yang terpilih biasanya hasil seleksi dan pengamatan yang teliti, tidak sembarangan orang kami target, biasanya kami telah mengawasi mereka selama kurang lebih 1 hingga 3 bulan. Para penginjil yang aktif di sini tidak aktif dalam kegiatan Gereja apalagi memimpin kebaktian dan lain acara rohani. Sebab kami tak mau citra Gereja rusak di mata umat yang kebetulan bertemu dengan para penginjil di tempat keremangan malam tersebut. Juga para penginjil itu tidak mengunakan seragam resmi, mereka
berdandan seperti umumnya pengunjung diskotik dan kafe.
Selain itu juga para penginjil Gembala Tuhan di Malam Hari juga aktif dalam jaringan pengedaran narkoba, sebab inilah cara termudah menjerumuskan seorang umat beragama lain dalam kesesatan hidup lalu setelah mereka tersesat dan butuh pertolongan kamilah yang akan merangkul mereka. Apabila tidak terangkul pun, kami sudah berhasil merusak sebagian dari generasi muda Islam yang sering ke diskotik atau kafe. Mungkin para pembaca posting ini sudah membaca artikel panjang tentang Jaringan Narkoba di Jakarta di harian Kompas edisi hari Minggu tgl. 11 Maret 2001, di sana diceritakan dengan gamblang betapa penyebaran dan mafia narkoba sudah menyebar sangat pesat di Jakarta & sulit diberantas. Betapa aparat kepolisian, TNI, pengelola tempat hiburan malam, para pengunjung dan mafianya bekerja sama begitu rapi.
Tapi ada yang kurang dari cerita itu dan ini sangat sulit mereka telusuri, yaitu keterlibatan Gereja dalam jaringan dan sindikat narkoba! Berbeda dengan para mafia dan Bandar yang ingin mengeruk keuntungan materi, Gereja terlibat semata untuk menjaring domba Kristus baru dan menyesatkan generasi muda Islam!
Jujur saja, kisah kesaksian bahwa para gembala Tuhan pun banyak yang memakai narkoba untuk menunjang performance mereka itu benar adanya. Narkoba itu digunakan agar para Gembala Tuhan bisa tampil percaya diri dan kami sangat yakin, bahwa kondisi fly dan sakauw adalah kondisi dimana kami bisa kontak langsung dengan Roh Kudus!. Kisah Kesaksian yang dituturkan 4 mantan gembala itu benar adanya, saya pun tahu persis karena selaku anggota tidak tetap penginjilan malam hari, sayalah yang memasok kebutuhan mereka, saya kenal banyak dengan para Bandar Besar Narkoba di Surabaya.
Bahkan beberapa Bandar Besar itu adalah jemaat Gereja yang taat, donasinya bahkan ada yang melebihi nilai persepuluhan mereka. Selain menyumbang uang untuk penginjilan, mereka juga menjual Narkoba dengan harga khusus kepada Gereja untuk memasok kebutuhan para Gembala yang membutuhkan dan untuk diedarkan guna merusak generasi muda Islam. saya juga terkadang memakai ectassy/inneks, hanya saja saya pakai ketika menjamu para tamu Gembala Tuhan dari luar kota. Kami pun biasa ketemu dan ngobrol-ngobrol di beberapa pub malam terkenal yang pasti dikunjungi para Pelayan & Gembala Tuhan bila berkunjung ke Surabaya. Kita punya private member di Kowloon, Club Deluxe dan Top Ten. Saya pernah menemani pendeta terkenal seperti; KAM Jusuf Roni (yang mantan Mubaligh & tokoh Islam terkenal), Gilbert Lumoindang dan Suradi Ben Abraham di pub-pub tersebut.
Kami bahkan pernah melakukan pembaptisan beberapa pekerja seks di private room salah satu pub terkenal itu sambl tripping!!, setelah itu kami dan dating dan dengan mereka, dan mandi suci bersama dan istilahnya. Kalau masalah skandal seks antara jemaat & pendeta atau penyanyi Gereja dan Gembalanya, saya tak tahu persis, tapi yang saya tahu memang sewaktu menemani para Gembala Tuhan mengunjungi pub malam, pernah mereka di antaranya ditemani beberapa wanita yang dikatakannya sebagai jemaat yang minta diurapi secara khusus.
Selain itu saya juga aktif dalam pembinaan domba-domba baru yang kebanyakan berasal dari pedesaan dan para pekerja malam. Seperti diuraikan di awal kisah nyata ini. Sayalah terkadang mengajari mereka tentang Islam, tetapi tentunya yang telah kami sortir bahwa ajaran Islam itu mengakui ketuhanan Yesus misalnya. Saya juga mengajari mereka berakting untuk menunjang penampilan mereka di acara KKR atau kesaksian di Gereja. Jangan sampai mereka tidak hapal kisah nyata hasil rekaan saya sendiri lalu melenceng ke kisah nyata mereka sendiri, yang kalau ketahuan bisa berakibat fatal bagi Gereja!
Khusus untuk KKR kami melatih orang-orang untuk berpura-pura lumpuh, buta, bisu dan berbagai penyakit lainnya, lalu pura-pura disembuhkan para pengkhotbah dan jemaatpun akan histeris dan percaya itu mukjizat. Kami pun harus menyiapkan upacara pemanggilan Roh Kudus di tempat-tempat keramat dan angker di Surabaya sebelum acara penyembuhan Ilahi dimulai. Terkadang ada jemaat yang di luar kendali dan skenario betul- betul minta diurapi, biasanya kami akan segera menahan dia dengan mengatakan: maaf pendeta sibuk, dengan kedatangan umat yang luar biasa, lain kali saja?
Biasanya para penginjil malamlah yang bertugas untuk menahan orang-orang yang di luar skenario acara, kami tidak pernah melibatkan pemuda Gereja karena mereka diluar gugus kendali komando kami. Bagi umat Kristiani atau para Gembala dan pelayan Tuhanpun yang tidak pernah ikut kegiatan ini akan terkejut dan sulit mempercayai kenyataan ini, tetapi saya beitahukan sekali lagi: SEMUA ITU BENAR-BENAR TERJADI!. Selain 4 mantan gembala itu, sayalah juga saksi hidup lainnya.
RHCP
RHCP
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2942
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 06.12.13
Reputation : 114

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by RHCP on Sat Feb 15, 2014 11:43 am

Kalo yang ini gimana??? HOAX juga??
PENGAKUAN MANTAN BIARAWATI UMMI HJ. IRENA HANDONO (HIDAYAH TUHAN YANG BENAR-BENAR MAHA ESA)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Allah selalu memberi petunjuk kepada siapa saja yang mencari kebenaran, dimana pun hamba-Nya berada, di biara & gereja sekali pun. Itulah yang terjadi pada Ummi Irena Handono yang mendapat hidayah justru saat mencari kelemahan Islam.

Ketika membaca surat Al Ikhlas hatinya tunduk akan keesaan Allah swt. Beliau mengakui bahwa tak ada yang paling berkuasa dan patut disembah di jagad raya ini selain ALLAHU AHAD .Beliau dibesarkan dalam keluarga yang religius. Ayah dan ibu beliau merupakan pemeluk Katholik yang taat. Sejak bayi beliau sudah dibaptis, dan sekolah seperti anak-anak lain. Beliau juga mengikuti kursus agama secara private. Ketika remaja beliau aktif di organisasi gereja.

Sejak masa kanak-kanak, beliau sudah termotivasi untuk masuk biara. Bagi orang Katholik, hidup membiara adalah hidup yang paling mulia, karena pengabdian total seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Semakin beliau besar, keinginan itu sedemikian kuatnya, sehingga menjadi biarawati adalah tujuan satu-satunya dalam hidupnya.

Kehidupannya nyaris sempurna, Ummi irena terlahir dari keluarga yang kaya raya, kalau diukur dari materi. Rumahku luasnya 1000 meter persegi. Bayangkan, betapa besarnya. Ummii berasal dari etnis Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha terkenal di Surabaya, beliau merupakan salah satu donatur terbesar gereja di Indonesia. Ummi anak kelima dan perempuan satu-satunya dari lima bersaudara.

Beliau amat bersyukur karena dianugrahi banyak kelebihan. Selain materi, kecerdasanku cukup lumayan. Prestasi akademiknya selalu memuaskan. Ummi irena pernah terpilih sebagai ketua termuda pada salah satu organisasi gereja.

Ketika remaja Ummi layaknya remaja pada umumnya, punya banyak teman, Ummi dicintai oleh mereka, bahkan menjadi favorit bagi kawan-kawannya.

Intinya, masa mudanya dihabiskan dengan penuh kesan, bermakna, dan indah. Namun demikian Ummi tidak larut dalam semaraknya pergaulan muda-mudi, walalupun semua fasilitas untuk hura-hura bahkan foya-foya ada. Keinginan untuk menjadi biarawati tetap kuat. Ketika beliau lulus SMU, Ummi memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhannya.

Tentu saja orang tuanya terkejut. Berat bagi mereka untuk membiarkan anak gadisnya hidup terpisah dengan mereka. Sebagai pemeluk Katholik yang taat, mereka akhirnya mengikhlaskannya. Sebaliknya dengan kakak-kakaknya, mereka justru bangga punya adik yang masuk biarawati.

Tidak ada kesulitan ketika Ummi melangkah ke biara, justru kemudahan yang dirasakan. Dari banyak biarawati, hanya ada dua orang biara yang diberi tugas ganda. Yaitu kuliah di biara dan kuliah di Instituit Filsafat Teologia, seperti seminari yang merupakan pendidikan akhir pastur. Salah satu dari biarawati yang diberi keistimewaan itu adalah Ummi Irena Handono.

Dalam usia 19 tahun Ummi harus menekuni dua pendidikan sekaligus, yakni pendidikan di biara, dan di seminari, dimana ummi mengambil Fakultas Comparative Religion, Jurusan Islamologi.

Di tempat inilah untuk pertama kali beliau mengenal Islam. Di awal kuliah, dosen memberi pengantar bahwa agama yang terbaik adalah agama mereka :P ??????????. Sedangkan agama lain itu tidak baik. Beliau mengatakan, Islam itu jelek. Di Indonesia yang melarat itu siapa?, Yang bodoh siapa? Yang kumuh siapa? Yang tinggal di bantaran sungai siapa? Yang kehilangan sandal setiap hari jumat siapa? Yang berselisih paham tidak bisa bersatu itu siapa? Yang jadi terorist siapa? Semua menunjuk pada Islam. Jadi Islam itu jelek.

Beliau mengatakan kesimpulan itu perlu diuji, kita lihat negara-negara lain, Philiphina, Mexico, Italy, Irlandia, negara-negara yang mayoritas kristiani itu tak kalah amburadulnya. Ummi juga mencontohkan negara-negara penjajah seperti terbentuknya negara Amerika dan Australia, sampai terbentuknya negara Yahudi Israel itu, mereka dari dulu tidak punya wilayah, lalu merampok negara Palestina!

Jadi tidak terbukti kalau Islam itu symbol keburukan. Ummi jadi tertarik mempelajari masalah ini. Solusinya, ummi minta izin kepada pastur untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri, yaitu al-Qur’an dan Hadits. Usulan itu diterima, tapi dengan catatan, ummi harus mencari kelemahan Islam.

(Kebenaran Qs. Al Ikhlas)

Ketika pertama kali memegang kitab suci al-Qur’an, beliau bingung. Kitab ini, mana yang depan, mana yang belakang, mana atas mana bawah. Kemudian aku amati bentuk hurufnya, aku semakin bingung. Bentuknya panjang-panjang, bulat-bulat, akhirnya ummi ambil jalan pintas, ummi harus mempelajari dari terjemahan.

Ketika ummi mempelajari dari terjemahan, karena ummi tak mengerti bahwa membaca al-Quran dimulai dari kiri, ummi justru terbalik dengan membukanya dari kanan. Yang pertama kali beliau pandang, adalah surat Al Ikhlas.

Beliau membacanya, bagus surat al-Ikhlas ini, pujinya. Suara hatinya membenarkan bahwa Allah itu Ahad, Allah itu satu, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang menyamai Dia. “Ini ‘kok bagus, dan bisa diterima!” pujinya lagi.

Pagi harinya, saat kuliah teologia, dosennya mengatakan, bahwa Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga, yaitu Tuhan Bapak, Tuhan Putra dan Tuhan Roh Kudus????. Tiga Tuhan dalam satu, satu Tuhan dalam tiga, ini yang dinamakan trinitas, atau tritunggal. Malamnya, ada yang mendorong dirinya untuk mengkaji lagi surat al-Ihklas. “Allahu ahad, ini yang benar,” putusnya pada akhirnya.

Maka hari berikutnya terjadi dialog antara beliau dan dosen-dosennya. Beliau katakan, “Pastur (Pastur), saya belum paham hakekat Tuhan.”

“Yang mana yang Anda belum paham?” tanya Pastur.

Pastur maju ke papan tulis sambil menggambar segitiga sama sisi, AB=BC=CA. Ummi dijelaskan, segitiganya satu, sisinya tiga, berarti tuhan itu satu tapi pribadinya tiga. Tuhan Bapak sama kuasanya dengan Tuhan Putra sama dengan kuasanya Tuhan Roh Kudus. Demikian Pastur menjelaskan.

“Kalau demikian, suatu saat nanti kalau dunia ini sudah modern, iptek semakin canggih, Tuhan kalau hanya punya tiga pribadi, tidak akan mampu untuk mengelola dunia ini. Harus ada penambahnya menjadi empat pribadi,” tanya ummi lebih mendalam.

Dosen menjawab, “Tidak bisa!”

Ummi jawab bisa saja, kemudian ummi maju ke papan tulis. Ummi gambar bujur sangkar. Kalau pastur mengatakan Tuhan itu tiga dengan gambar segitiga sama sisi, sekarang saya gambar bujur sangkar. Dengan demikian, bisa saja saya simpulkan kalau tuhan itu pribadinya empat. Pastur bilang, tidak boleh.

Mengapa tidak boleh? Tanya ummi semakin tak mengerti.

“Ini dogma, yaitu aturan yang dibuat oleh para pemimpin gereja!” tegas Pastur.

Beliau katakan, kalau saya belum paham dengan dogma itu bagaimana?

“Ya terima saja, telan saja. Kalau Anda ragu-ragu, hukumnya dosa!” tegas Pastur mengakhiri.

Walau pun dijawab demikian, malam hari ada kekuatan yang mendorong ummi untuk kembali mempelajari surat al-Ikhlas. Ini terus berkelanjutan, sampai akhirnya beliau bertanya kepada Pastur, “Siapa yang membuat mimbar, membuat kursi, meja?” Dia tidak mau menjawab.

“Coba Anda jawab!” Pastur balik bertanya. Dia mulai curiga. beliau menjawab, itu semua yang membuat tukang kayu.

“Lalu kenapa?” tanya Pastur lagi.

“Menurut saya, semua barang itu walaupun dibuat setahun lalu, sampai seratus tahun kemudian tetap kayu, tetap meja, tetap kursi. Tidak ada satu pun yang membuat mereka berubah jadi tukang kayu,” beliau mencoba menjelaskan.

“Apa maksud Anda?” Tanya Pastur penasaran.

Beliau kemudian memaparkan, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan seluas isinya termasuk manusia. Dan manusia yang diciptakan seratus tahun lalu sampai seratus tahun kemudian, sampai kiamat tetap saja manusia, manusia tidak mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia.

Malamnya, kembali beliau mengkaji surat al-Ikhlas. Hari berikutnya, ummi bertanya kepada Pastur, “Siapa yang melantik RW?” Saya ditertawakan. Mereka pikir, ini ‘kok ada suster yang tidak tahu siapa yang melantik RW?.

“Sebetulnya saya tahu,” ucapnya.

“Kalau Anda tahu, mengapa Anda Tanya? Coba jelaskan!” tantang mereka.

“Menurut saya, yang melantik RW itu pasti eselon di atasnya, lurah atau kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik RT jelas pelantikan itu tidak syah.”

“Apa maksud Anda?” Mereka semakin tak mengerti.

Saya mencoba menguraikan, “Menurut pendapat saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia itu hakekatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesama manusia untuk menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak syah!!!!!!!!!!!!!!".(Keluar dari Biara)

Malam berikutnya, ummi kembali mengkaji surat al-Ikhlas. Kembali terjadi dialog-dialog, sampai akhirnya beliau bertanya mengenai sejarah gereja.

Menurut semua literatur yang beliau pelajari, dan kuliah yang beliau terima, Yesus untuk pertama kali disebut dengan sebutan Tuhan, dia dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Jadi, sebelum itu ia belum menjadi Tuhan, dan yang melantiknya sebagai Tuhan adalah Kaisar Constantien kaisar romawi.

Pelantikannya terjadi dalam sebuah conseni (konferensi atau muktamar) di kota Nizea. Untuk pertama kali Nabi Isa (Judas) berpredikat sebagai Tuhan. Maka silahkan umat kristen di seluruh dunia ini, silahkan mencari cukup satu ayat saja dalam injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mana ada satu kalimat Yesus yang mengatakan ‘Aku Tuhanmu’? Tidak pernah ada & tidak akan pernah ketemu.

Mereka kaget sekali dan mengaggap beliau sebagai biarawati yang kritis. Dan sampai pada pertemuan berikutnya, dalam al-Quran yang beliau pelajari, ternyata beliau tidak mampu menemukan kelemahan al-Qur’an. Bahkan, ummi yakin tidak ada manusia yang mampu.

Kebiasaan mengkaji al-Qur’an tetap beliau teruskan, sampai ummi berkesimpulan bahwa agama yang hak itu cuma satu, Islam. Subhanallah.

Beliau mengambil keputusan besar, keluar dari biara. Itu melalui proses berbagai pertimbangan dan perenungan yang dalam, termasuk melalui surat dan ayat. Bahkan, beliau sendiri mengenal sosok Maryam yang sesungguhnya dari al-Qur’an surat Maryam. Padahal, dalam doktrin Katholik, Maryam menjadi tempat yang sangat istimewa. Nyaris tidak ada doa tanpa melalui perantaranya. Anehnya, tidak ada Injil Maryam.

Jadi beliau keluar dengan keyakinan bahwa Islam agama Allah. Tapi masih panjang, tidak hari itu ummi bersyahadat. Enam tahun kemudian ummi baru mengucapkan dua kalimah syahadat.

Selama enam tahun, beliau bergelut untuk mencari kebenaran sejati. Beliau diterpa dengan berbagai macam persoalan, baik yang sedih, senang, suka dan duka. Sedih, karena ummi harus meninggalkan keluarganya. Reaksi dari orang tua tentu bingung bercampur sedih.Sekeluarnya dari biara, beliau melanjutkan kuliah ke Universitas Atmajaya.

Kemudian dia menikah dengan orang Katholik. Harapannya dengan menikah adalah, beliau tidak lagi terusik oleh pencarian agama. Beliau berpikir, kalau sudah menikah, ya selesai!

Ternyata diskusi itu tetap berjalan, apalagi suaminya adalah aktivis mahasiswa. Begitu pun dengan dirinya, mereka kerap kali berdiskusi. Setiap kali kami diskusi, selalu berakhir dengan pertengkaran, karena kalau beliau mulai bicara tentang Islam, dia menyudutkan. Padahal, ummi tidak suka sesuatu dihujat tanpa alasan. Ketika dia menyudutkan, beliau akan membelanya, maka jurang pemisah itu semakin membesar, sampai pada klimaksnya.

Beliau berkesimpulan kehidupan rumah tangga seperti ini, tidak bisa berlanjut, dan tidak mungkin bertahan lama. Beliau mulai belajar melalui ustadz. Ummi mulai mencari ustadz, karena sebelumnya hanya belajar Islam dari buku semua.

Alhamdulillah Allah mempertemukannya dengan ustadz yang bagus, diantaranya adalah (Alm.) KH. Misbah (Mantan Ketua MUI Jatim).

Beliau beberapa kali berkonsultasi dan mengemukakan niat untuk masuk Islam. Tiga kali ia menjawab dengan jawaban yang sama, “Masuk Islam itu gampang, tapi apakah Anda sudah siap dengan konsekuensinya?”

“Siap!” jawabnya.

“Apakah Anda tahu konsekuensinya?” tanya beliau.

“Pernikahan saya!” tegasnya. Ummi menyadari keinginannya masuk Islam semakin kuat.

“Kenapa dengan dengan perkawinan Anda, mana yang Anda pilih?” Tanya beliau lagi.

“Islam” jawabnya tegas.

Akhirnya rahmat Allah datang kepadanya. Ummi kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat di depan beliau. Waktu itu tahun 1983, usianya 26 tahun. Setelah resmi memeluk Islam, beliau mengurus perceraiannya, karena suaminya tetap pada agamanya. Pernikahannya telah berlangsung selama lima tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, satu perempuan dan dua laki-laki. Alhamdulillah, mereka menjadi muslim dan muslimah.(Shalat pertama kali)

Setelah mengucapkan syahadat, ummi tahu persis posisinya sebagai seorang muslimah harus bagaimana. Satu hari sebelum ramadhan tahun dimana ummi berikrar, ummi langsung melaksanakan shalat.

Pada saat itulah, salah seorang kakak mencarinya. Rumah cukup besar. Banyak kamar terdapat didalamnya. Kakaknya berteriak mencariku. Ia kemudian membuka kamarnya. Ia terkejut, ‘kok ada perempuan shalat? Ia pikir ada orang lain yang sedang shalat. Akhirnya ia menutup pintu.

Hari berikutnya, kakaknya yang lain kembali mencarinya. Ia menyaksikan bahwa yang sedang shalat itu beliau. Selesai shalat, ummi tidak mau lagi menyembunyikan agama barunya yang selama ini ditutupi. Kakaknya terkejut luar biasa. Ia tidak menyangka adiknya sendiri yang sedang shalat. Ia tidak bisa bicara, hanya wajahnya seketika merah dan pucat. Sejak saat itulah terjadi keretakan diantara mereka.

Agama baru yang ummi pilih tak dapat diterima. Akhirnya ummi meninggalkan rumah. Beliau mengontrak sebuah rumah sederhana di Kota Surabaya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, tentu ibunya tak mau kehilangan. Beliau tetap datang menjenguk sesekali. Enam tahun kemudian ibu meninggal dunia. Setelah ibu nya meninggal, tidak ada kontak lagi dengan ayah atau anggota keluarga yang lain sampai sekarang.

Beliau bukannya tak mau berdakwah kepada keluarganya, khususnya ibunya. Walaupun ibu tidak senang, ketegangan-ketegangan akhirnya terjadi terus. Islam, baginya identik dengan hal-hal negatif yang ummi contohkan di atas. Pendapat ibu sudah terpola, apalagi usia ibu sudah lanjut.Tahun 1992 beliau menunaikan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah beliau diberikan rezeki sehingga bisa menunaikan ibadah haji. Selama masuk Islam sampai pergi haji, beliau selalu menggerutu kepada Allah, “kalau Engkau, ya Allah, menakdirkanku menjadi seorang yang mukminah, mengapa Engkau tidak menakdirkanku menjadi anak orang Islam, punya bapak Islam, dan ibu orang Islam, sama seperti saudara-saudaraku muslim yang kebanyakan itu.

Dengan begitu, hamba tidak perlu banyak penderitaan. Mengapa jalan hidupku harus berliku-liku seperti ini?” ungkapnya sedikit kesal.

Di Masjidil-Haram, beliau tersungkur mohon ampun, dilanjutkan dengan sujud syukur. Alhamdulillah ummi mendapat petunjuk dengan perjalanan hidupnya seperti ini. Beliau merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Padahal, orang Islam yang sudah Islam tujuh turunan belum tentu mengerti nikmat iman dan Islam.

Islam adalah agama hidayah, agama hak. Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu oleh Allah diberi akal, budi, diberi emosi, rasio. Agama Islam adalah agama untuk orang yang berakal, semakin dalam daya analisis kita, insya Allah, Allah akan memberi. Firman Allah, “Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu?”

Sepulang haji, hatinya semakin terbuka dengan Islam, atas kehendak-Nya pula ummi kemudian diberi kemudahan dalam belajar agama tauhid ini. Alhamdulillah tidak banyak kesulitan baginya untuk belajar membaca kitab-kitab. Allah memberi kekuatan kepadanya untuk bicara dan berdakwah. Beliau begitu lancar dan banyak diundang untuk berceramah. Tak hanya di Surabaya, ummi kerap kali diundang berdakwah di Jakarta. Begitu banyak yang Allah karuniakan kepadanya, termasuk jodoh, melalui pertemuan yang Islami, beliau dilamar seorang ulama. Beliau adalah Masruchin Yusufi, duda lima anak yang isterinya telah meninggal dunia. Kini mereka berdua sama-sama aktif berdakwah sampai ke pelosok desa. Terjun di bidang dakwah tantangannya luar biasa.

Alhamdulillah, dalam diri terus menekankan bahwa hidupku, matiku hanya karena Allah."Maha Suci ALLAH Tuhan Yang Benar-Benar Maha Esa yang tidak akan mungkin pernah beranak & diperanakkan yang telah meridhoi islam sebagai agama kita.

Semoga kita selalu berittiba atas ajaran Sang kekasih Baginda Muhammad Saw.

Aku bersaksi tiada Tuhan Kecuali Allah Yg benar-benar Maha Esa & Rasul Muhammad utusan-Nya".

#IbadahDenganIlmu Salam #UkhuwahIslamiyah.

Nasrun Minallahi Wafathun Qorieb,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
RHCP
RHCP
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2942
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 06.12.13
Reputation : 114

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by RHCP on Sat Feb 15, 2014 12:07 pm

RHCP
RHCP
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2942
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 06.12.13
Reputation : 114

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by RHCP on Sat Feb 15, 2014 12:30 pm

RHCP
RHCP
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2942
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 06.12.13
Reputation : 114

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Sat Feb 15, 2014 4:25 pm

Eh Bro.!!! kalo malu jangan MENYAMPAH di tret ane dong. bikin aja tret sampah elo sendiri.


avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by RHCP on Sat Feb 15, 2014 4:44 pm

tenang bro, ane khan lagi bantuin ente, nyebarin "HOAX". Klo ane dianggap nyampah, biar momod yang ngatur...
 usil 
kalo ini HOAX juga bukan bro??
http://menujubermartabat.wordpress.com/2012/10/13/seorang-pelacur-membongkar-kesaksian-palsu-penyembuhan-atas-nama-yesus/
ehmm
RHCP
RHCP
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2942
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 06.12.13
Reputation : 114

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Sat Feb 15, 2014 4:55 pm

Kekekek muslim sengaja menyampah utk minta bantuan modi, cuih.!! memalukan.
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by RHCP on Sat Feb 15, 2014 10:59 pm

Lah... ane khan cuma berusaha bantuin, kok malah dimarahin??
 usil 

daripada thread ente sepi begini, kalo ada ane khan jadi rame.....
huehehehehehehee....
usil
RHCP
RHCP
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2942
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 06.12.13
Reputation : 114

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Sun Feb 16, 2014 9:00 pm

@RHCP wrote:Lah... ane khan cuma berusaha bantuin, kok malah dimarahin??
 usil 

daripada thread ente sepi begini, kalo ada ane khan jadi rame.....
huehehehehehehee....
usil

Ye ga apa pa deh, itung itung ente bantu nyundul. nyundul hoaks buatan muslim.
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Kedunghalang on Sun Feb 16, 2014 9:36 pm

@F-22 wrote:
@P.M.K wrote:Kafir jangan iri dong kalo ada pendeta masuk islam.
Ya coba jelaskan gerejanya di jalan apa, kota apa ???
 mana 

Yang ini bagaimana?avatar
Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Kedunghalang on Sun Feb 16, 2014 10:54 pm

Satu video lagi yah:
avatar
Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Wed Feb 26, 2014 7:15 pm

Kenapa muslim ga ada yg ber subhanalloh membaca kisah mualaf ini? apa muslim udeh tau kalo ini cerita HOAKS?

tapi anehnya yg sering posting kisah2 begini dan copas di blog2, juga para muslim.

binun...
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Ibnu Sabil on Wed Feb 26, 2014 7:46 pm

Kayaknya kafir pada blingsatan jika ada banyak berita kayak begini.........
Bilang HOAX lah...apalah.......yang pasti berita begini sudah bukan menjadi rahasia umum......  usil 
Ibnu Sabil
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 79
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Wed Feb 26, 2014 7:50 pm

Ooo.... jadi ntuh bukan hoaks ya?
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Ibnu Sabil on Wed Feb 26, 2014 9:31 pm

Yaa...tergantung konteks naggapin beritanya itu sendiri...
Ibnu Sabil
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 79
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Wed Feb 26, 2014 10:49 pm

@Ibnu Sabil wrote:Yaa...tergantung konteks naggapin beritanya itu sendiri...


Kok tergantung konteks? konteks yg mana lagi? tuh ada kisah favorit muslim, nah itu cerita hoaks apa kagak? kan simple.. kecuali situ mau cari zona abu2, keberatan gw bilang hoaks tapi ga berani mengatakan itu kisah hoaks apa kagak.
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Wed Feb 26, 2014 11:02 pm

Muslim sering berada dalam posisi sulit, antara membela teman seukuwah atau mempertahankan kewarasannya.
tapi cilokonyo, banyak muslim yg hobi menciptakan situasi ini dgn karangan bebas dan menyebarkannya.
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by roswan on Thu Feb 27, 2014 2:05 am

mana buktinya kalau itu bukan kenyataan.

kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi, bahkan kelak kalau Allah sudah berkehendak semuaaa manusia di dunia ini, gak cuma segereja, tapi sedunia akan menjadi muslim semua, dalam sekejab dengan sangat sangat mudah.
roswan
roswan
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 493
Kepercayaan : Islam
Location : jakarta
Join date : 19.01.14
Reputation : 5

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by P.M.K on Thu Feb 27, 2014 12:06 pm

@roswan wrote:mana buktinya kalau itu bukan kenyataan.

kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi, bahkan kelak kalau Allah sudah berkehendak semuaaa manusia di dunia ini, gak cuma segereja, tapi sedunia akan menjadi muslim semua, dalam sekejab dengan sangat sangat mudah.


Jadi menurut situ, itu cerita BENARAN ?
avatar
P.M.K
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 303
Kepercayaan : Islam
Location : London, AmeRika.
Join date : 26.11.13
Reputation : 4

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by amara on Thu Feb 27, 2014 1:07 pm

kenapa tidak, tak ada yang mustahil bagi Allah.
amara
amara
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Female
Posts : 639
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 20.01.14
Reputation : 6

Kembali Ke Atas Go down

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam Empty Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Halaman 1 dari 2 1, 2  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas


Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik