FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.


@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI

Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Halaman 3 dari 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Wed Nov 20, 2013 8:58 am

First topic message reminder :Apa perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah

Itsna Asyariyah ?Banyak orang yang menyangka bahwa perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) dianggap sekedar dalam masalah khilafiyah Furu’iyah, seperti perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, antara Madzhab Safi’i dengan Madzhab Maliki.

Karenanya dengan adanya ribut-ribut masalah Sunni dengan Syiah, mereka berpendapat agar perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Selanjutnya mereka berharap, apabila antara NU dengan Muhammadiyah sekarang bisa diadakan pendekatan-pendekatan demi Ukhuwah Islamiyah, lalu mengapa antara Syiah dan Sunni tidak dilakukan ?.

Oleh karena itu, disaat Muslimin bangun melawan serangan Syiah, mereka menjadi penonton dan tidak ikut berkiprah.

Apa yang mereka harapkan tersebut, tidak lain dikarenakan minimnya pengetahuan mereka mengenai aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah). Sehingga apa yang mereka sampaikan hanya terbatas pada apa yang mereka ketahui.

Semua itu dikarenakan kurangnya informasi pada mereka, akan hakikat ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah). Disamping kebiasaan berkomentar, sebelum memahami persoalan yang sebenarnya.

Sedangkan apa yang mereka kuasai, hanya bersumber dari tokoh-tokoh Syiah yang sering berkata bahwa perbedaan Sunni dengan Syiah seperti perbedaan antara Madzhab Maliki dengan Madzahab Syafi’i.

Padahal perbedaan antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafi’i, hanya dalam masalah Furu’iyah saja. Sedang perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah), maka perbedaan-perbedaannya disamping dalam Furuu’ juga dalam Ushuul.

Rukun Iman mereka berbeda dengan rukun Iman kita, rukun Islamnya juga berbeda, begitu pula kitab-kitab hadistnya juga berbeda, bahkan sesuai pengakuan sebagian besar ulama-ulama Syiah, bahwa Al-Qur'an mereka juga berbeda dengan Al-Qur'an kita (Ahlussunnah).

Apabila ada dari ulama mereka yang pura-pura (taqiyah) mengatakan bahwa Al-Qur'annya sama, maka dalam menafsirkan ayat-ayatnya sangat berbeda dan berlainan.

Sehingga tepatlah apabila ulama-ulama Ahlussunnah Waljamaah mengatakan : Bahwa Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) adalah satu agama tersendiri.

Melihat pentingnya persoalan tersebut, maka di bawah ini kami nukilkan sebagian dari perbedaan antara aqidah Ahlussunnah Waljamaah dengan aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah).1.     Ahlussunnah         : Rukun Islam kita ada 5 (lima)

a)      Syahadatain

b)      As-Sholah

c)      As-Shoum

d)      Az-Zakah

e)      Al-Haj

Syiah                     : Rukun Islam Syiah juga ada 5 (lima) tapi berbeda:

a)      As-Sholah

b)      As-Shoum

c)      Az-Zakah

d)      Al-Haj

e)      Al wilayah2.      Ahlussunnah         : Rukun Iman ada 6 (enam) :

a)      Iman kepada Allah

b)      Iman kepada Malaikat-malaikat Nya

c)      Iman kepada Kitab-kitab Nya

d)      Iman kepada Rasul Nya

e)      Iman kepada Yaumil Akhir / hari kiamat

f)       Iman kepada Qadar, baik-buruknya dari Allah.

Syiah                     : Rukun Iman Syiah ada 5 (lima)*

a)      At-Tauhid

b)      An Nubuwwah

c)      Al Imamah

d)      Al Adlu

e)      Al Ma’ad3.     Ahlussunnah         : Dua kalimat syahadat

Syiah                     : Tiga kalimat syahadat, disamping Asyhadu an Laailaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masih ditambah dengan menyebut dua belas imam-imam mereka.4.     Ahlussunnah         : Percaya kepada imam-imam tidak termasuk rukun iman. Adapun jumlah imam-imam Ahlussunnah tidak terbatas. Selalu timbul imam-imam, sampai hari kiamat.

Karenanya membatasi imam-imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan.

Syiah                     :  Percaya kepada dua belas imam-imam mereka, termasuk rukun iman. Karenanya orang-orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang Sunni), maka menurut ajaran Syiah dianggap kafir dan akan masuk neraka.5.     Ahlussunnah         : Khulafaurrosyidin yang diakui (sah) adalah :

a)      Abu Bakar

b)      Umar

c)      Utsman

d)      Ali Radhiallahu anhum

Syiah                     : Ketiga Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman) tidak diakui oleh Syiah. Karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali sendiri membai'at dan mengakui kekhalifahan mereka).

 6.     Ahlussunnah         : Khalifah (Imam) adalah manusia biasa, yang tidak mempunyai sifat Ma’shum.

Berarti mereka dapat berbuat salah/ dosa/ lupa. Karena sifat Ma’shum, hanya dimiliki oleh para Nabi.

Syiah                     : Para imam yang jumlahnya dua belas tersebut mempunyai sifat Ma'’hum, seperti para Nabi.7.      Ahlussunnah         : Dilarang mencaci-maki para sahabat.

Syiah                     : Mencaci-maki para sahabat tidak apa-apa bahkan Syiah berkeyakinan, bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja. Alasannya karena para sahabat membai'at  Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah.8.      Ahlussunnah         :  Siti Aisyah istri Rasulullah sangat dihormati dan dicintai. Beliau adalah Ummul Mu’minin.

Syiah                     : Siti Aisyah dicaci-maki, difitnah, bahkan dikafirkan.9.      Ahlussunnah         : Kitab-kitab hadits yang dipakai sandaran dan rujukan Ahlussunnah adalah Kutubussittah :

a)      Bukhari

b)      Muslim

c)      Abu Daud

d)      Turmudzi

e)      Ibnu Majah

f)       An Nasa’i

(kitab-kitab tersebut beredar dimana-mana dan dibaca oleh kaum Muslimin sedunia).

Syiah                     : Kitab-kitab Syiah ada empat :

a)      Al Kaafi

b)      Al Istibshor

c)      Man Laa Yah Dhuruhu Al Faqih

d)      Att Tahdziib

(Kitab-kitab tersebut tidak beredar, sebab kebohongannya takut diketahui oleh pengikut-pengikut Syiah).10.  Ahlussunnah         : Al-Qur'an tetap orisinil

Syiah                     : Al-Qur'an yang ada sekarang ini menurut pengakuan ulama Syiah tidak orisinil. Sudah dirubah oleh para sahabat (dikurangi dan ditambah).11. Ahlussunnah         : Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul Nya.

Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul Nya.

Syiah                     : Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, walaupun orang tersebut tidak taat kepada Rasulullah.

Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali, walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah.12.  Ahlussunnah         : Aqidah Raj’Ah tidak ada dalam ajaran Ahlussunnah. Raj’ah adalah besok diakhir zaman sebelum kiamat, manusia akan hidup kembali. Dimana saat itu Ahlul Bait akan balas dendam kepada musuh-musuhnya.

Syiah                     : Raj’ah adalah salah satu aqidah Syiah. Dimana diceritakan : bahwa nanti diakhir zaman, Imam Mahdi akan keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia pergi ke Madinah untuk membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain.

Setelah mereka semuanya bai'at kepadanya, diapun selanjutnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa dan disalib, sampai mati seterusnya diulang-ulang sampai  ribuan kali. Sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka kepada Ahlul Bait.

Keterangan           : Orang Syiah mempunyai Imam Mahdi sendiri. Berlainan dengan Imam Mahdinya Ahlussunnah, yang akan membawa keadilan dan kedamaian.[/left]

13.  Ahlussunnah         : Mut’ah (kawin kontrak), sama dengan perbuatan zina dan hukumnya haram.

Syiah                     : Mut’ah sangat dianjurkan dan hukumnya halal. Halalnya Mut’ah ini dipakai oleh golongan Syiah untuk mempengaruhi para pemuda agar masuk Syiah. Padahal haramnya Mut’ah juga berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib.14.
 Ahlussunnah         : Khamer/ arak tidak suci.

Syiah                     : Khamer/ arak suci.15.  Ahlussunnah         : Air yang telah dipakai istinja’ (cebok) dianggap tidak suci.

Syiah                     : Air yang telah dipakai istinja’ (cebok) dianggap suci dan mensucikan.16.  Ahlussunnah         :  Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya sunnah.

Syiah                     : Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri membatalkan shalat.

(jadi shalatnya bangsa Indonesia yang diajarkan Wali Songo oleh orang-orang Syiah dihukum tidak sah/ batal, sebab meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri).17.  Ahlussunnah         : Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat adalah sunnah.

Syiah                     : Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat dianggap tidak sah/ batal shalatnya.

(Jadi shalatnya Muslimin di seluruh dunia dianggap tidak sah, karena mengucapkan Amin dalam shalatnya).18.  Ahlussunnah         : Shalat jama’ diperbolehkan bagi orang yang bepergian dan bagi orang yang mempunyai udzur syar’i.

Syiah                     : Shalat jama’ diperbolehkan walaupun tanpa alasan apapun.19.  Ahlussunnah         : Shalat Dhuha disunnahkan.

Syiah                     : Shalat Dhuha tidak dibenarkan.

(padahal semua Auliya’ dan salihin melakukan shalat Dhuha).Demikian telah kami nukilkan perbedaan-perbedaan antara aqidah Ahlussunnah Waljamaah dan aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah).  Sengaja  kami  nukil  sedikit saja,  sebab apabila kami nukil

seluruhnya, maka akan memenuhi halaman-halaman buku ini.

Harapan kami semoga pembaca dapat memahami benar-benar perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya pembaca yang mengambil keputusan (sikap).

Masihkah mereka akan dipertahankan sebaga Muslimin dan Mukminin ? (walaupun dengan Muslimin berbeda segalanya).

Sebenarnya yang terpenting dari keterangan-keterangan diatas adalah agar masyarakat memahami benar-benar, bahwa perbedaan yang ada antara Ahlussunnah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) itu, disamping dalam Furuu’ (cabang-cabang agama) juga dalam Ushuul (pokok/ dasar agama).

Apabila tokoh-tokoh Syiah sering mengaburkan perbedaan-perbedaan tersebut, serta memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, maka hal tersebut dapat kita maklumi, sebab mereka itu sudah memahami benar-benar, bahwa Muslimin Indonesia tidak akan terpengaruh atau tertarik pada Syiah, terkecuali apabila disesatkan (ditipu).

Oleh karena itu, sebagian besar orang-orang yang masuk Syiah adalah orang-orang yang tersesat, yang tertipu oleh bujuk rayu tokoh-tokoh Syiah.

Akhirnya, setelah kami menyampaikan perbedaan-perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah, maka dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada Alim Ulama serta para tokoh masyarakat, untuk selalu memberikan penerangan kepada umat Islam mengenai kesesatan ajaran Syiah. Begitu pula untuk selalu menggalang persatuan sesama Ahlussunnah dalam menghadapi rongrongan yang datangnya dari golongan Syiah. Serta lebih waspada dalam memantau gerakan Syiah didaerahnya. Sehingga bahaya yang selalu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita dapat teratasi.

Selanjutnya kami mengharap dari aparat pemerintahan untuk lebih peka dalam menangani masalah Syiah di Indonesia. Sebab bagaimanapun, kita tidak menghendaki apa yang sudah mereka lakukan, baik di dalam negri maupun di luar negri, terulang di negara kita.

Semoga Allah selalu melindungi kita dari penyesatan orang-orang Syiah dan aqidahnya. Amin.

http://www.albayyinat.net/jwb5tc.html
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down


Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Thu Nov 28, 2013 6:09 pm

@panda1 wrote:

Despite of that, saya rasa aneh mempermasalahkan jumlah mesjidnya. Mesjid ya Mesjid, kenapa harus di kotak2kan ini mesjidnya Syiah, atau itu mesjid Sunni atau ini mesjid NU, Itu mesjid FPI...??

Sah-sah saja seorang sunni sholat di masjid Syiah demikianpun sebaliknya.
Biar pihak sunni yang jawab piss 
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Thu Nov 28, 2013 6:12 pm

@panda1 wrote:
@cain wrote:
@panda1 wrote:
@cain wrote:http://www.gensyiah.com/buku-putih-madzhab-syiah-berkata-dusta-ada-9-masjid-sunni-di-teheran.htmlBerita di buku putih syiah Ini adalah dusta dan taqiyyah karena kenyataannya tidak ada satupun masjid milik ahlussuunnah di Teheran, artinya tidak ada jumatan di Teheran kecuali di satu tempat di pusat syiah saja. Seandainya ada 9 masjid milik ahlussunnah tentu ada 10 tempat jumatan di Teheran.


Dahlan Iskan[/i][/color]
Yang di permasalahkan sama muslim sunni diblog itu kan yang gede tuh piss
Tentang jumlah mesjid sebenarnya bisa dilihat dari sumber partai kaum sunni di iran sendiri :
http://www.islahweb.org/node/3396

official website of the Iranian sunni party “Davah and Eslah”:
Iranian Sunnis have 9 mosques througout Tehran which is under direction and control of the Tehran Sunnis committee. Prayers are performed in the mosques regularly and sometimes the number of participants in Sadeqiyyah mosque reaches over 3000 in Muslim festival of Eid Al Fitr.


Despite of that, saya rasa aneh mempermasalahkan jumlah mesjidnya. Mesjid ya Mesjid, kenapa harus di kotak2kan ini mesjidnya Syiah, atau itu mesjid Sunni atau ini mesjid NU, Itu mesjid FPI...??

Sah-sah saja seorang sunni sholat di masjid Syiah demikianpun sebaliknya.
Jadi tuh saksi2 yang di katakan oleh muslim di blog itu bohong semua ya?? juang

Kalau boleh tahu, apa saja nama mesjid2 tersebut?? binar 
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Thu Nov 28, 2013 6:22 pm

@cain wrote:4. Marja’ Syi'ah Ali Taskhiri sekjen akademi internasional untuk taqrib antara madzhab-madzhab Islam menyatakan bahwa situasinya tidak tepat untuk mendirikan masjid bagi ahlussunnah di ibukota iran Teheran.
Berikut beritanya di Hadramut.net
Apakah maksud dari ucapan orang Syiah ini???
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by isaku on Fri Nov 29, 2013 8:16 am

@panda1 wrote:@Isaku,

Mengenai perbedaan Akidah, baik Sunni maupun Syiah mengklaim bahwa merekalah yang menjalankan akidah murni dari Rasulullah. Namun, arap kita sama-sama menyadari bahwa dilapisan grassroot, baik Sunni maupun Syiah merasa masing2 adalah yang benar. kaum awam Sunni dan Syiah yang sama2 lahir dan besar dengan pemahaman yang ditanamkan orangtua dan guru2 mereka sejak kecil merasa punya kewajiban untuk membela keyakinannya.
disebut kuat karena tidak tergoyahkan :)
tentu saja keyakinan harus seperti itu. Tidak dapat disebut beriman, jika meragukan apa yg diimani.

Saya menghargai penjelasan Pak Panda ttg Iran dengan sebuah kesimpulan WalYatalaththaf dari Pak Dahlan Iskan, tetapi bicara akidah bukan bicara untuk posisi tengah2. Walaupun mungkin pejelasan pak thalabul ilmi agak keras, tapi saya tidak melihat kesalahan didalamnya.

Karena Pak Panda menyinggung aliran2 syiah. Syiah yg mana menurut Pak Panda mempunyai akidah yg benar???

Mungin Pak Panda perlu membuat definisi syiah dalam pandangan anda.
Disebut syiah karena:
1. Contoh: memuliakan ahlulbait
2. ........
3. ........

Pak thalabul sudah lebih dulu menulis definisi dimaksud
thalabul ilmi wrote:saya tanya, wahabi mana yang mengkafirkan khulafaur rasyidin ?
wahabi mana yang mengkafirkan istri-istri rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ?
wahabi mana yang mengatakan qur'an tidak lengkap ?
wahabi mana yang menghalalkan nikah zina(mutah) ?
wahabi mana yang mengatakan jibril salah dalam menyampaikan wahyu ?
Pak Panda setuju tidak dengan definisi diatas atau punya definisi sendiri???

isaku
KAPTEN
KAPTEN

Male
Posts : 3589
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 17.09.12
Reputation : 141

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by isaku on Fri Nov 29, 2013 8:18 am

@cain wrote:
@panda1 wrote:

Despite of that, saya rasa aneh mempermasalahkan jumlah mesjidnya. Mesjid ya Mesjid, kenapa harus di kotak2kan ini mesjidnya Syiah, atau itu mesjid Sunni atau ini mesjid NU, Itu mesjid FPI...??

Sah-sah saja seorang sunni sholat di masjid Syiah demikianpun sebaliknya.
Biar pihak sunni yang jawab piss 
cain, loe jadi penonton aja dah, ngerusak pemandangan :)

sesi humor aja tuh loe urus, lebih cocok piss 

isaku
KAPTEN
KAPTEN

Male
Posts : 3589
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 17.09.12
Reputation : 141

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 8:20 am

@isaku wrote:
@cain wrote:
@panda1 wrote:

Despite of that, saya rasa aneh mempermasalahkan jumlah mesjidnya. Mesjid ya Mesjid, kenapa harus di kotak2kan ini mesjidnya Syiah, atau itu mesjid Sunni atau ini mesjid NU, Itu mesjid FPI...??

Sah-sah saja seorang sunni sholat di masjid Syiah demikianpun sebaliknya.
Biar pihak sunni yang jawab piss 
cain, loe jadi penonton aja dah, ngerusak pemandangan :)

sesi humor aja tuh loe urus, lebih cocok  piss 
ente bahlul, ene tread gue yang buka. yang ngerusak pemandangan disini dengan sok ngatur2 itu ente. Klo ente mau ngatur2, sudah gue bilang buka yang baru piss
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 9:06 am

nah si panda1 online, bisa di jawab dan diterangkan itu post 52 dan 53??

avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by panda1 on Fri Nov 29, 2013 9:15 am

@cain wrote:nah si panda1 online, bisa di jawab dan diterangkan itu post 52 dan 53??

Dasar kafir Aneh, ngga sabaran amat.
avatar
panda1
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 181
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 24.11.13
Reputation : 8

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 9:19 am

@panda1 wrote:
@cain wrote:nah si panda1 online, bisa di jawab dan diterangkan itu post 52 dan 53??

Dasar kafir Aneh, ngga sabaran amat.
mulai deh keluar aslinya basi 
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by panda1 on Fri Nov 29, 2013 9:50 am

@cain wrote:
Jadi tuh saksi2 yang di katakan oleh muslim di blog itu bohong semua ya?? juang

Kalau boleh tahu, apa saja nama mesjid2 tersebut?? binar [/quote]Saya tidak bilang mereka bohong..
Kemungkinan mereka hanya mengeluarkan statement yang berbuah dari kekurangtahuan mereka terhadap syiah dan kondisi sebenarnya di Iran, selain itu terbawa prasangka negatif dan emosi.

Mesjid yang dikelola oleh Sunni di Tehran:
1- Sadeghiyeh Mosque, berlokasi di Second Square Sadeghiyeh
2- TehranPars Mosque, di Dellavaran St
3- Shahre Qods mosque,di km 20 Karaj old road
4- Khalij-e-Fars(Persian Gulf)
5- Alnby mosque,berlokasi di Town of Danesh
6- Haft'joub mosque, berlokasi di Malard
7- Vahidiyeh mosque, berlokasi di Shahriyar
8- Nasim Shahr mosque, berlokasi di Akbar Abad
9- Razi Abad mosque, berlokasi di Se'rah Shahriyar
10- Semua Mesjid Syiah

Apa yang anda lihat di Mesjid Sunni dan Mesjid Syiah di Iran?
Tidak ada perbedaan ...Mesjid itu akan selalu disebut MESJID MUSLIM.
baik Syiah maupun Sunni dipersilahkan untuk beribadah disana .
avatar
panda1
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 181
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 24.11.13
Reputation : 8

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 9:56 am

@cain wrote:
Jadi tuh saksi2 yang di katakan oleh muslim di blog itu bohong semua ya?? juang

Kalau boleh tahu, apa saja nama mesjid2 tersebut?? binar 
@panda1 wrote:Saya tidak bilang mereka bohong..
Kemungkinan mereka hanya mengeluarkan statement yang berbuah dari kekurangtahuan mereka terhadap syiah dan kondisi sebenarnya di Iran, selain itu terbawa prasangka negatif dan emosi.

Mesjid yang dikelola oleh Sunni di Tehran:
1- Sadeghiyeh Mosque, berlokasi di Second Square Sadeghiyeh
2- TehranPars Mosque, di Dellavaran St
3- Shahre Qods mosque,di km 20 Karaj old road
4- Khalij-e-Fars(Persian Gulf)
5- Alnby mosque,berlokasi di Town of Danesh
6- Haft'joub mosque, berlokasi di Malard
7- Vahidiyeh mosque, berlokasi di Shahriyar
8- Nasim Shahr mosque, berlokasi di Akbar Abad
9- Razi Abad mosque, berlokasi di Se'rah Shahriyar
10- Semua Mesjid Syiah

Apa yang anda lihat di Mesjid Sunni dan Mesjid Syiah di Iran?
Tidak ada perbedaan ...Mesjid itu akan selalu disebut MESJID MUSLIM.
baik Syiah maupun Sunni dipersilahkan untuk beribadah disana .
Jujur ya, bagi gue mesjid itu sama saja, ga perduli gue piss 

Yang mau membedakan Mesjid Sunni dan Mesjid Syiah kan Muslim Sunni si pemilik blog basi 

Mesjidnya trims deh, gue cek dulu piss
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 10:02 am

@cain wrote:
@cain wrote:4. Marja’ Syi'ah Ali Taskhiri sekjen akademi internasional untuk taqrib antara madzhab-madzhab Islam menyatakan bahwa situasinya tidak tepat untuk mendirikan masjid bagi ahlussunnah di ibukota iran Teheran.
Berikut beritanya di Hadramut.net
Apakah maksud dari ucapan orang Syiah ini???
Kalau yang ini?? piss 
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 10:35 am

@panda1 wrote:Saya tidak bilang mereka bohong..
Kemungkinan mereka hanya mengeluarkan statement yang berbuah dari kekurangtahuan mereka terhadap syiah dan kondisi sebenarnya di Iran, selain itu terbawa prasangka negatif dan emosi.

3. Abdullah Muhtadi pemimpin partai oposisi kurdi Kumalah

Abdullah muhtadi menegaskan bahwa tidak ada satupun masjid khusus ahlussunnah di Teheran” dia menambahkan: ahlussunnah di Teheran terpaksa pergi ke kedutaan besar Saudi atau Pakistan untuk melaksanakan shalat.”

سني نيوز : أكد زعيم حزب “كوملة” الكردى الإيرانى المعارض، عبدالله مهتدى أنه لا يوجد مسجد واحد يخص أهل السنّة فى طهران.
وقال مهتدي: “السنّة في العاصمة الإيرانية يضطرون إلى التوجه إلى السفارة السعودية أو السفارة الباكستانية لأداء الصلاة”.

http://www.sunni-news.net/ar/articles.aspx?article_no=24040

Kurang tahu ya??
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by puddle on Fri Nov 29, 2013 11:30 am

Cain Di FFI IDnya apa ya?
avatar
puddle
KOPRAL
KOPRAL

Female
Posts : 37
Kepercayaan : Protestan
Location : Jakarta
Join date : 11.04.13
Reputation : 2

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by isaku on Fri Nov 29, 2013 1:14 pm

@puddle wrote:Cain Di FFI IDnya apa ya?
puddle tau darimana si cain main ke ffi ??

isaku
KAPTEN
KAPTEN

Male
Posts : 3589
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 17.09.12
Reputation : 141

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by panda1 on Fri Nov 29, 2013 5:19 pm

@isaku wrote:
@panda1 wrote:@Isaku,

Mengenai perbedaan Akidah, baik Sunni maupun Syiah mengklaim bahwa merekalah yang menjalankan akidah murni dari Rasulullah. Namun, Harap kita sama-sama menyadari bahwa dilapisan grassroot, baik Sunni maupun Syiah merasa masing2 adalah yang benar. kaum awam Sunni dan Syiah yang sama2 lahir dan besar dengan pemahaman yang ditanamkan orangtua dan guru2 mereka sejak kecil merasa punya kewajiban untuk membela keyakinannya.
disebut kuat karena tidak tergoyahkan :)
tentu saja keyakinan harus seperti itu. Tidak dapat disebut beriman, jika meragukan apa yg diimani.

Saya menghargai penjelasan Pak Panda ttg Iran dengan sebuah kesimpulan WalYatalaththaf dari Pak Dahlan Iskan, tetapi bicara akidah bukan bicara untuk posisi tengah2. Walaupun mungkin pejelasan pak thalabul ilmi agak keras, tapi saya tidak melihat kesalahan didalamnya.

Karena Pak Panda menyinggung aliran2 syiah. Syiah yg mana menurut Pak Panda mempunyai akidah yg benar???

Mungin Pak Panda perlu membuat definisi syiah dalam pandangan anda.
Disebut syiah karena:
1. Contoh: memuliakan ahlulbait
2. ........
3. ........


Pak Panda setuju tidak dengan definisi diatas atau punya definisi sendiri???
@Sdr. Isaku

Pertanyaan anda sebenarnya adalah Apakah Syiah menurut saya benar?Lalu apakah dengan meyakini Syiah benar, kemudian Sunni jadi salah?Pandangan saya mengenai Sunni dan Syiah adalah keduanya benar.
Keduanya meyakini Al-Quran dan berusaha mengamalkannya sebaik-baiknya dengan cara masing-masing.
Keduanya mengagungkan Rasulullah Nabi Muhammad dan berusaha menjalankan jalan hidup beliau sebaik-baiknya dengan cara masing-masing.

Untuk hak kekhalifahan, Syiah benar karena menurut saya (dan didukung bukti sejarah dan hujjah yang kuat) 'Ali memang berhak menjadi Khalifah pertama, dan bukan Abu Bakar. Hadits Ghadir Khum itu shahih mutawatir baik dari perawi syiah maupun sunni, dan cukup jelas dimana nabi menyampaikan salah satu risalah wahyu sesuai yang diamanahkan oleh Allah dalam Surah Al Maidah :67. Disini saya melihat argumen ulama sunni yang berusaha membantah hadits Ghadir Khum ini terkesan apologi, mereka mengaitkannya dengan tata bahasa dan memperbandingkannya dengan kondisi-kondisi lain yang sebenarnya tidak berhubungan.
Kalau mau berdebat lebih jauh tentang ini, kita bahkan bisa membuat thread khusus.

Tentang tuduhan Mengkafirkan Sahabat, terutama khulafahur rasyiddin, syiah sendiri terpecah menjadi banyak pendapat. memang ada sebagian yang melaknat dan mengkafirkan sahabat.
Namun, syiah mayoritas Itsna Asyariyah melalui fatwa Imam Khamanei di Iran sendiri melarang pelaknatan pada Sahabat dan Isteri2 nabi :

"Diharamkan menghina simbol-simbol (yang diagungkan) saudara-saudara seagama kita, ahlusunah, berupa tuduhan terhadap istri Nabi saw. dengan hal-hal yang mencederai kehormatannya, bahkan tindakan ini diharamkan terhadap istri- istri para nabi terutama penghulunya, yaitu Rasul termulia saw." 4 Syawal 1431 H

http://satuislam.wordpress.com/2012/05/14/fatwa-sayid-khamanei-larangan-mencaci-sahabat-dan-simbol-simbol-ahlussunnah/

Saya pribadi menganggap memang sudah seharusnya Syiah bersikap meneladani 'Ali yang tetap memuliakan Abu bakr , Umar dan Utsman (walaupun 'Ali sendiri tahu bahwa Ialah yang sebenarnya ditunjuk menjadi khalifah selanjutnya). Beliau begitu berbesar hati dan arif demi menjaga ukhuwah dan persatuan umat Islam.


Maka saya dengan ini saya nyatakan pandangan saya bahwa; kaum syiah yang melaknat Istri2 Nabi, Sahabat dan mengkafirkan mereka adalah sesat, karena mereka tidak meneladani sikap 'Ali.

Tentang ini pun, kalau mau berdebat lebih jauh , kita bahkan bisa juga membuat thread khusus lainnya.

Sampai disini Jelaskah keterangan saya tentang pandangan saya tentang kedudukan Syiah tentang hal Hak Khalifah?

Nanti saya akan sambung dengan pandangan saya tentang perihal2 lain yang anda tanyakan tsb...

avatar
panda1
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 181
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 24.11.13
Reputation : 8

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 5:23 pm

62 dan 63 gimana tuh ya binar 
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by panda1 on Fri Nov 29, 2013 5:34 pm

@cain wrote:62 dan 63 gimana tuh ya binar 
@Cain
Saya malas menjawab yang ini
Statement Abdullah Muhtadi dan Ali Taskhiri ...

Sebenarnya saya bisa saja memberikan argumen menjawab statemen mereka, dan kemudian berdebat panjang tentang kondisi geopolitik di timur tengah serta kondisi di Iran.
Tapi ini jadi tidak penting karena statement yang diangkat hanya sesepele jumlah masjid di Teheran..

nanti kalau sempat saya sampaikan lagi tentang hal yang lebih prinsipil, seperti bantahan post #1?
avatar
panda1
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 181
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 24.11.13
Reputation : 8

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 5:37 pm

@panda1 wrote:
@cain wrote:62 dan 63 gimana tuh ya binar 
@Cain
Saya malas menjawab yang ini
Statement Abdullah Muhtadi dan Ali Taskhiri ...

Sebenarnya saya bisa saja memberikan argumen menjawab statemen mereka, dan kemudian berdebat panjang tentang kondisi geopolitik di timur tengah serta kondisi di Iran.
Tapi ini jadi tidak penting karena statement yang diangkat hanya sesepele jumlah masjid di Teheran..

nanti kalau sempat saya sampaikan lagi tentang hal yang lebih prinsipil, seperti bantahan post #1?
ngeles lagi kan piss 

Tuduhanmu kalau blog itu cuman asal cuap terbantahkan karena kesaksian mereka toh binar

Lah wong yang ngomong SUNNI dan SYIAH sendiri yang tinggal di IRAN sono basi 
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 5:45 pm

@thulabul ilmi wrote:@panda1
maksudnya pandai bertaqiyya kah ?
itu saja yg gue pinjem deh piss

Mengenai 9 Mesjid, gue ga jadi cek deh basi 

Sudah terbantahkan oleh 2 orang IRAN itu kok.


Terakhir diubah oleh cain tanggal Fri Nov 29, 2013 5:48 pm, total 1 kali diubah
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by thulabul ilmi on Fri Nov 29, 2013 5:47 pm

o begitu ya, saya skip dulu si panda1

Hati-hati lah kaum muslimin terhadap agama syi'ah. karna perbedaan antara sunni dan syi'ah adalah sudah sampai ke pada permasalahan aqidah, dan kalau aqidah kalian sudah berhasil dirusak, maka tidak ada keselamatan jika menyelisihi jalan rasulullah dan para shahabat nya, apalagi sampai mengkafirkan.
lihatlah mereka syi'ah telah:
-mengkafirkan shahabat dan istri-istri rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
saksikanlah:

masih menyangkal ? sholat yuk 
-mengkafirkan kaum muslimin, mencaci maki ahlussunnah(SUNNI)
saksikanlah:

masih menyangkal ? sholat yuk 
-mut'ah
saksikanlah:

masih menyangkal ? sholat yuk 


seorang muslim yang benar mencintai Allah dan rasul-Nya,
mencintai agama nya tentu akan cemburu kalau ada orang/kelompok yang berusaha merusak agama nya,
dan kalau lah benar iman nya pasti dia tidak akan membiarkan dirinya ditipu oleh para perusak agama (SYI'AH RAFIDHAH)
dengan dalih persatuan, persatuan macam apa kalau didalamnya saling mengkafirkan ?
persatuan memang sangat kita inginkan, tapi persatuan diatas al-haq
bukan diatas caci maki terhadap shahabat, diatas ajaran rusak mut'ah, diatas pengkafiran terhadap ulama-ulama kaum muslimin,
dan jika mereka berhasil meraih kekuasaan di Indonesia,
apakah kita rela kelak anak-anak kita dibantai seperti yang terjadi di suriah, yaman, dll?

jika ingin bersatu maka tanyakanlah kepada syi'ah,

apakah mereka sudah berhenti dari mengkafirkan Abu Bakr, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ?
apakah mereka sudah berhenti dari mengkafirkan istri-istri rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ?
apakah mereka sudah berhenti dari mengatakan qur'an tidak lengkap ?
apakah mereka mengambil hadits dari para shahabat ?
apakah mereka sudah berhenti dari menghalalkan nikah zina(mutah) ?
apakah mereka sudah berhenti dari mengatakan jibril salah dalam menyampaikan wahyu ?
apakah mereka sudah berhenti dari caci maki mereka ?
dll..Maka Buktikanlah !!

lihatlah ya akhi, ukhti pandai sekali mereka berdalih, saksikanlah

kalau mereka penuhi, maka kita siap bersatu welcome  
avatar
thulabul ilmi
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 122
Kepercayaan : Islam
Location : bumi Allah
Join date : 29.10.11
Reputation : 2

http://muslim.or.id/

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by cain on Fri Nov 29, 2013 5:49 pm

@cain wrote:
@thulabul ilmi wrote:@panda1
maksudnya pandai bertaqiyya kah ?
itu saja yg gue pinjem deh piss

Mengenai 9 Mesjid, gue ga jadi cek deh basi 

Sudah terbantahkan oleh 2 orang IRAN itu kok.
mengenai link SUNNI RESMI (katanya)

Emang SYIAH kagak bisa bikin sambil mengatasnamakan SUNNI?? basi 
avatar
cain
LETNAN DUA
LETNAN DUA

Male
Posts : 1408
Kepercayaan : Lain-lain
Location : Indonesia
Join date : 13.10.13
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by panda1 on Sat Nov 30, 2013 4:58 am

@thulabul ilmi

untuk video2 diatas...

saya hanya mengingatkan, seringkali potongan2 video,berita atau foto diambil dari beberapa kejadian yang dilakuka syiah sempalan yang memang sesat, dan diangkat untuk memfitnah seluruh Syiah secara general.Tidak hanya juga satu-dua kali syiah difitnah melalui video atau foto2 atau berita2 yang ternyata HOAX belaka, diambil dari potongan berita yg tidak berhubungan atau kesaksian palsu belaka.

sebenarnya saya cukup geli melihat video tersebut.
skeptisisme saya terhadap video2 tersebut menghasilkan beberapa poin analisa sbb :
- ketiga video tersebut berbahasa ARAB..perlu diingat, iran yg merupakan negri pusat syiah menggunakan bahsa Farsi.
- tidak ada penonton atau jamaah terlihat dlm 3 video diatas.Shooting diruang tertutup dan hanya monolog orang bersorban tanpa rujukan.
- video pertama hanya menunjukkan seorang bersorban,muda,berorasi berkali2 mengutuk Aisayh berulang-ulang sehingga tidak terlihat ingin membuat penontonnya (yg memang tidak ada) setuju,tapi sengaja akan jijik dan membuatnya dirinya terlihat nonsimpatik.
- video pertama juga sudah dibantah fatwa resmi khamenei tentang pengharaman melaknat istri nabi sbgmana saya sampaikan diatas.
- video ketiga, saya geli melihat openingnya dengan foto khumaini yang diberi efek swirling dan kemudian diedit dengan gambar tanduk dan matanya menjadi api.Ini terlihat bahwa pembuat videonya sangat bernafsu mendeskreditkan khumaini. Sebenarnya Isu mengenai Mut'ah khomeini terhadap anak 4 tahun ini hanya isu lama yg sudah sering dibantah dan diluruskan,jika anda mau rajin menyelidiki ke sumber2 yang valid. Melihat video ketiga ini, yang gaya penuturannya memotong fatwa2 dari kitab syiah, saya jadi teringat gaya film 'Fitna'..
avatar
panda1
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 181
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 24.11.13
Reputation : 8

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by panda1 on Sat Nov 30, 2013 5:10 amsaran saya pada sdr @thulabul ilmi dan semua anak muda sunni yg bersemangat lainnya, jangan mudah terbakar amarahnya hanya karena sekedar satu-dua kali menonton potongan video atau gambar2 keji dan berita2 yang banyak beredar di internet.cari rujukan yang lebih valid.

cobalah lebih skeptis, jangan malas untuk baca sejarah.Analisa dengan kepala dingin.

Lakukan pembuktian terbalik, apa sih sebenarnya tujuan Syiah?apa untungnya bagi Syiah?..

Siapa yang sebenarnya benar2 mengambil untung kalau Sunni dan Syiah sampai berperang besar?
avatar
panda1
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 181
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 24.11.13
Reputation : 8

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by panda1 on Sat Nov 30, 2013 5:26 am

@Cain

saya malas membahas no 62 dan 63,karena ini benar benar sepele..pernyataan saya tentang kondisi mesjid dan situasi sholat jumat di iran itu sudah jelas.
saya sudah sampaikan diatas bukti2 tentang eksistensi mesjid yang dikelola sunni di iran sebelumnya. Itu adalah statement yang lebih dari cukup kalau anda mau mikir.

Kalau anda mau lanjut dengan isu lebih penting, tentang Geopolitik dan analisa timur tengah (boleh ambil nara sumber2 asli Iran spt Ali Tashkiri dsb..)silahkan..saya tantang anda.

tapi kalau anda mau stuck di pembahasan jumlah mesjid,ya silahkan.. Nanti2 saya jelaskan utk no 62 &63..ya tapi tunggu giliran ya,karena bahasannya kurang menantang.. Saat ini saya lebih tertarik membahas pertanyaannya @Isaku dan @thulabul ilmi.
avatar
panda1
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 181
Kepercayaan : Islam
Location : Jakarta
Join date : 24.11.13
Reputation : 8

Kembali Ke Atas Go down

Re: Perbedaan SUNNI dengan SYIAH

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Halaman 3 dari 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas

- Similar topics

Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik