FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.


@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI

al mahdi sang pemimpin

Halaman 3 dari 14 Previous  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

al mahdi sang pemimpin

Post by darussalam on Thu Dec 08, 2011 11:04 pm

First topic message reminder :

Dari Ali ra., ia berkata : Rosulullah saw bersabda :
“Al Mahdi itu dari golongan kami, Ahli Bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam.”

Mengenai hadits ini, Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, berkata : “Allah menerima taubatnya dan memberinya taufik, memberinya ilham dan bimbingan setelah sebelumnya tidak demikian.”

Ciri-ciri


Tempat Muncul

Imam Mahdi dalam Taurat
Berita tentang kedatangan Imam Mahdi telah disebutkan dalam Taurat, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 1-3 :
“Inilah berkat yang diberikan Musa, Hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia wafat. Berkatalah ia : “Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir ; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus ; di sebelah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus ..”

Dari teks Taurat di atas menjelaskan tentang wasiat terakhir nabi Musa as sebelum beliau meninggal dunia. “Tuhan datang dari Sinai” maksudnya Allah mengutus rasul-Nya yaitu Nabi Musa as. Kemudian setelah itu Allah mengutus nabi Isa as di Seir yaitu di Nazaret di sebelah utara Yerusalem yang disebut dengan “terbit kepada mereka dari Seir”, setelah itu Allah mengutus Nabi Muhammad saw yang disebut dengan “Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran”. Dengan diutusnya Nabi Muhammad maka agama Allah akan bersinar/memancar keseluruh alam/dunia. Pegunungan Paran adalah pegunungan di Mekkah di Jazirah Arab. Orang yahudi mengartikan “Pegunungan Paran” adalah “tahi lalat”, hal ini dilakukan agar mereka tidak terjebak pada pengakuan kepada Nabi Muhammad. Hal ini merupakan kesombongan orang Yahudi untuk menutup-nutupi berita tentang kenabian Nabi Muhammad yang muncul di pegunungan Paran, Mekkah.
Bila orang Yahudi menafsirkan Pegunungan Paran dengan pegunungan di Mekkah, maka mereka harus mengakui kenabian Nabi Muhammad, hal ini adalah suatu hal yang tidak mereka inginkan.
Bukti bahwa Pegunungan Paran adalah pegunungan di Mekkah, dapat diketahui dari Taurat sendiri, yaitu pada kitab Kejadian pasal 21 dengan judul “Abraham mengusir Hagar dan Ismael”, yaitu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismael di Mekah yang tandus sehingga mereka berdua kehausan sampai Ismail menangis :
“ Allah mendengar suara anak itu,. Lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya : “Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar.” Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur ; ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum . Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka ia tinggallah di padang gurun Paran , dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir.”

Dari teks tersebut, orang Yahudi tidak bisa membantah kenyataan bahwa Pegunungan Paran adalah kota Mekkah, tempat diutusnya Nabi Muhammad saw juga tempat menetapnya Hajar dan Ismai, yang di situ Allah munculkan sumur (Air Zam Zam).
Setelah mengutus Nabi Muhammad saw, maka Allah akan mengutus Imam Mahdi. Tentang kedatangan Imam Mahdi dikatakan : “….datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; di sebelah kanan-Nya, tampak kepada mereka api yang menyala”. Imam mahdi akan muncul dari puluhan orang kudus, yaitu puluhan ribu orang yang sedang melaksanakan ibadah Haji, di musim Haji. Dibaiat di sebelah kanan Ka’bah yaitu rukun yamani (kanan = Yamin, Yamani - bhs arab), tepatnya di antara rukun yamani dan maqom Ibrahim. Hal tersebut sesuai dengan hadits - telah bersabda Rosulullah saw : “Akan dibaiat seorang laki-laki antara maqam Ibrahim dengan sudut ka’bah.”
Ibnu Katsir dalam An-Nihaayah Fil Fitan wal Malaahim, dalam bab yang berjudul “Al Mahdi adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin” menuliskan : Dari Ummu Salamah, istri Nabi dari Nabi beliau bersabda : “Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah. Kemudian ia didatangi oleh penduduk Mekkah dan dikeluarkan dari tempat tinggalnya setelah itu mereka membaiatnya di suatu tempat di antara Rukun Ka’bah dan Maqam Ibrahim, sedang ia membenci hai itu…..”

Al Mahdi adalah termasuk dari 12 khalifah yang dinubuatkan Rasulullah, yang mana setiap khalifah tersebut berasal dari keturunan Quraisy. Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaayah fil Fitan wal Malaahim menuliskan hadist dari Jabir bin samurah , dari Rasulullah : “Bahwasanya agama ini akan senantiasa tegak hingga kalian dipimpin oleh 12 khalifah yang mana umat taat kepada mereka”. Dan dalam riwayat lain mengatakan, “Mereka seluruhnya berasal dari Quraisy”. Mengenai hal ini, Taurat kitab Genesis (Kejadian) 17 : 20 juga menyebutkan tentang 12 khalifah /pemimpin tresebut “Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar”.
Allah menjanjikan Khalifah dari Quraisy yang akan menaklukkan Yerusalem. Berkaitan dengan Quraisy ini maka Taurat kitab Yesaya dengan Judul “Tuhan Memakai Koresy sebagai Alat-Nya” mengatakan “…Akulah yang berkata tentang Koresy (Quraisy) : Dia gembalaku-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem : Baiklah ia dibangun! Dan tentang Bait Suci : Baiklah diletakkan dasarnya!” - Dalam kitab itu dilanjutkan ....Beginilah firman Tuhan : “Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresy yang tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup: Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung , hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi . Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi”.
Dalam teks Taurat di atas terdapat nubuah tentang kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh Al Mahdi yang termasuk keturunan suku Quraisy. Pembangunan kembali Yerusalem dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khotob (termasuk Khulafaur rasyidin keturunan bani Quraisy) setelah Umar merebutnya dari tangan Romawi pada abad-abda pertama Hijrah. Hal ini akan terjadi juga pada jaman Al Mahdi, Yerusalem akan ditundukkan oleh Al Mahdi, yang juga termasuk khalifah Quraisy. Kemudian al Mahdi akan membangun kembali Yerusalem menjadi ibu kota kekhalifahan, membangun kembali Masjidil Aqsha yang dulu merupakan tempat Rasulullah saw menjalani Isra’ Mi’raj.
Dalam Taurat kitab Yesaya 41 : 1 – 5 digambarkan tentang seorang pembebas dari timur yang sifat-sifatnya seperti Al Mahdi dan kaum Muslimin, dengan diberi judul “Tuhan Membangkitkan Seorang Pembebas” : “Dengarkanlah Aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau; hendaknya bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru! Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara; baiklah kita tampil bersama-sama untuk berpekara! Siapakah yang menggerakkan dia dari timur , menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu memanggil keturunan-keturunan, Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian Aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumipun menjadi gemetar; mereka datang dan makin mendekat”.


Tanda-tanda kemunculan Al Mahdi
Terdapat beberapa tanda yang berkaitan dengan kemunculan Al Mahdi. Tanda-tanda tersebut dapat digolongka menjadi 3 bagian, yaitu : Tanda-tanda sebelum kemunculan; tanda-tanda ketika kemunculan; dan tanda-tanda setelah kemunculan Al Mahdi.

Tanda-tanda Sebelum kemunculan Al Mahdi
Terdapat beberapa tanda sebelum munculnya Al Mahdi pemimpin kaum muslimin, yaitu Irak dan Syam diboikot oleh Rum, Kehancuran Iraq, Wafatnya seorang Khalifah yang susul dengan perselisihan antara putra-putra khalifah, dunia berada dalam kezholiman.

Irak dan Syam diboikot oleh Rum
Salah satu tanda telah dekatnya kedatangan Imam Mahdi adalah Irak dan Syam diboikot oleh Romawi (Amerika Serikat dan Eropa). Setelah pemboikotan Irak dan Syam, maka Imam Mahdi akan muncul . Dari Jabir, telah bersabda Rasulullah saw : “Hampir saja tidak boleh dibawah ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham”, kami (sahabat) bertanya : “Siapa yang melakukan itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab : “Orang-orang ‘ajam (non Arab) yang melarang hal tersebut”. Kemudian beliau saw berkata : “Hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam ”, kami bertanya : “Siapa yang melakukan itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab :”Orang-orang Rum. ” kemudian ia (Jabir) diam sejenak dan berkata : Telah bersabda rasulullah saw : “Pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya.”

Saat ini tengah terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (Romawi) dan sekutu-sekutunya terhadap negara Irak, sehingga bahan makanan, obat-obatab dan uang sulit masuk ke Irak. Banyak bayi kelaparan. Sebelumnya, Amerika telah menghancurkan daratan Irak dengan senjata-senjata beratnya.
Setelah Irak, maka boikot akan dilakukan terhadap Syam (Syiria, Palestina, Yordan, Libanon); dan saat ini di negara Palestina terjadi kesulitan makanan dan obat-obatan, hal ini dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Jika melihat kondisi politik Timur Tengah saat ini (tahun 2002) ada kemungkinan pemboikotan terhadap Palestina akan diperketat dan hal ini akan di alami juga oleh negara Libanon, Syiria, dan Yordan. Hal ini menandakan waktu munculnya Imam Mahdi sudah di ambang pintu!


Kehancuran Iraq
Saat ini, tahun 2002 mulai ada usaha lagi untuk menghancurkan Iraq oleh Amerika Serikat. Amerika mencoba intrik-intrik untuk membangkitkan perlawanan Iraq, agar Amerika mempunyai alasan untuk menghancurkannya. Hal ini merupakan sekenario yang dirancang Amerika dan Israel. Agar dengan intrik-intrik tersebut, Iraq terpancing untuk menyerang Israel. Dengan begitu ada alasan bagi Amerika untuk mendatangkan bantuan militer kepada Israel, untuk sebuah kepentingan besar di masa depan, merealisasikan Impian bagi Erezt Israel (Israel Raya), yang akan mencaplok Libanon, Sinai, Syiria dan Yordan.

Wafatnya seorang Khalifah yang susul dengan perselisihan antara putra-putra khalifah
Beberapa saat sebelum Allah memunculkan Al Mahdi, terdapat tanda-tanda yang mengisyaratkan kemunculan Al Mahdi sudah dekat, yaitu adanya kematian seorang khalifah yang disusul dengan timbulnya perselisihan di Jazirah Arab. Ketika Jazirah dilandan perselisihan maka saat itulah Al Mahdi dimunculkan oleh Allah swt. Dari Ummu Salamah, istri Nabi, dari Nabi beliau bersabda : “Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seseorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah. Kemudian ia didatangi oleh penduduk Mekkah dan dikeluarkan dari tempat tinggalnya setelah itu mereka membaiatnya di suatu tempat di antara rukun Ka’bah dan maqam Ibrahim, sedang ia membenci hal itu”. Setelah itu dikirimlah pasukan dari Syam (untuk menyerangnya) namun pasukan itu dibinasakan oleh Allah di antara Mekkah dan Madinah serta di Maqam. Kemudian dikirim lagi pasukan dari Syam dan dibinasakan oleh Allah di antara Mekkah dan Madinah . Ketika manusia melihat hal itu maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Iraq untuk membai’atnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Akhirnya laki-laki itu mengalahkan khalifah tersebut, itulah pasukan yang tangguh dan sungguh merugilah bagi mereka yang tidak sempat turut serta dengannya. Laki-laki itu membagi-bagikan harta benda serta mengamalkan sunnah nabinya dan meneguhkan Islam di muka bumi. Hal itu berlangsung beberapa lama hingga akhirnya ia meninggal dan dishalati oleh kaum muslimin.”

Tanda-tanda Ketika Munculnya Al Mahdi
Banyaknya perselisian dan kegoncangan / gempa bumi. Imam Mahdi muncul pada saat penduduk bumi sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan kegoncangan, penuh dengan penganiayaan dan kezholiman. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah : “Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya al Mahdi yang akan diutus (ke tengah-tengah manusia) ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncangan-kegoncangan, dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kezhaliman. Seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya , dan dia akan membagi-bagikan kekayaan secara tepat (merata)…….”

Bintang berekor. Munculnya bintang berekor atau yang biasa di sebut dengan komet merupakan tanda munculnya Al Mahdi. Sebagaimana dikabarkan dalam manuskrip-manuskrip kuno, “Seorang pemuda dari ka’bah Tuhan menguasai Al Arz dan Al Mujaddil dalam perang dunia yang mengerikan, dengan seluruh musuh yang bergabung. Telah dekat keluarnya bersama bintang yang mempunyai api dan lidah api. Dan tandanya adalah kehancuran Iraq yang menggenaskan dalam perang dunia yang mengerikan, dan pemuda Tuhan itu sudah hampir keluar. Bencana di seluruh penjuru dunia Arab….” .Bintang yang mempunyai api dan lidah api’ adalah komet besar yang gerakannya bisa disaksikan oleh penduduk bumi dengan mata biasa. Masa kemunculan komet tersebut bersamaan dengan masa kemunculan Al Mahdi. Bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau bulan.
Dalam Taurat kita Ulangan 33:1-3 (seperti yang telah disebut di atas) : “.. dan (Al Mahdi) datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus (Jamaah haji); di sebelah kanan-Nya( di rukun yamani; Yaman = Yamin = kanan) tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus ..” Dalam teks tersebut terdapat kalimat ‘tampak kepada mereka api yang menyala’, hal ini bisa diartikan menjadi dua pengertian yaitu api yang muncul akibat perselisihan atau peperangan di Jazirah yang berakibat ladang atau kilang minyak hancur sehingga mengeluarkan gas yang berapi. Bisa juga api yang tampak di langit berupa bintang berekor.
Dalam sumber-sumber manuskrip kuno yang lain disebutkan : “Sesudah (munculnya) bintang dengan ekor besar, penduduk Yaman memberikan baiat kepada seorang pemuda dari Bait Al-Haram. Lalu pemuda itu menjadikan Yaman sebagai surga yang penuh kenikmatan”. Dalam manuskrip yang lain disebutkan juga : “….Orang-orang Yahudi dikalahkan oleh Pemimpin kaum Muslimin, yakni Al Mahdi, yang memiliki kekuasaan besar, dan pasukannya bergerak dari Makkah untuk melakukan penghancuran. Seluruh kekuasaannya diperoleh sesudah adanya ekor yang bercahaya. Kalimat yang tegas. Kekuasaannya meluas dari satu hari atas dataran yang jauh dan bagian barat Israel. Ia menguasai dunia dalam beberapa bulan dan tahun, dan menjadi khadam bagi semua orang yang menyaksikan kehidupannya”.

Tanda-tanda Setelah Munculnya Al Mahdi
Penenggelaman Pasukan. Setelah dibai’atnya Al Mahdi maka terdapat pihak-pihak yang pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang tak suka. Golongan yang tak suka terhadap Al Mahdi maka mereka akan menyusun kekuatan untuk menghancurkannya. Satu pasukan dari Syam datang ke Jazirah untuk memerangi Al Mahdi dan pengikutnya. Tetapi ketika pasukan itu sampai di gurun pasir diantara Madinah dan Mekkah maka pasukan itu dibinasakan dalam riwayat lain pasukan itu ditenggelamkan ke bumi. Peristiwa ini membuat mata dunia terbuka, sehingga berbondong orang berbaiat kepada Al Mahdi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda : “Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah (Ka’bah), maka diutuslah suatu utusan untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka terbenam ditelan bumi.”

Datangnya dukungan dari timur
Al Mahdi akan mendapat pendukung dari kaum Muslimin wilayah timur. Mereka datang Jazirah dengan membawa tanda berupa bendera hitam. Rasululllah saw. bersabda : “Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah Timur, lantas mereka memerangi kamu dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu.” Kemudian beliau saw menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda : “Maka jika kamu melihatnya, berbai’atlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al Mahdi.” Dalam suatu hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah, ia berkata, tatkala kami berada di sisi Rasulullah pada saat itu mata beliau mencucurkan air mata, dan berubah rona wajahnya, Abdullah berkata, maka aku berujar, kami melihat sesuatu di wajahmu, yang tidak kami inginkan, lalu beliau bersabda, “Bahwasanya Allah memilih buat keluarga akhirat daripada dunia, dan keluargaku setelah kepergianku akan mendapatkan bencana, penyingkiran dan pengusiran, hingga datang suatu kaum dari arah timur, mereka membawa bendera berwarna hitam, lalu mereka meminta roti namun tidak diberikan, lalu mereka memeranginya, dan mereka mengalihkannya, maka diberikanlah apa yang mereka minta tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka serahkan kepada seorang dari keluargaku, lalu ia memenuhi dengan keadilan sebagaimana meluasnya kekejian, barangsiapa diantara kalian yang mendapatkannya maka datangilah walaupun dengan cara merangkak di atas salju”.
avatar
darussalam
Co-Administrator
Co-Administrator

Male
Posts : 411
Kepercayaan : Islam
Location : Brunei Darussalam
Join date : 25.11.11
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down


Re: al mahdi sang pemimpin

Post by crescent-star on Mon Mar 03, 2014 9:00 pm

Sabda Nabi SAW "Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk". Maksudnya ialah al-Mahdi. (Ibn Majah, Abu Nuaim & Al-Hakim)

baru tau saya zaman Rasulullah daerah khurasan yang dimaksud adalah India, mimpi apa lagi ini ?MGA messiah palsu apa punya pasukan ?

Sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya ketika zahir al-Mahdi, menyerulah malaikat dari atas kepalanya, "Ini al-Mahdi Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia." Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mengecapi kasih sayangnya. Sesungguhnya al-Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. Dan adalah yang berbaiat kepadanya di antara Rukun dan Maqam, yang pertama adalah sejumlah pasukan Badar (314 orang). Kemudian Abdal dari Syam mendatanginya, dikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah mengutuskan kepadanya tentera dari Khursan dengan Panji-panji Hitam dan mereka menuju ke Syam. Allah menutus kepadanya 3,000 malaikat dan ahli (Ashabul) Kahfi adalah anatara pembantunya."


ga sama sekali nubuatan yg cocok pada diri MGA messiah PALSU dan MAHDI palsu.
avatar
crescent-star
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 403
Kepercayaan : Islam
Location : jabar
Join date : 29.01.14
Reputation : 5

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by crescent-star on Mon Mar 03, 2014 9:04 pm

pasukan al mahdi tidak pernah kalah menurut nabi saw, tapi heran dilempari batu di daerah Bogor, pasukan al mahdi palsu ga berkutik ..
avatar
crescent-star
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 403
Kepercayaan : Islam
Location : jabar
Join date : 29.01.14
Reputation : 5

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Mon Mar 03, 2014 10:13 pm

@Ibnu Sabil wrote:@pak kedung
Maaf ya saya skip.....untuk beberapa poin...mana tahan.......
Itu-itu terus akhirnya stack di MGA eh malah ke MGA 2....hadeuh...   nyerah 
Saya langsung saja point ini....
Bukankah Qadian, Hindustan itu juga daerah timur? Bendera Jemaat Muslimin Ahmadiyah juga berwarna hitam dengan logo Matahari, Bulan, Bintang dan ditengah-tengahnya ada Menara Al Masih:
Yang dimaksudkan panji hitam....betul warnanya hitam.
Tapi apabila ada logo matahari, bulan dan bintang dan menara....kira2 masuk kategori mana?
Bukan berburuk sangka apakah ini logo2 pagan?... bisa tolong diperjelas?  yes 

He he he, mana tahan itu artinya? Apakah sulit untuk membantahnya dengan dalil Al Qur'an/Hadits?

Logo Matahari, Bulan, Bintang dan Menara Al Masih itu simbul-simbul Islam. Matahari itu simbul Nabi Muhammad saw yang memancarkan cahaya Islam. Bulan itu simbul Imam Mahdi as yang memantulkan cahaya Islam yang dipancarkan dari Nabi Muhammad saw. Bintang itu simbul para ulama dan/atau mujadiddin Islam, dan Menara Al Masih adalah penggenapan dari hadits tentang kedatangan Imam Mahdi & Masih Mau'ud as.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Mon Mar 03, 2014 10:23 pm

@crescent-star wrote:Sabda Nabi SAW "Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk". Maksudnya ialah al-Mahdi. (Ibn Majah, Abu Nuaim & Al-Hakim)

baru tau saya zaman Rasulullah daerah khurasan yang dimaksud adalah India, mimpi apa lagi ini ?MGA messiah palsu apa punya pasukan ?

Sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya ketika zahir al-Mahdi, menyerulah malaikat dari atas kepalanya, "Ini al-Mahdi Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia." Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mengecapi kasih sayangnya. Sesungguhnya al-Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. Dan adalah yang berbaiat kepadanya di antara Rukun dan Maqam, yang pertama adalah sejumlah pasukan Badar (314 orang). Kemudian Abdal dari Syam mendatanginya, dikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah mengutuskan kepadanya tentera dari Khursan dengan Panji-panji Hitam dan mereka menuju ke Syam. Allah menutus kepadanya 3,000 malaikat dan ahli (Ashabul) Kahfi adalah anatara pembantunya."


ga sama sekali nubuatan yg cocok pada diri MGA messiah PALSU dan MAHDI palsu.

Hadits-hadits yang anda tampilkan itu dengan jelas menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu adalah Khalifah Allah yang identik dengan Nabi/Rasul, tetapi yang mengenakan Jubah Kenabian/Kerasulan Muhammad Rasulullah saw (An-Nisa 4:69/70). Nenek moyang Imam Mahdi as berasal dari Khurasan/Iran/Persia yang hijrah ke Qadian, Hindustan. Silahkan pelajari: http://www.alislam.org/topics/messiah/index.php

Pasukan Imam Mahdi as saat ini saja sudah mencapai ratusan juta Ahmadi yang tersebar di seluruh pelosok dunia, di lima benua dan berada di 204 negara.


Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Mon Mar 03, 2014 10:27 pm

@crescent-star wrote:pasukan al mahdi tidak pernah kalah menurut nabi saw, tapi heran dilempari batu di daerah Bogor, pasukan al mahdi palsu ga berkutik ..

Pasukan Imam Mahdi as tidak pernah kalah dalam memerangi hawa nafsu. Jika diserang tidak pernah melawan, melainkan tiarap saja, karena motto Imam Mahdi as adalah Love for All, Hatred for None.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Tue Mar 04, 2014 8:43 am

@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:@pak kedung
Maaf ya saya skip.....untuk beberapa poin...mana tahan.......
Itu-itu terus akhirnya stack di MGA eh malah ke MGA 2....hadeuh...   nyerah 
Saya langsung saja point ini....
Bukankah Qadian, Hindustan itu juga daerah timur? Bendera Jemaat Muslimin Ahmadiyah juga berwarna hitam dengan logo Matahari, Bulan, Bintang dan ditengah-tengahnya ada Menara Al Masih:
Yang dimaksudkan panji hitam....betul warnanya hitam.
Tapi apabila ada logo matahari, bulan dan bintang dan menara....kira2 masuk kategori mana?
Bukan berburuk sangka apakah ini logo2 pagan?... bisa tolong diperjelas?  yes 

He he he, mana tahan itu artinya? Apakah sulit untuk membantahnya dengan dalil Al Qur'an/Hadits?

Logo Matahari, Bulan, Bintang dan Menara Al Masih itu simbul-simbul Islam. Matahari itu simbul Nabi Muhammad saw yang memancarkan cahaya Islam. Bulan itu simbul Imam Mahdi as yang memantulkan cahaya Islam yang dipancarkan dari Nabi Muhammad saw. Bintang itu simbul para ulama dan/atau mujadiddin Islam, dan Menara Al Masih adalah penggenapan dari hadits tentang kedatangan Imam Mahdi & Masih Mau'ud as.
Oladah....pak kedung dari tiga icon saja (Matahari, bulan, bintang) sudah salah menafsirkan....
Coba anda cari referensi dan baca2 dulu sebelum cuap2.........Kalow masalah logo menara ya karena si tersangka (MGA) memang sudah membaca hadits tentang kisah turunnya isa as di menara putih kemudian di plintir dan diadopsi ke lambangnya biar kliatan klop. Jadi bisa ngaku sbg al mahdi sekaligus isa as....... lol 
avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Tue Mar 04, 2014 8:51 am

@Kedunghalang wrote:
@crescent-star wrote:pasukan al mahdi tidak pernah kalah menurut nabi saw, tapi heran dilempari batu di daerah Bogor, pasukan al mahdi palsu ga berkutik ..

Pasukan Imam Mahdi as tidak pernah kalah dalam memerangi hawa nafsu. Jika diserang tidak pernah melawan, melainkan tiarap saja, karena motto Imam Mahdi as adalah Love for All, Hatred for None.
Ya jelaslah tidak pernah kalah wong cara berfikir ahmadiyah sama seperti sebelah....... piss 

Imam Mahdi akan mengantarkan ummat Islam menuju babak Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah melalui jalan yang telah ditempuh Rasullulah SAW dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fi sabilillah.
avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by SEGOROWEDI on Tue Mar 04, 2014 9:32 am


ini lho IMAM MAHDI yang dimaksud Musa:
Ulangan pasal 33 ayat 1-3 :
“Inilah berkat yang diberikan Musa, Hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia wafat. Berkatalah ia : “Tuhan datang dari Sinai  dan terbit kepada mereka dari Seir ; Ia   tampak bersinar dari pegunungan Paran  dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus ; di sebelah kanan-Nya  tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus ..”

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by crescent-star on Tue Mar 04, 2014 3:16 pm

ngaku-ngaku pasukan Imam Mahdi, Jihad perang saja diharamkan ... ceble itu namanya. Imam Mahdi impoten tidak masuk dalam daftar nubuatan Nabi saw.
avatar
crescent-star
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 403
Kepercayaan : Islam
Location : jabar
Join date : 29.01.14
Reputation : 5

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Mar 04, 2014 5:10 pm

@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:@pak kedung
Maaf ya saya skip.....untuk beberapa poin...mana tahan.......
Itu-itu terus akhirnya stack di MGA eh malah ke MGA 2....hadeuh...   nyerah 
Saya langsung saja point ini....
Bukankah Qadian, Hindustan itu juga daerah timur? Bendera Jemaat Muslimin Ahmadiyah juga berwarna hitam dengan logo Matahari, Bulan, Bintang dan ditengah-tengahnya ada Menara Al Masih:
Yang dimaksudkan panji hitam....betul warnanya hitam.
Tapi apabila ada logo matahari, bulan dan bintang dan menara....kira2 masuk kategori mana?
Bukan berburuk sangka apakah ini logo2 pagan?... bisa tolong diperjelas?  yes 

He he he, mana tahan itu artinya? Apakah sulit untuk membantahnya dengan dalil Al Qur'an/Hadits?

Logo Matahari, Bulan, Bintang dan Menara Al Masih itu simbul-simbul Islam. Matahari itu simbul Nabi Muhammad saw yang memancarkan cahaya Islam. Bulan itu simbul Imam Mahdi as yang memantulkan cahaya Islam yang dipancarkan dari Nabi Muhammad saw. Bintang itu simbul para ulama dan/atau mujadiddin Islam, dan Menara Al Masih adalah penggenapan dari hadits tentang kedatangan Imam Mahdi & Masih Mau'ud as.
Oladah....pak kedung dari tiga icon saja (Matahari, bulan, bintang) sudah salah menafsirkan....
Coba anda cari referensi dan baca2 dulu sebelum cuap2.........Kalow masalah logo menara ya karena si tersangka (MGA) memang sudah membaca hadits tentang kisah turunnya isa as di menara putih kemudian di plintir dan diadopsi ke lambangnya biar kliatan klop. Jadi bisa ngaku sbg al mahdi sekaligus isa as....... lol 

Pelajari Asy-Syam, lalu ambil tafsir Al Qur'an yang baik.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Mar 04, 2014 5:39 pm

@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@crescent-star wrote:pasukan al mahdi tidak pernah kalah menurut nabi saw, tapi heran dilempari batu di daerah Bogor, pasukan al mahdi palsu ga berkutik ..

Pasukan Imam Mahdi as tidak pernah kalah dalam memerangi hawa nafsu. Jika diserang tidak pernah melawan, melainkan tiarap saja, karena motto Imam Mahdi as adalah Love for All, Hatred for None.
Ya jelaslah tidak pernah kalah wong cara berfikir ahmadiyah sama seperti sebelah....... piss 

Imam Mahdi akan mengantarkan ummat Islam menuju babak Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah melalui jalan yang telah ditempuh Rasullulah SAW dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fi sabilillah.

Itu adalah kandungan sabda Nabi Muhammad saw yang menubuatkan tentang era Khilafat dalam Islam (HR Ahmad dalam Kitab Misykat).


Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Tue Mar 04, 2014 6:08 pm

@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@crescent-star wrote:pasukan al mahdi tidak pernah kalah menurut nabi saw, tapi heran dilempari batu di daerah Bogor, pasukan al mahdi palsu ga berkutik ..

Pasukan Imam Mahdi as tidak pernah kalah dalam memerangi hawa nafsu. Jika diserang tidak pernah melawan, melainkan tiarap saja, karena motto Imam Mahdi as adalah Love for All, Hatred for None.
Ya jelaslah tidak pernah kalah wong cara berfikir ahmadiyah sama seperti sebelah....... piss 

Imam Mahdi akan mengantarkan ummat Islam menuju babak Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah melalui jalan yang telah ditempuh Rasullulah SAW dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fi sabilillah.

Itu adalah kandungan sabda Nabi Muhammad saw yang menubuatkan tentang era Khilafat dalam Islam (HR Ahmad dalam Kitab Misykat).

Jadi ini tidak berlaku buat MGA ya pa kedung?
Khusus yang saya bold berwarna merah....Apakah MGA dan anda sebagai pengikutnya sudah mengikuti dan melaksanakan jalan yang di tempuh dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabat2nya?
avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Tue Mar 04, 2014 6:10 pm

@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:@pak kedung
Maaf ya saya skip.....untuk beberapa poin...mana tahan.......
Itu-itu terus akhirnya stack di MGA eh malah ke MGA 2....hadeuh...   nyerah 
Saya langsung saja point ini....
Bukankah Qadian, Hindustan itu juga daerah timur? Bendera Jemaat Muslimin Ahmadiyah juga berwarna hitam dengan logo Matahari, Bulan, Bintang dan ditengah-tengahnya ada Menara Al Masih:
Yang dimaksudkan panji hitam....betul warnanya hitam.
Tapi apabila ada logo matahari, bulan dan bintang dan menara....kira2 masuk kategori mana?
Bukan berburuk sangka apakah ini logo2 pagan?... bisa tolong diperjelas?  yes 

He he he, mana tahan itu artinya? Apakah sulit untuk membantahnya dengan dalil Al Qur'an/Hadits?

Logo Matahari, Bulan, Bintang dan Menara Al Masih itu simbul-simbul Islam. Matahari itu simbul Nabi Muhammad saw yang memancarkan cahaya Islam. Bulan itu simbul Imam Mahdi as yang memantulkan cahaya Islam yang dipancarkan dari Nabi Muhammad saw. Bintang itu simbul para ulama dan/atau mujadiddin Islam, dan Menara Al Masih adalah penggenapan dari hadits tentang kedatangan Imam Mahdi & Masih Mau'ud as.
Oladah....pak kedung dari tiga icon saja (Matahari, bulan, bintang) sudah salah menafsirkan....
Coba anda cari referensi dan baca2 dulu sebelum cuap2.........Kalow masalah logo menara ya karena si tersangka (MGA) memang sudah membaca hadits tentang kisah turunnya isa as di menara putih kemudian di plintir dan diadopsi ke lambangnya biar kliatan klop. Jadi bisa ngaku sbg al mahdi sekaligus isa as....... lol 

Pelajari Asy-Syam, lalu ambil tafsir Al Qur'an yang baik.
Ya justru data tersebut bisa diurai dengan menggunakan tafsir tanpa bantuan ilmu kalam gaya pak kedung lho........ usil 
avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Mar 04, 2014 6:17 pm

@crescent-star wrote:ngaku-ngaku pasukan Imam Mahdi, Jihad perang saja diharamkan ... ceble itu namanya.  Imam Mahdi impoten tidak masuk dalam daftar nubuatan Nabi saw.

Menurut Nabi Muhammad saw, Jihad Akbar itu adalah melawan hawa nafsu. Menurut Al Qur'an, berdakwah/tabligh itu adalah Jihad Kabir, sedangkan berperang di jalan Allah adalah Jihad Shagir (Jihad Yang Paling Kecil).
Nabi Muhammad saw telah menubuatkan bahwa tugas-tugas Isa Ibnu Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang Adil adalah memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah dan menghentikan perang (HR Musnad Ahmad bin Hambal). Yang dimaksud menghentikan perang adalah Dakwah Islam yang dilakukan Isa Ibnu Maryam/Imam Mahdi as tidak menggunakan kekerasan, melainkan dengan hikmah (sabar dan kasih sayang), nasihat yang baik dan berdiskusi dengan cara yang sebaik-baiknya. (An-Nahl 16:125/126).

Menghapus jizyah maksudnya Imam Mahdi as tidak berpolitik, sehingga tidak diberi wewenang untuk menarik jizyah dari non-muslim.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Mar 04, 2014 6:31 pm

@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@crescent-star wrote:pasukan al mahdi tidak pernah kalah menurut nabi saw, tapi heran dilempari batu di daerah Bogor, pasukan al mahdi palsu ga berkutik ..

Pasukan Imam Mahdi as tidak pernah kalah dalam memerangi hawa nafsu. Jika diserang tidak pernah melawan, melainkan tiarap saja, karena motto Imam Mahdi as adalah Love for All, Hatred for None.
Ya jelaslah tidak pernah kalah wong cara berfikir ahmadiyah sama seperti sebelah....... piss 

Imam Mahdi akan mengantarkan ummat Islam menuju babak Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah melalui jalan yang telah ditempuh Rasullulah SAW dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fi sabilillah.

Itu adalah kandungan sabda Nabi Muhammad saw yang menubuatkan tentang era Khilafat dalam Islam (HR Ahmad dalam Kitab Misykat).

Jadi ini tidak berlaku buat MGA ya pa kedung?
Khusus yang saya bold berwarna merah....Apakah MGA dan anda sebagai pengikutnya sudah mengikuti dan melaksanakan jalan yang di tempuh dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabat2nya?

HMG Ahmad as, menurut Al Qur'an dan Hadits, adalah Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud. Setelah beliau as wafat digantikan/dilanjutkan oleh Khulafa-ul-Masih-al Madiyyin (Khilafat Al Minhajjin Nubuwwah Aakhorin) yang mengikuti sunnah Rasulullah saw dan sunnah Khulafa-il-Mahdiyyin-ar-Rasyiddin ra (HR Abu Daud). Jemaat Muslimin Ahmadiyah senantiasa melaksanakan Jihad (bi amwal wal anfus) fi' Sabilillah dengan bimbingan dan petunjuk seorang Khalifah (Khalifatul Masih Al Mahdi), yakni Dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Hingga saat ini, berkat Pertolongan Allah, ratusan juta orang dari berbagai latar belakang suku/ras/ethnik dan agama di lima benua, di 204 negara berbondong-bondong masuk agama Allah melalui Jemaat Muslimin Ahmadiyah setelah bai'at kepada Allah di tangan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as dan/atau Khulafa-ul-Masih-al-Mahdiyyin.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Mar 04, 2014 6:33 pm

@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:@pak kedung
Maaf ya saya skip.....untuk beberapa poin...mana tahan.......
Itu-itu terus akhirnya stack di MGA eh malah ke MGA 2....hadeuh...   nyerah 
Saya langsung saja point ini....

Yang dimaksudkan panji hitam....betul warnanya hitam.
Tapi apabila ada logo matahari, bulan dan bintang dan menara....kira2 masuk kategori mana?
Bukan berburuk sangka apakah ini logo2 pagan?... bisa tolong diperjelas?  yes 

He he he, mana tahan itu artinya? Apakah sulit untuk membantahnya dengan dalil Al Qur'an/Hadits?

Logo Matahari, Bulan, Bintang dan Menara Al Masih itu simbul-simbul Islam. Matahari itu simbul Nabi Muhammad saw yang memancarkan cahaya Islam. Bulan itu simbul Imam Mahdi as yang memantulkan cahaya Islam yang dipancarkan dari Nabi Muhammad saw. Bintang itu simbul para ulama dan/atau mujadiddin Islam, dan Menara Al Masih adalah penggenapan dari hadits tentang kedatangan Imam Mahdi & Masih Mau'ud as.
Oladah....pak kedung dari tiga icon saja (Matahari, bulan, bintang) sudah salah menafsirkan....
Coba anda cari referensi dan baca2 dulu sebelum cuap2.........Kalow masalah logo menara ya karena si tersangka (MGA) memang sudah membaca hadits tentang kisah turunnya isa as di menara putih kemudian di plintir dan diadopsi ke lambangnya biar kliatan klop. Jadi bisa ngaku sbg al mahdi sekaligus isa as....... lol 

Pelajari Asy-Syam, lalu ambil tafsir Al Qur'an yang baik.
Ya justru data tersebut bisa diurai dengan menggunakan tafsir tanpa bantuan ilmu kalam gaya pak kedung lho........ usil 

Silahkan uraikan menurut tafsir tanpa bantuan Ilmu Kalam Ilaahi.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Tue Mar 04, 2014 6:48 pm

@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:

Pasukan Imam Mahdi as tidak pernah kalah dalam memerangi hawa nafsu. Jika diserang tidak pernah melawan, melainkan tiarap saja, karena motto Imam Mahdi as adalah Love for All, Hatred for None.
Ya jelaslah tidak pernah kalah wong cara berfikir ahmadiyah sama seperti sebelah....... piss 

Imam Mahdi akan mengantarkan ummat Islam menuju babak Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah melalui jalan yang telah ditempuh Rasullulah SAW dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fi sabilillah.

Itu adalah kandungan sabda Nabi Muhammad saw yang menubuatkan tentang era Khilafat dalam Islam (HR Ahmad dalam Kitab Misykat).

Jadi ini tidak berlaku buat MGA ya pa kedung?
Khusus yang saya bold berwarna merah....Apakah MGA dan anda sebagai pengikutnya sudah mengikuti dan melaksanakan jalan yang di tempuh dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabat2nya?

HMG Ahmad as, menurut Al Qur'an dan Hadits, adalah Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud. Setelah beliau as wafat digantikan/dilanjutkan oleh Khulafa-ul-Masih-al Madiyyin (Khilafat Al Minhajjin Nubuwwah Aakhorin) yang mengikuti sunnah Rasulullah saw dan sunnah Khulafa-il-Mahdiyyin-ar-Rasyiddin ra (HR Abu Daud). Jemaat Muslimin Ahmadiyah senantiasa melaksanakan Jihad (bi amwal wal anfus) fi' Sabilillah dengan bimbingan dan petunjuk seorang Khalifah (Khalifatul Masih Al Mahdi), yakni Dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Hingga saat ini, berkat Pertolongan Allah, ratusan juta orang dari berbagai latar belakang suku/ras/ethnik dan agama di lima benua, di 204 negara berbondong-bondong masuk agama Allah melalui Jemaat Muslimin Ahmadiyah setelah bai'at kepada Allah di tangan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as dan/atau Khulafa-ul-Masih-al-Mahdiyyin.
Hadeuuuuhhhh....apakah pak kedung faham maksud dari al-jihad fisabilillah yang sudah dicontohkan rosulullah?

Petunjuk dan bimbingan hanya Allah yang punya kuasa dengan mengutus Rosulullah SAW.......

Berikan data kongkrit mengenai jemaat yang dimaksud (ahmadiyah-red)!.....
Dan mereka itu bukannya diselamatkan malah disesatkan oleh MGA?................ ehmm 

avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Tue Mar 04, 2014 6:50 pm

@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:

He he he, mana tahan itu artinya? Apakah sulit untuk membantahnya dengan dalil Al Qur'an/Hadits?

Logo Matahari, Bulan, Bintang dan Menara Al Masih itu simbul-simbul Islam. Matahari itu simbul Nabi Muhammad saw yang memancarkan cahaya Islam. Bulan itu simbul Imam Mahdi as yang memantulkan cahaya Islam yang dipancarkan dari Nabi Muhammad saw. Bintang itu simbul para ulama dan/atau mujadiddin Islam, dan Menara Al Masih adalah penggenapan dari hadits tentang kedatangan Imam Mahdi & Masih Mau'ud as.
Oladah....pak kedung dari tiga icon saja (Matahari, bulan, bintang) sudah salah menafsirkan....
Coba anda cari referensi dan baca2 dulu sebelum cuap2.........Kalow masalah logo menara ya karena si tersangka (MGA) memang sudah membaca hadits tentang kisah turunnya isa as di menara putih kemudian di plintir dan diadopsi ke lambangnya biar kliatan klop. Jadi bisa ngaku sbg al mahdi sekaligus isa as....... lol 

Pelajari Asy-Syam, lalu ambil tafsir Al Qur'an yang baik.
Ya justru data tersebut bisa diurai dengan menggunakan tafsir tanpa bantuan ilmu kalam gaya pak kedung lho........ usil 

Silahkan uraikan menurut tafsir tanpa bantuan Ilmu Kalam Ilaahi.
Kira2 tafsir al qur'an yang baik yang anda maksud dan anda mau itu seperti apa dan yang bagaimana?
avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Mar 04, 2014 7:08 pm

@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
Oladah....pak kedung dari tiga icon saja (Matahari, bulan, bintang) sudah salah menafsirkan....
Coba anda cari referensi dan baca2 dulu sebelum cuap2.........Kalow masalah logo menara ya karena si tersangka (MGA) memang sudah membaca hadits tentang kisah turunnya isa as di menara putih kemudian di plintir dan diadopsi ke lambangnya biar kliatan klop. Jadi bisa ngaku sbg al mahdi sekaligus isa as....... lol 

Pelajari Asy-Syam, lalu ambil tafsir Al Qur'an yang baik.
Ya justru data tersebut bisa diurai dengan menggunakan tafsir tanpa bantuan ilmu kalam gaya pak kedung lho........ usil 

Silahkan uraikan menurut tafsir tanpa bantuan Ilmu Kalam Ilaahi.
Kira2 tafsir al qur'an  yang baik yang anda maksud dan anda mau itu seperti apa dan yang bagaimana?

Tafsir Al Qur'an yang baik itu adalah yang berasal dari Allah (Qur'an bil Qur'an), yang berasal dari Rasulullah saw (Qur'an bil Hadits), atau dari Al Mahdi (orang yang mendapat petunjuk Ilaahi) Sang Pemimpin (Judul Topik). Untuk yang terakhir, mungkin anda kesulitan, karena anda masih menunggu-nunggu.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Wed Mar 05, 2014 7:11 am

@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
Ya jelaslah tidak pernah kalah wong cara berfikir ahmadiyah sama seperti sebelah....... piss Itu adalah kandungan sabda Nabi Muhammad saw yang menubuatkan tentang era Khilafat dalam Islam (HR Ahmad dalam Kitab Misykat).

Jadi ini tidak berlaku buat MGA ya pa kedung?
Khusus yang saya bold berwarna merah....Apakah MGA dan anda sebagai pengikutnya sudah mengikuti dan melaksanakan jalan yang di tempuh dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabat2nya?

HMG Ahmad as, menurut Al Qur'an dan Hadits, adalah Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud. Setelah beliau as wafat digantikan/dilanjutkan oleh Khulafa-ul-Masih-al Madiyyin (Khilafat Al Minhajjin Nubuwwah Aakhorin) yang mengikuti sunnah Rasulullah saw dan sunnah Khulafa-il-Mahdiyyin-ar-Rasyiddin ra (HR Abu Daud). Jemaat Muslimin Ahmadiyah senantiasa melaksanakan Jihad (bi amwal wal anfus) fi' Sabilillah dengan bimbingan dan petunjuk seorang Khalifah (Khalifatul Masih Al Mahdi), yakni Dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Hingga saat ini, berkat Pertolongan Allah, ratusan juta orang dari berbagai latar belakang suku/ras/ethnik dan agama di lima benua, di 204 negara berbondong-bondong masuk agama Allah melalui Jemaat Muslimin Ahmadiyah setelah bai'at kepada Allah di tangan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as dan/atau Khulafa-ul-Masih-al-Mahdiyyin.
Hadeuuuuhhhh....apakah pak kedung faham maksud dari al-jihad fisabilillah yang sudah dicontohkan rosulullah?

Petunjuk dan bimbingan hanya Allah yang punya kuasa dengan mengutus Rosulullah SAW.......

Berikan data kongkrit mengenai jemaat yang dimaksud (ahmadiyah-red)!.....

Dan mereka itu bukannya diselamatkan malah disesatkan oleh MGA?................ ehmm 

Menurut Al Qur'an, Jihad fi Sabilillah itu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad Akbar menahan nafsu, Jihad Kabir itu dakwah/tabligh menyeru manusia kepada Allah, Jahid Shagir adalah berperang di jalan Allah.

Nabi Muhammad (Rasulullah) saw dan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as mendapat petunjuk dan bimbingan hanya dari Allah Al Hadi, Al Qadir. Allah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana Yang Mengutus Nabi Muhammad Rasulullah saw dan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as tepat pada waktunya.

Data kongkrit mengenai Jemaat Muslimin Ahmadiyah ada di: http://www.alislam.org/

Mereka tidak disesatkan, melainkan diselamatkan oleh HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as.


Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by crescent-star on Wed Mar 05, 2014 8:20 am

@Kedunghalang wrote:Pasukan Imam Mahdi as tidak pernah kalah dalam memerangi hawa nafsu. Jika diserang tidak pernah melawan, melainkan tiarap saja, karena motto Imam Mahdi as adalah Love for All, Hatred for None.
berkelit, keliatan sekali buatan intelejen kafirnya ini sekte.
Orientalis barat mengerti dan mempelajari dahulu apa itu Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan sumber HOPE bagi setiap perjuangan muslim dari penindasan dan konspirasi global KAFIRUN. Imam Mahdi figur pemenang dan pejuang sejati, sosok yang memberikan harapan ini direncanakan secara sistematis dan masive untuk DIBUNUH KARAKTERNYA. supaya melemahnya ummat Islam. supaya mereka tidak berontak ketika dijajah dan ditindas.
sosok Imam mahdi yg hebat lalu dibuat LEMAH dan CEBLE, benar2 ditampar pipi kiri lalu pipi kanannya diberikan, setelah itu meminta supaya giginya dirontokkan, lalu minta ditendang perutnya, bahkan hingga mati konyol pun tak apa. menghamba pada TIRANI dan KEKAFIRAN. sungguh menjadi figur YANG MENJIJIKKAN. jauh dari apa yang diberitakan nabi saw.
para KERBAU yang dicucuk hidungnya manut saja dengan skenario Character Assasination atas Imam Mahdi ini.
avatar
crescent-star
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 403
Kepercayaan : Islam
Location : jabar
Join date : 29.01.14
Reputation : 5

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by crescent-star on Wed Mar 05, 2014 8:28 am

tipu daya intelejen Inggris mirip dengan Iblis .... ga apa2 kalian Ibadah ritual yang rajin, asal bodoh dan siap ditipu. kalau orientalis barat memiliki misi, ga apa2 ummat Islam rajin solat, pintar baca quran, tafsir dan sbgnya, asal bunuh semangat MEMBELA DIRI NYA, supaya menjadi kaum yang IKHLAS diapa-apain kafir yg dzalim. disiksa anak istrinya diam saja, disiksa saudaranya diam saja. benar-benar SAKIT!!.

DAN TEBAK, JIKA SUATU SAAT ADA PEPERANGAN ANTARA KAUM MUSLIMIN MELAWAN KAUM KAFIRUN DZALIM dan KELOMPOK KERBAU INI ADA DI TENGAH-TENGAH KITA, APA YANG AKAN MEREKA LAKUKAN ???? ..... RENTAN MENJADI PENGKHIANAT. itulah yang digambarkan Nabi saw, bahwa akan ada kaum/kelompok manusia yg membaca al Quran tidak sampai ke kerongkongannya, dan kelompok ini akan berpaling berpihak pada DAJJAL.


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firqoh/kaum dari umatku yang pandai membaca Al Qur`an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Qur`an dan mereka menyangka bahwa Al Qur`an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Qur`an itu adalah (bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773)

Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Qur’an tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka Dajjal. (HR. Ibnu Majah 174 dan dihasankan al-Albani dalam Ash-Shahihah 2455)
avatar
crescent-star
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 403
Kepercayaan : Islam
Location : jabar
Join date : 29.01.14
Reputation : 5

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Wed Mar 05, 2014 9:05 am

@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:

Pelajari Asy-Syam, lalu ambil tafsir Al Qur'an yang baik.
Ya justru data tersebut bisa diurai dengan menggunakan tafsir tanpa bantuan ilmu kalam gaya pak kedung lho........ usil 

Silahkan uraikan menurut tafsir tanpa bantuan Ilmu Kalam Ilaahi.
Kira2 tafsir al qur'an  yang baik yang anda maksud dan anda mau itu seperti apa dan yang bagaimana?

Tafsir Al Qur'an yang baik itu adalah yang berasal dari Allah (Qur'an bil Qur'an), yang berasal dari Rasulullah saw (Qur'an bil Hadits), atau dari Al Mahdi (orang yang mendapat petunjuk Ilaahi) Sang Pemimpin (Judul Topik). Untuk yang terakhir, mungkin anda kesulitan, karena anda masih menunggu-nunggu.
Untuk dua kategori diatas saya tidak menentang pendapat anda, dan kaidah yang dipakai haruslah sesuai...artinya tidak pelintir sana pelintir sini.

Bicara tafsir apakah anda sudah memperhatikan kaidah dhamir, ta'rif dan tankir, ism dan mutaradifnya?

Kenapa...ya alasan simpelnya..... jika kaidah diatas tidak dipakai akan menimbulkan kesalahan penafsiran yang buntutnya akan melenceng bahkan lebih tragisnya malah menyesatkan.

Pertanyaan saya apakah ada lagi referensi atau rujukan selain dua kriteria diatas?
avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Ibnu Sabil on Wed Mar 05, 2014 9:39 am

@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:
@Ibnu Sabil wrote:
@Kedunghalang wrote:

Itu adalah kandungan sabda Nabi Muhammad saw yang menubuatkan tentang era Khilafat dalam Islam (HR Ahmad dalam Kitab Misykat).

Jadi ini tidak berlaku buat MGA ya pa kedung?
Khusus yang saya bold berwarna merah....Apakah MGA dan anda sebagai pengikutnya sudah mengikuti dan melaksanakan jalan yang di tempuh dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabat2nya?

HMG Ahmad as, menurut Al Qur'an dan Hadits, adalah Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud. Setelah beliau as wafat digantikan/dilanjutkan oleh Khulafa-ul-Masih-al Madiyyin (Khilafat Al Minhajjin Nubuwwah Aakhorin) yang mengikuti sunnah Rasulullah saw dan sunnah Khulafa-il-Mahdiyyin-ar-Rasyiddin ra (HR Abu Daud). Jemaat Muslimin Ahmadiyah senantiasa melaksanakan Jihad (bi amwal wal anfus) fi' Sabilillah dengan bimbingan dan petunjuk seorang Khalifah (Khalifatul Masih Al Mahdi), yakni Dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Hingga saat ini, berkat Pertolongan Allah, ratusan juta orang dari berbagai latar belakang suku/ras/ethnik dan agama di lima benua, di 204 negara berbondong-bondong masuk agama Allah melalui Jemaat Muslimin Ahmadiyah setelah bai'at kepada Allah di tangan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as dan/atau Khulafa-ul-Masih-al-Mahdiyyin.
Hadeuuuuhhhh....apakah pak kedung faham maksud dari al-jihad fisabilillah yang sudah dicontohkan rosulullah?

Petunjuk dan bimbingan hanya Allah yang punya kuasa dengan mengutus Rosulullah SAW.......

Berikan data kongkrit mengenai jemaat yang dimaksud (ahmadiyah-red)!.....

Dan mereka itu bukannya diselamatkan malah disesatkan oleh MGA?................ ehmm 

Menurut Al Qur'an, Jihad fi Sabilillah itu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad Akbar menahan nafsu, Jihad Kabir itu dakwah/tabligh menyeru manusia kepada Allah, Jahid Shagir adalah berperang di jalan Allah.

Nabi Muhammad (Rasulullah) saw dan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as mendapat petunjuk dan bimbingan hanya dari Allah Al Hadi, Al Qadir. Allah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana Yang Mengutus Nabi Muhammad Rasulullah saw dan HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as tepat pada waktunya.

Maksud saya apakah sudah meniru yang dicontohkan Rosulullah SAW? Kita tidak bicara kiasan pak kedung.....  
ehmm 
Data kongkrit mengenai Jemaat Muslimin Ahmadiyah ada di: http://www.alislam.org/
Kira2 adakah site pembanding jadi kredibilitas dan keakuratan datanya agar tidak berat sebelah......
 mana 
Mereka tidak disesatkan, melainkan diselamatkan oleh HMG Ahmad (Khalifatullah, Imam Mahdi & Masih Mau'ud) as.
Ya itu kan hanya penafsiran dan maunya sampeyan dan kawan2.......
lol
avatar
Ibnu Sabil
LETNAN SATU
LETNAN SATU

Male
Age : 78
Posts : 1803
Kepercayaan : Islam
Location : JAYA - RAYA
Join date : 28.07.13
Reputation : 36

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by SEGOROWEDI on Wed Mar 05, 2014 9:50 am

@crescent-star wrote:ngaku-ngaku pasukan Imam Mahdi, Jihad perang saja diharamkan ... ceble itu namanya.  Imam Mahdi impoten tidak masuk dalam daftar nubuatan Nabi saw.

emang imam mahdi yang dinubuatkan muhammad siapa?

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Halaman 3 dari 14 Previous  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas

- Similar topics

Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik