FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.


@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI

bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by paman tat on Tue Jan 27, 2015 7:47 pm

Al-Quran menjelaskan agama rasul-rasul terdahulu adalah Islam. Islam bermaksud tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. Setiap rasul menyeru masyarakatnya ke arah mengabdikan diri kepada Allah SWT semata-mata dan mematuhi syariatNya yang diutuskan kepada setiap rasul ini.
Setiap rasul berpegang dengan syariat yang diutuskan oleh Allah kepadanya yang sesuai dengan masa dan masyarakatnya. Begitulah juga nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah bagi menegakkan aqidah nabi-nabi terdahulu dan melaksanakan syariat yang diutuskan kepada baginda untuk seluruh umat manusia sehingga berlakunya hari kiamat.
Ini bermakna syariat Muhammad SAW adalah penyudah atau pelengkap dalam menyempurnakan segala syariat nabi-nabi terdahulu dan sesuai dengan suasana manusia yang hidup di akhir zaman hinggalah ke hari Kiamat (D'day). Berdasarkan keterangan ini jelas menunjukan agama para rasul terdahulu adalah islam kerana mereka menyeru manusia ke arah ketundukkan dan kepatuhan kepada segala yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana juga nabi Muhammad SAW diperintahkan menyeru manusia ke arah ketundukan dan kepatuhan kepada segala yang diperintahkan oleh Allah SWT.
Pada prinsipnya semua Rasul memeluk dan mengajar agama tauhid atau Islam. Sebagai contoh:
Nabi Adam as. yang diperkirakan hidup lebih kurang 930 tahun merupakan manusia pertama yang bergelah khalifah Allah dimuliakan dan ditinggikan darjatnya menjadi nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maka diantara mereka ada yang taat dan adapula yang membangkang.
Nabi Idris as. merupakan keturunan Nabi Sits as. diutus oleh Allah kepada anak cucu Qabil agar bertaubat dan menyembah Allah SWT, namun mereka terus menerus membangkang perintah Allah SWT. Begitu juga Nabi Nuh as. merupakan keturunan nabi Idris as. yang diutus Allah kepada kaum kafir. Baginda menyeru supaya semua manusia menyembah Allah, tetapi ajakan Nabi Nuh ditolak, akhirnya orang-orang yang ingkar atau kafir itu tenggelam dalam banjir yang besar.
Nabi Hud as. adalah keturunan Yafit bin Nuh, bertempat tinggal di Hadharal Maut Utara. Baginda diutus Allah kepada kaum Aad kerana bangsa itu menyembah patung. Kemudian Nabi Nuh menyuruh mereka supaya menyembah Allah, tetapi mereka ingkar, akhirnya mereka menerima seksaan dengan ditimpa badai dan udara yang sangat dingin selama tujuh hari lapan malam. Begitu juga Nabi Salleh as. merupakan keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada bangsa Tsamud disebelah selatan Palastin. Kebudayaan mereka sudah tinggi tetapi mereka menyembah dewa dan patung, kemudian Nabi Salleh menyuruh kepada mereka agar menyembah Allah, sebahagia besar bangsa Tsamud menolak untuk memeluk agama Allah. Mereka ingkar kepada larangan Nabi Salleh. Pada hari pertama muka mereka berwajah kuning, hari kedua menjadi merah,hari ketiga menjadi hitam, akhirnya mereka disambar petir.
Nabi Ibrahim as. juga keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada kaum Namrud di negeri Babilon lebih kurang 4000 tahun sebelum Masehi. Kaum Namrud menyembah berhala bahkan akhirnya Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim juga menyerukan ajaran tauhid atau Islam kepada mereka namun mereka tetap ingkar, akhirnya Allah mendatangkan kepada mereka tentera nyamuk sebagai balasan, maka musnahlah kaum yang ingkar. Begitu halnya dengan Nabi Luth as. adalah bersaudara dengan nabi Ibrahim yang diutuskan kepada kaumnya di negeri Sadum, supaya kaumnya menyembah Allah SWT, namun mereka ingkar. Allah SWT membalas keingkaran mereka dengan dibalik bumi Sadum sehingga musnah negeri tersebut.
Nabi Ismail as. adalah anak Nabi Ibrahim melalui perkahwinannya dengan Siti Hajar. Baginda diutus kepada bangsa Arab di negeri Yaman, kerana mereka belum kenal dengan agama tauhid atau Islam. Mereka juga diperintahkan supaya berpuasa, membayar zakat dan menunaikan haji. Baginda mempunyai 12 orang anak lelaki yang seluruhnya disebut dengan Bani Ismail atau Adnanniyun. Dari keturunan inilah lahirnya suku Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Ishaq as. adalah anak kandung Nabi Ibrahim melalui perkahwinan dengan Siti Sarah. Baginda diutus oleh Allah di negeri Kan'an untuk menyembah Allah, mengajarkan tauhid, menyuruh membayar zakat, berpuasa dan menunaikan haji. Nabi Ishaq berkahwin dengan Rifka dan mendapat anak kembar iaitu ish dan Ya'kub. Nabi Ishaq wafat dalam usia 170 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis daerah Palastin. Begitu juga dengan Nabi Ya'kub as. diutus oleh Allah SWT di negeri Kan'an kerana penduduknya telah ramai menyembah berhala. Nabi Ya'kub mengajar kaumnya supaya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Baginda wafat dalam usia 148 tahun dan beliau mempunyai 12 orang anak lelaki.
Nabi Yusuf as. anak Nabi Ya'kub as yang diutus oleh sebagai nabi kepada bangsa Mesir untuk mengajarkan agama tauhid iaitu agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Disampaing baginda seorang nabi ia juga seorang raja dengan dasar pemerintahannya adalah Islam. Beliau wafat dalam usia 120 tahun dan dimakamkan ditepi sungai Nil. Kemudian Nabi Ayub as. anak Amus bin Tarikh bin Rum bin Ish yang diutuskan oleh Allah SWT ke negeri Rom untuk mengajarkan agama tauhid iaitu menyembah Allah SWT. Beliau wafat dalam usia lebih kurang 93 tahun dan dimakamkan di suatu tempat di daerah Itali.
Nabi Zulkifli as. adalah anak Nabi Ayub as. diutus oleh Allah SWT ke negeri Rom. Disamping beliau seorang nabi juga seorang raja yang tetap mengajarkan agama tauhid iaitu supaya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa.Beliau menyeru kepada kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan melaksanakan syariat Islam supaya solat dan membayar zakat. Beliau wafat dalam usia 95 tahun dan dimakamkan di Napoli, daerah Rom Selatan. Begitu juga Nabi Syuaib as. keturunan Nabi Luth as, diutus oleh Allah ke negeri Madyan, Palastin Selatan agar mengajar agama tauhid iaitu menyembah Allah SWT. membayar zakat dan berlaku jujur kepada kaumnya. Ramai kaumnya yang tidak beriman, akhirnya ditimpa bencana daripada Allah berupa gempa dan kepingan awan panas daripada langit.
Nabi Musa as. dan Nabi Harun as. diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya Bani Israil supaya menyembah Allah, membayar zakat, berpuasa dan berlaku jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dipelopori oleh Samiri. Nabi Musa as. mendapat kitab Taurat daripada Allah SWT dan diberi mukjizat. Kemudian Nabi Daud as.dibekalkan oleh Allah dengan kitab Zabur mengajarkan kepada kaumnya agar menyembah Allah dan mengerjakan ibadah puasa. Nabi Daud as. wafat dalam usia lebih kurang 100 tahun, lalu dimakamkan di Palastin.
Nabi Sulaiman as. adalah anak Nabi Daud as. beliau seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kepadanya kerajaan yang tidak akan diperolehi seorangpun sesudahnya. Doa beliau dikabulkan Allah, sehingga beliau dapat menguasai semua makhluk termasuk jin dan binatang. Nabi Sulaiman mengajak semua kaumnya agar menyembah Allah dan menghindari daparipada mensyirikkannya. Kemudian Nabi Ilyas as. merupakan keturunan Nabi Harun diutus Allah sebagari rasul di negeri Balbik di Lebanon Selatan kerana orang Balbik ramai yang telah menyembah berhala. Patung terbesar sembahan mereka bernama "Ba'al" dibuat dari emas. Nabi Ilyas as. mengajak kaumnya agar menyembah Allah SWT iaitu agama tauhid, namun ramai yang ingkar, sehingga kebanyakan mereka ditimpa musibah gempa yang dahsyat. Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan di daerah Lebanon Selatan.

Nabi Ilyasa' as. diutus Allah SWT kepada Bani Israil, agar mengajarkan agama tauhid berdasarkan kitab Taurat dan kitab Zabur. Kerana kederhakaan dan pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya akhirnya orang-orang yahudi dijajah oleh raja dari Babil bernama Nebukad Nezar. Kemudian Nebekud Nezar dikalahkan oleh Cyrus raja dari Persia. Pada tahun 70 Sebelum Masehi raja Rom bernama Titus memasuki Palastin dan merosak seluruh kota Jerusalam, kecuali Baitul Maqdis. Begitulah bangsa Yahudi mendapat kutukan dan laknat daripada Allah dan Rasul-Nya sehingga bertebaranlah mereka ke seluruh pelosok, dikutuk dan dihina oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Nabi Yunus as. keturunan Nabi ya'kub as. diutus oleh Allah kepada bangsa Ninawa didaerah Mansul dalam kerajaan Babil. Beliau mengajak kaumnya agar menyembah Allah , namun ajakan beliau ditentang bahkan diejek. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka. Ketika tanda-tanda azab akan turun, maka seluruh penduduk mencari nabi Yunus kerana ingin bertaubat, namun nabi Yunus telah meneruskan pelayarannya. Mereka semuanya beriman kepada Allah serta menyesal kerana melawan Rasul Allah. Nabi Yunus diuji Allah ketika berada didalam perut ikan Nun. Setelah kembali ke Ninawa dilihatnya mereka semua telah beriman, maka nabi Yunus meneruskan dakwahnya, sehingga negeri tersebut menjadi aman dan makmur.
Nabi Zakaria as dan Nabi Yahya as. diutus kepada bangsa Yahudi, agar mereka menyembah Allah SWT, berlaku jujur, adil dengan memegang petunjuk yang ada dalam kitab Allah. Kemudian nabi Yahya dibunuh, kepala baginda dipenggal. Begitu juga dengan Nabi Zakaria dibunuh ketika itu juga. Kedua nabi tersebut telah mati syahid. Begitu sombong bangsa Yahudi sehingga hati mereka menjadi tertutup dalam menerima kebenaran. Hanya seksa Allah yang sesuai bagi mereka yang ingkar.
Nabi Isa as. adalah insan yang lahir dari tubuh Maryam tanpa ayah, kemudian diangkat martabatnya menjadi nabi dan Rasul. Sedangkan Hawa dilahirkan dari tubuh Adam tanpa ibu di dalam syuga. Kemudian ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi ibu dari seluruh umat manusia. Maka agar tidak keliru dalam beriman atau beriktikad, kita lihat firman Allah SWT maksudnya:
"Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam, Allah telah menciptakan Adam dari tanah, lalu berfirman kepadanya: 'Jadilah engkau! maka menjadilah ia' ".
(Surah Ali Imran ayat 59)
Nabi Isa as. diutus oleh Allah kepada kaumnya sendiri iaitu Bani Israil di daerah Palastin agar tetap taat kepada Allah SWT. Belaiu diberi kitab Injil yang melengkapi kitab Taurat dan Zabur. Segala firman Allah yang diwahyukan kepada beliau ditulis oleh pengikut-pengikutnya dengan tulisan Ibrani (Hebrew bahasa Ibrani Yahudi).
Dapatkah kita menemukan kembali kitab Injil peninggalan Nabi Isa as. itu? Untuk meyakinkan diri kita mari kita perhatikan ayat-ayat Allah dibawah ini:
Firman Allah SWT maksudnya:
"Ia menjawab: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Ia telah memberikan kepadaku Kitab Injil dan ia telah menjadikan daku seorang Nabi".
(Surah Maryam ayat 30)
Firman Allah SWT maksudnya:
"Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia, inilah jalan yang betul atau lurus".
(Surah Maryam ayat 36)
Ayat-ayat diatas membuktikan dengan jelas bahawa Nabi Isa as. hanyalah seorang nabi dan Rasul bukanlah sebagai anak Tuhan seperti yang didakwakan sesetengah pengikutnya. Kitab Injil yang asal dengan tegas dan jelas menyuruh para pengikutnya agar menyembah Allah semata tidak menyekutukannya dengan yang lain. Namun kebanyakan pengikut nabi Isa telah merubah Kitab Injil yang asli itu menurut selera mereka sendiri, maka lahirlah beratus-ratus kitab Injil bahkan beribu-ribu jumlahnya.
Kerana terlalu keras tentangan kaumnya terhadap ajaran tauhid, bahkan beliau diancam akan dibunuh, maka nabi isa dibawa hijrah oleh bondanya ke negeri Mesir selama 12 tahun. Kemudian berpindah lagi ke negeri Nazaret daerah Palastin. Di negeri ini beliau mulai ada pengikut yang membenarkan ajarannya iaitu Mengesakan Allah SWT.
Di antara orang-orang Yahudi tersiar berita nabi Isa yang mempunyai ibu tanpa bapa itu sudah ditangkap oleh Yudas Iskariot, lalu diserahkan kepada penguasa Romawi, kemudian disalib di bukit Golgota. Ada pula yang berkata bukan Isa yang ditangkap tetapi Yudas kerana dia berkhianat. Sebahagian orang meyakinkan diri berkata bahawa bukan Nabi Isa, bukan Yudas tetapi orang lain yang serupa dengan benar dengan beliau. Nabi Isa sendiri selamat dari bencana malapetaka dunia. Sesungguhnya Allah telah mengangkatnya ke atas langit.
Memang banyak sekali pendapat manusia bahkan antara satu dengan yang lainnya bertentangan. Maka sebaiknya beriman sesuai dengan ketentuan didalam Al Quran. Firman Allah maksudnya:
"Demi sesungguhnya, telah kafirlah orang-orang yang berkata; bahawasanya Allah ialah Al Masih Ibni Maryam.
Padahal Al Masih sendiri berkata:
'Wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim.'
Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan.
Padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan ALLAH Yang Maha Esa.
Dan jika tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya".
(Surah Al Maidah ayat 72-73)
Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi melalui perkahwinan Aminah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Baginda adalah keturunan Nabi Ismail as. bin Nabi Ibrahim as. Nabi Muhammad SAW adalah insan termulia melebihi tingkat dan darjat dari seluruh nabi-nabi dan umat manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah SWT. Sebab itu Rasulullah (Nabi Muhammad SAW) bergelar "Rahmatan Lil 'Alamin". ertinya "Rahmat bagi seluruh alam".
Rasulullah diberi kitab Al Quran, diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa di dunia ini. Seperti nabi-nabi atau rasul-rasul Allah terdahulu bagindapun mengajar dan menyeru manusia supaya menyembah Allah. Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari sekalian nabi dan rasul, jadi agama Allah yang diwahyukan semenjak nabi Adam secara bertahap-tahap lagi teratur dilengkapi dan disempurnakan Allah pada kenabian Muhammad SAW. Sebab itu tidak akan ada lagi nabi dan wahyu sesudah baginda.
Bahkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya menyatakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Dalam hal ini Nabi Isa as. sendiri menjelaskan kepada kaumnya tentang akan munculnya seorang nabi terakhir sesudahnya. Di dalam Al Quran dijelaskan ungkapan Nabi Isa as tersebut sebagai berikut.
Firman Allah SWT maksudnya:
"Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika nabi Isa Ibni Maryam berkata:
'Wahai Bani Israil sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab taurat dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad.'
Maka tatkala ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata:
'ini ialah sihir yang jelas nyata'.".
(Surah As Saaf ayat 6)
Firman Allah SWT lagi maksudnya:
"Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu".
(Surah Al Ahzab ayat, 40)
avatar
paman tat
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 369
Kepercayaan : Islam
Location : hongkong
Join date : 05.07.13
Reputation : 15

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Paradise OK on Tue Jan 27, 2015 8:15 pm

perbaiki diskusimu!
Mod*

Paradise OK
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2422
Kepercayaan : Protestan
Location : child thousand island
Join date : 26.02.14
Reputation : 7

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by frontline defender on Wed Jan 28, 2015 4:56 pm

kalau Nimrod memang hanya istilah untuk pemberontak Tuhan :
First, what does the name Nimrod mean? It comes from the Hebrew verb marad, meaning “rebel.” Adding an “n” before the “m” it becomes an infinitive construct, “Nimrod.” (see Kautzsch 1910: 137 2b, also BDB 1962: 597). The meaning then is “The Rebel.” Thus “Nimrod” may not be the character's name at all. It is more likely a derisive term of a type, a representative, of a system that is epitomized in rebellion against the Creator, the one true God.
maka Nimrod tidak harus hidup dalam satu waktu tertentu saja, melainkan setiap ada penguasa yang dapat dijadikan sebagai simbol pemberontakan terhadap Tuhan!

mana
avatar
frontline defender
MAYOR
MAYOR

Posts : 6460
Kepercayaan : Islam
Join date : 17.11.11
Reputation : 137

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by SEGOROWEDI on Wed Jan 28, 2015 5:18 pm


yang jumpalitan cari pembenar pengikut si ummi
si umminya sendiri asal aja nyeplos

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Paradise OK on Wed Jan 28, 2015 6:03 pm

@frontline defender wrote:kalau Nimrod memang hanya istilah untuk pemberontak Tuhan :
First, what does the name Nimrod mean? It comes from the Hebrew verb marad, meaning “rebel.” Adding an “n” before the “m” it becomes an infinitive construct, “Nimrod.” (see Kautzsch 1910: 137 2b, also BDB 1962: 597). The meaning then is “The Rebel.” Thus “Nimrod” may not be the character's name at all. It is more likely a derisive term of a type, a representative, of a system that is epitomized in rebellion against the Creator, the one true God.
maka Nimrod tidak harus hidup dalam satu waktu tertentu saja, melainkan setiap ada penguasa yang dapat dijadikan sebagai simbol pemberontakan terhadap Tuhan!

mana
persoalannya, sosok seorang Nimrod raja Shinar (Babel) yg hidup 7 generasi sebelum Ibrahim BERINTERAKSI dgn Ibrahim

Paradise OK
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2422
Kepercayaan : Protestan
Location : child thousand island
Join date : 26.02.14
Reputation : 7

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by frontline defender on Wed Jan 28, 2015 11:03 pm

berarti ya Nimrodnya yang vs. Nabi Ibrahim bukan Nimrod yang itu! bobo
avatar
frontline defender
MAYOR
MAYOR

Posts : 6460
Kepercayaan : Islam
Join date : 17.11.11
Reputation : 137

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Paradise OK on Wed Jan 28, 2015 11:16 pm

Perbaiki diskusimu!

trus sosok nimrod yg mana anda maksudkan

setahuku yg ini
Nimrod (/ˈnɪm.rɒd/,[1] Hebrew: נִמְרוֹדֿ, Modern Nimrod Tiberian Nimrōḏ Aramaic: ܢܡܪܘܕ‎ Arabic: نمرود, Namrood‎), king of Shinar, was, according to the Book of Genesis and Books of Chronicles, the son of Cush and great-grandson of Noah. He is depicted in the Bible as a mighty in the earth and a mighty hunter. Extra-biblical traditions associating him with the Tower of Babel led to his reputation as a king who was rebellious against God. Since Accad (Babylonian Akkad), was destroyed and lost with the destruction of its Empire in the period 2200–2154 BCE (long chronology), the stories mentioning Nimrod seem to recall the late Early Bronze Age. The association with Erech (Babylonian Uruk), a city that lost its prime importance around 2,000 BCE as a result of struggles between Isin, Larsa and Elam, also attests the early provenance of the stories of Nimrod.[2] Several Mesopotamian ruins were given Nimrod's name by 8th-century Arabs, including the ruins of the Assyrian city of Kalhu (the biblical Calah), built by Shalmaneser I (1274–1244 BC)[3] (see Nimrud). A number of attempts to connect him with historical figures have been made.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod
Terakhir diubah oleh Paradise OK tanggal Thu Jan 29, 2015 9:50 pm, total 1 kali diubah

Paradise OK
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2422
Kepercayaan : Protestan
Location : child thousand island
Join date : 26.02.14
Reputation : 7

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by moderator 2 on Thu Jan 29, 2015 1:04 pm

@paradise ok
Kalau kasih lampiran wajib kasih copas linknya. Begitupun kalau memberikan link dalam berdiskusi juga wajib di lampirkan tulisan dalam link tsb yg menjadi point tanggapanmu!

Sementara saya delete. Silahkan perbaiki!
avatar
moderator 2
GLOBAL MODERATOR
GLOBAL MODERATOR

Male
Posts : 304
Kepercayaan : Islam
Location : Kursi Saya
Join date : 25.04.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Paradise OK on Sat Jan 31, 2015 5:23 pm

ada yg bisa bantu kasi jawaban, siapakah sosok/masayarakat Nimrod dimaksud dlm kisah Ibrohim ?Paradise OK
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2422
Kepercayaan : Protestan
Location : child thousand island
Join date : 26.02.14
Reputation : 7

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by SEGOROWEDI on Sat Jan 31, 2015 6:28 pm


KEMARIN YANG NGOTOT SOAL 'NEGARA YAHUDI'
SIAPA YA? MAKSUDNYA 'NEGARA ISRAEL' BUKAN?

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Paradise OK on Sat Jan 31, 2015 11:21 pm

iya ya, emang bener2 tidak ada yg lebih um ... dri para um ... yg membuat prnyataan kontradiktifParadise OK
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2422
Kepercayaan : Protestan
Location : child thousand island
Join date : 26.02.14
Reputation : 7

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Cain2nd on Sun Feb 01, 2015 2:18 pm

Bukti nabi2 itu agamanya islam??

KATA qoran dan nabi yang umi, tawaf logika lagi dah tuh hahaha
avatar
Cain2nd
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Age : 17
Posts : 163
Kepercayaan : Lain-lain
Location : THE DEVIL's DEN
Join date : 13.01.15
Reputation : 1

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by frontline defender on Sun Feb 01, 2015 5:19 pm

bukti para Nabi sejak Adam, Islam adalah :

1. Islam itu benar!
2. Tuhan tidak mungkin mengajarkan ajaran keliru kepada Adam!

yes
avatar
frontline defender
MAYOR
MAYOR

Posts : 6460
Kepercayaan : Islam
Join date : 17.11.11
Reputation : 137

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Paradise OK on Sun Feb 01, 2015 6:06 pm

@Paradise OK wrote:

trus sosok nimrod yg mana anda maksudkan

setahuku yg ini
Nimrod (/ˈnɪm.rɒd/,[1] Hebrew: נִמְרוֹדֿ, Modern Nimrod Tiberian Nimrōḏ Aramaic: ܢܡܪܘܕ‎ Arabic: نمرود, Namrood‎), king of Shinar, was, according to the Book of Genesis and Books of Chronicles, the son of Cush and great-grandson of Noah. He is depicted in the Bible as a mighty in the earth and a mighty hunter. Extra-biblical traditions associating him with the Tower of Babel led to his reputation as a king who was rebellious against God. Since Accad (Babylonian Akkad), was destroyed and lost with the destruction of its Empire in the period 2200–2154 BCE (long chronology), the stories mentioning Nimrod seem to recall the late Early Bronze Age. The association with Erech (Babylonian Uruk), a city that lost its prime importance around 2,000 BCE as a result of struggles between Isin, Larsa and Elam, also attests the early provenance of the stories of Nimrod.[2] Several Mesopotamian ruins were given Nimrod's name by 8th-century Arabs, including the ruins of the Assyrian city of Kalhu (the biblical Calah), built by Shalmaneser I (1274–1244 BC)[3] (see Nimrud). A number of attempts to connect him with historical figures have been made.
http://en.wikipedia.org/wiki/NimrodParadise OK
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Posts : 2422
Kepercayaan : Protestan
Location : child thousand island
Join date : 26.02.14
Reputation : 7

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Cain2nd on Sun Feb 01, 2015 6:09 pm

[/justify]
@frontline defender wrote:bukti para Nabi sejak Adam, Islam adalah :

1. Islam itu benar!
2. Tuhan tidak mungkin mengajarkan ajaran keliru kepada Adam!

yes

benar menurut qoran?? kata sapa?? kata nabi, kata siapa tuh nabi benar?? kata alloh . Kata alloh di mana?? di dalam qoran.
ketawa guling
avatar
Cain2nd
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Age : 17
Posts : 163
Kepercayaan : Lain-lain
Location : THE DEVIL's DEN
Join date : 13.01.15
Reputation : 1

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by SEGOROWEDI on Fri Feb 06, 2015 4:57 pm

@Cain2nd wrote:[/justify]
@frontline defender wrote:bukti para Nabi sejak Adam, Islam adalah :

1. Islam itu benar!
2. Tuhan tidak mungkin mengajarkan ajaran keliru kepada Adam!

yes

benar menurut qoran?? kata sapa?? kata nabi, kata siapa tuh nabi benar?? kata alloh . Kata alloh di mana?? di dalam qoran.
ketawa guling

umi bangets...
umi ternyata bisa nular..
ketawa guling

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Kedunghalang on Sat Feb 07, 2015 12:11 am

Allah berfirman: "Ikuti lah agama bapakmu, Ibrahim. Dia telah memberi kamu nama Muslimin sejak dahulu dan di dalam Kitab ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu, dan supaya kamu menjadi saksi atas umat manusia. Maka dirikanlah shalat dan bayarlah zakat, dan berpeganglah teguh kepada Allah. Dia Pemeliharamu, maka Dia-lah sebaik-baik Pemelihara dan sebaik-baik Penolong!" (Al Hajj 22:78/79)

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Cain2nd on Sun Feb 08, 2015 9:28 pm

@Kedunghalang wrote:Allah berfirman: "Ikuti lah agama bapakmu, Ibrahim. Dia telah memberi kamu nama Muslimin sejak dahulu dan di dalam Kitab ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu, dan supaya kamu menjadi saksi atas umat manusia. Maka dirikanlah shalat dan bayarlah zakat, dan berpeganglah teguh kepada Allah. Dia Pemeliharamu, maka Dia-lah sebaik-baik Pemelihara dan sebaik-baik Penolong!" (Al Hajj 22:78/79)


benerkan tawaf logika basi

benar menurut qoran?? kata sapa?? kata nabi, kata siapa tuh nabi benar?? kata alloh . Kata alloh di mana?? di dalam qoran. ketawa guling
avatar
Cain2nd
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Age : 17
Posts : 163
Kepercayaan : Lain-lain
Location : THE DEVIL's DEN
Join date : 13.01.15
Reputation : 1

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by SEGOROWEDI on Tue Feb 10, 2015 2:33 pm

@Kedunghalang wrote:Allah berfirman: "Ikuti lah agama bapakmu, Ibrahim. Dia telah memberi kamu nama Muslimin sejak dahulu dan di dalam Kitab ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu, dan supaya kamu menjadi saksi atas umat manusia. Maka dirikanlah shalat dan bayarlah zakat, dan berpeganglah teguh kepada Allah. Dia Pemeliharamu, maka Dia-lah sebaik-baik Pemelihara dan sebaik-baik Penolong!" (Al Hajj 22:78/79)

kapan umat ibrahim disebut MUSLIM?
asal nyeplos ajah

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by frontline defender on Fri Feb 13, 2015 12:42 am

@SEGOROWEDI wrote:
@Cain2nd wrote:[/justify]
@frontline defender wrote:bukti para Nabi sejak Adam, Islam adalah :

1. Islam itu benar!
2. Tuhan tidak mungkin mengajarkan ajaran keliru kepada Adam!

yes

benar menurut qoran?? kata sapa?? kata nabi, kata siapa tuh nabi benar?? kata alloh . Kata alloh di mana?? di dalam qoran.
ketawa guling

umi bangets...
umi ternyata bisa nular..
ketawa guling
bantah kalau sanggup, mlintir nggak ada gunanya! bobo
avatar
frontline defender
MAYOR
MAYOR

Posts : 6460
Kepercayaan : Islam
Join date : 17.11.11
Reputation : 137

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by SEGOROWEDI on Fri Feb 13, 2015 1:07 pm


faktanya..
gak ada nabi yang solat apalagi sahadat

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by frontline defender on Sat Feb 14, 2015 9:19 pm

Tuhan nggak ngajarin ajaran bener kok fakta! bobo
avatar
frontline defender
MAYOR
MAYOR

Posts : 6460
Kepercayaan : Islam
Join date : 17.11.11
Reputation : 137

Kembali Ke Atas Go down

Re: bukti keislaman nabi-nabi israel dalam Al Qur'an

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas

- Similar topics

Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik