FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.


@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI

al mahdi sang pemimpin

Halaman 12 dari 14 Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

al mahdi sang pemimpin

Post by darussalam on Thu Dec 08, 2011 11:04 pm

First topic message reminder :

Dari Ali ra., ia berkata : Rosulullah saw bersabda :
“Al Mahdi itu dari golongan kami, Ahli Bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam.”

Mengenai hadits ini, Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, berkata : “Allah menerima taubatnya dan memberinya taufik, memberinya ilham dan bimbingan setelah sebelumnya tidak demikian.”

Ciri-ciri


Tempat Muncul

Imam Mahdi dalam Taurat
Berita tentang kedatangan Imam Mahdi telah disebutkan dalam Taurat, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 1-3 :
“Inilah berkat yang diberikan Musa, Hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia wafat. Berkatalah ia : “Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir ; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus ; di sebelah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus ..”

Dari teks Taurat di atas menjelaskan tentang wasiat terakhir nabi Musa as sebelum beliau meninggal dunia. “Tuhan datang dari Sinai” maksudnya Allah mengutus rasul-Nya yaitu Nabi Musa as. Kemudian setelah itu Allah mengutus nabi Isa as di Seir yaitu di Nazaret di sebelah utara Yerusalem yang disebut dengan “terbit kepada mereka dari Seir”, setelah itu Allah mengutus Nabi Muhammad saw yang disebut dengan “Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran”. Dengan diutusnya Nabi Muhammad maka agama Allah akan bersinar/memancar keseluruh alam/dunia. Pegunungan Paran adalah pegunungan di Mekkah di Jazirah Arab. Orang yahudi mengartikan “Pegunungan Paran” adalah “tahi lalat”, hal ini dilakukan agar mereka tidak terjebak pada pengakuan kepada Nabi Muhammad. Hal ini merupakan kesombongan orang Yahudi untuk menutup-nutupi berita tentang kenabian Nabi Muhammad yang muncul di pegunungan Paran, Mekkah.
Bila orang Yahudi menafsirkan Pegunungan Paran dengan pegunungan di Mekkah, maka mereka harus mengakui kenabian Nabi Muhammad, hal ini adalah suatu hal yang tidak mereka inginkan.
Bukti bahwa Pegunungan Paran adalah pegunungan di Mekkah, dapat diketahui dari Taurat sendiri, yaitu pada kitab Kejadian pasal 21 dengan judul “Abraham mengusir Hagar dan Ismael”, yaitu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismael di Mekah yang tandus sehingga mereka berdua kehausan sampai Ismail menangis :
“ Allah mendengar suara anak itu,. Lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya : “Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar.” Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur ; ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum . Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka ia tinggallah di padang gurun Paran , dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir.”

Dari teks tersebut, orang Yahudi tidak bisa membantah kenyataan bahwa Pegunungan Paran adalah kota Mekkah, tempat diutusnya Nabi Muhammad saw juga tempat menetapnya Hajar dan Ismai, yang di situ Allah munculkan sumur (Air Zam Zam).
Setelah mengutus Nabi Muhammad saw, maka Allah akan mengutus Imam Mahdi. Tentang kedatangan Imam Mahdi dikatakan : “….datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; di sebelah kanan-Nya, tampak kepada mereka api yang menyala”. Imam mahdi akan muncul dari puluhan orang kudus, yaitu puluhan ribu orang yang sedang melaksanakan ibadah Haji, di musim Haji. Dibaiat di sebelah kanan Ka’bah yaitu rukun yamani (kanan = Yamin, Yamani - bhs arab), tepatnya di antara rukun yamani dan maqom Ibrahim. Hal tersebut sesuai dengan hadits - telah bersabda Rosulullah saw : “Akan dibaiat seorang laki-laki antara maqam Ibrahim dengan sudut ka’bah.”
Ibnu Katsir dalam An-Nihaayah Fil Fitan wal Malaahim, dalam bab yang berjudul “Al Mahdi adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin” menuliskan : Dari Ummu Salamah, istri Nabi dari Nabi beliau bersabda : “Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah. Kemudian ia didatangi oleh penduduk Mekkah dan dikeluarkan dari tempat tinggalnya setelah itu mereka membaiatnya di suatu tempat di antara Rukun Ka’bah dan Maqam Ibrahim, sedang ia membenci hai itu…..”

Al Mahdi adalah termasuk dari 12 khalifah yang dinubuatkan Rasulullah, yang mana setiap khalifah tersebut berasal dari keturunan Quraisy. Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaayah fil Fitan wal Malaahim menuliskan hadist dari Jabir bin samurah , dari Rasulullah : “Bahwasanya agama ini akan senantiasa tegak hingga kalian dipimpin oleh 12 khalifah yang mana umat taat kepada mereka”. Dan dalam riwayat lain mengatakan, “Mereka seluruhnya berasal dari Quraisy”. Mengenai hal ini, Taurat kitab Genesis (Kejadian) 17 : 20 juga menyebutkan tentang 12 khalifah /pemimpin tresebut “Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar”.
Allah menjanjikan Khalifah dari Quraisy yang akan menaklukkan Yerusalem. Berkaitan dengan Quraisy ini maka Taurat kitab Yesaya dengan Judul “Tuhan Memakai Koresy sebagai Alat-Nya” mengatakan “…Akulah yang berkata tentang Koresy (Quraisy) : Dia gembalaku-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem : Baiklah ia dibangun! Dan tentang Bait Suci : Baiklah diletakkan dasarnya!” - Dalam kitab itu dilanjutkan ....Beginilah firman Tuhan : “Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresy yang tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup: Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung , hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi . Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi”.
Dalam teks Taurat di atas terdapat nubuah tentang kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh Al Mahdi yang termasuk keturunan suku Quraisy. Pembangunan kembali Yerusalem dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khotob (termasuk Khulafaur rasyidin keturunan bani Quraisy) setelah Umar merebutnya dari tangan Romawi pada abad-abda pertama Hijrah. Hal ini akan terjadi juga pada jaman Al Mahdi, Yerusalem akan ditundukkan oleh Al Mahdi, yang juga termasuk khalifah Quraisy. Kemudian al Mahdi akan membangun kembali Yerusalem menjadi ibu kota kekhalifahan, membangun kembali Masjidil Aqsha yang dulu merupakan tempat Rasulullah saw menjalani Isra’ Mi’raj.
Dalam Taurat kitab Yesaya 41 : 1 – 5 digambarkan tentang seorang pembebas dari timur yang sifat-sifatnya seperti Al Mahdi dan kaum Muslimin, dengan diberi judul “Tuhan Membangkitkan Seorang Pembebas” : “Dengarkanlah Aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau; hendaknya bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru! Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara; baiklah kita tampil bersama-sama untuk berpekara! Siapakah yang menggerakkan dia dari timur , menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu memanggil keturunan-keturunan, Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian Aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumipun menjadi gemetar; mereka datang dan makin mendekat”.


Tanda-tanda kemunculan Al Mahdi
Terdapat beberapa tanda yang berkaitan dengan kemunculan Al Mahdi. Tanda-tanda tersebut dapat digolongka menjadi 3 bagian, yaitu : Tanda-tanda sebelum kemunculan; tanda-tanda ketika kemunculan; dan tanda-tanda setelah kemunculan Al Mahdi.

Tanda-tanda Sebelum kemunculan Al Mahdi
Terdapat beberapa tanda sebelum munculnya Al Mahdi pemimpin kaum muslimin, yaitu Irak dan Syam diboikot oleh Rum, Kehancuran Iraq, Wafatnya seorang Khalifah yang susul dengan perselisihan antara putra-putra khalifah, dunia berada dalam kezholiman.

Irak dan Syam diboikot oleh Rum
Salah satu tanda telah dekatnya kedatangan Imam Mahdi adalah Irak dan Syam diboikot oleh Romawi (Amerika Serikat dan Eropa). Setelah pemboikotan Irak dan Syam, maka Imam Mahdi akan muncul . Dari Jabir, telah bersabda Rasulullah saw : “Hampir saja tidak boleh dibawah ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham”, kami (sahabat) bertanya : “Siapa yang melakukan itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab : “Orang-orang ‘ajam (non Arab) yang melarang hal tersebut”. Kemudian beliau saw berkata : “Hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam ”, kami bertanya : “Siapa yang melakukan itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab :”Orang-orang Rum. ” kemudian ia (Jabir) diam sejenak dan berkata : Telah bersabda rasulullah saw : “Pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya.”

Saat ini tengah terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (Romawi) dan sekutu-sekutunya terhadap negara Irak, sehingga bahan makanan, obat-obatab dan uang sulit masuk ke Irak. Banyak bayi kelaparan. Sebelumnya, Amerika telah menghancurkan daratan Irak dengan senjata-senjata beratnya.
Setelah Irak, maka boikot akan dilakukan terhadap Syam (Syiria, Palestina, Yordan, Libanon); dan saat ini di negara Palestina terjadi kesulitan makanan dan obat-obatan, hal ini dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Jika melihat kondisi politik Timur Tengah saat ini (tahun 2002) ada kemungkinan pemboikotan terhadap Palestina akan diperketat dan hal ini akan di alami juga oleh negara Libanon, Syiria, dan Yordan. Hal ini menandakan waktu munculnya Imam Mahdi sudah di ambang pintu!


Kehancuran Iraq
Saat ini, tahun 2002 mulai ada usaha lagi untuk menghancurkan Iraq oleh Amerika Serikat. Amerika mencoba intrik-intrik untuk membangkitkan perlawanan Iraq, agar Amerika mempunyai alasan untuk menghancurkannya. Hal ini merupakan sekenario yang dirancang Amerika dan Israel. Agar dengan intrik-intrik tersebut, Iraq terpancing untuk menyerang Israel. Dengan begitu ada alasan bagi Amerika untuk mendatangkan bantuan militer kepada Israel, untuk sebuah kepentingan besar di masa depan, merealisasikan Impian bagi Erezt Israel (Israel Raya), yang akan mencaplok Libanon, Sinai, Syiria dan Yordan.

Wafatnya seorang Khalifah yang susul dengan perselisihan antara putra-putra khalifah
Beberapa saat sebelum Allah memunculkan Al Mahdi, terdapat tanda-tanda yang mengisyaratkan kemunculan Al Mahdi sudah dekat, yaitu adanya kematian seorang khalifah yang disusul dengan timbulnya perselisihan di Jazirah Arab. Ketika Jazirah dilandan perselisihan maka saat itulah Al Mahdi dimunculkan oleh Allah swt. Dari Ummu Salamah, istri Nabi, dari Nabi beliau bersabda : “Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seseorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah. Kemudian ia didatangi oleh penduduk Mekkah dan dikeluarkan dari tempat tinggalnya setelah itu mereka membaiatnya di suatu tempat di antara rukun Ka’bah dan maqam Ibrahim, sedang ia membenci hal itu”. Setelah itu dikirimlah pasukan dari Syam (untuk menyerangnya) namun pasukan itu dibinasakan oleh Allah di antara Mekkah dan Madinah serta di Maqam. Kemudian dikirim lagi pasukan dari Syam dan dibinasakan oleh Allah di antara Mekkah dan Madinah . Ketika manusia melihat hal itu maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Iraq untuk membai’atnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Akhirnya laki-laki itu mengalahkan khalifah tersebut, itulah pasukan yang tangguh dan sungguh merugilah bagi mereka yang tidak sempat turut serta dengannya. Laki-laki itu membagi-bagikan harta benda serta mengamalkan sunnah nabinya dan meneguhkan Islam di muka bumi. Hal itu berlangsung beberapa lama hingga akhirnya ia meninggal dan dishalati oleh kaum muslimin.”

Tanda-tanda Ketika Munculnya Al Mahdi
Banyaknya perselisian dan kegoncangan / gempa bumi. Imam Mahdi muncul pada saat penduduk bumi sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan kegoncangan, penuh dengan penganiayaan dan kezholiman. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah : “Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya al Mahdi yang akan diutus (ke tengah-tengah manusia) ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncangan-kegoncangan, dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kezhaliman. Seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya , dan dia akan membagi-bagikan kekayaan secara tepat (merata)…….”

Bintang berekor. Munculnya bintang berekor atau yang biasa di sebut dengan komet merupakan tanda munculnya Al Mahdi. Sebagaimana dikabarkan dalam manuskrip-manuskrip kuno, “Seorang pemuda dari ka’bah Tuhan menguasai Al Arz dan Al Mujaddil dalam perang dunia yang mengerikan, dengan seluruh musuh yang bergabung. Telah dekat keluarnya bersama bintang yang mempunyai api dan lidah api. Dan tandanya adalah kehancuran Iraq yang menggenaskan dalam perang dunia yang mengerikan, dan pemuda Tuhan itu sudah hampir keluar. Bencana di seluruh penjuru dunia Arab….” .Bintang yang mempunyai api dan lidah api’ adalah komet besar yang gerakannya bisa disaksikan oleh penduduk bumi dengan mata biasa. Masa kemunculan komet tersebut bersamaan dengan masa kemunculan Al Mahdi. Bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau bulan.
Dalam Taurat kita Ulangan 33:1-3 (seperti yang telah disebut di atas) : “.. dan (Al Mahdi) datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus (Jamaah haji); di sebelah kanan-Nya( di rukun yamani; Yaman = Yamin = kanan) tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus ..” Dalam teks tersebut terdapat kalimat ‘tampak kepada mereka api yang menyala’, hal ini bisa diartikan menjadi dua pengertian yaitu api yang muncul akibat perselisihan atau peperangan di Jazirah yang berakibat ladang atau kilang minyak hancur sehingga mengeluarkan gas yang berapi. Bisa juga api yang tampak di langit berupa bintang berekor.
Dalam sumber-sumber manuskrip kuno yang lain disebutkan : “Sesudah (munculnya) bintang dengan ekor besar, penduduk Yaman memberikan baiat kepada seorang pemuda dari Bait Al-Haram. Lalu pemuda itu menjadikan Yaman sebagai surga yang penuh kenikmatan”. Dalam manuskrip yang lain disebutkan juga : “….Orang-orang Yahudi dikalahkan oleh Pemimpin kaum Muslimin, yakni Al Mahdi, yang memiliki kekuasaan besar, dan pasukannya bergerak dari Makkah untuk melakukan penghancuran. Seluruh kekuasaannya diperoleh sesudah adanya ekor yang bercahaya. Kalimat yang tegas. Kekuasaannya meluas dari satu hari atas dataran yang jauh dan bagian barat Israel. Ia menguasai dunia dalam beberapa bulan dan tahun, dan menjadi khadam bagi semua orang yang menyaksikan kehidupannya”.

Tanda-tanda Setelah Munculnya Al Mahdi
Penenggelaman Pasukan. Setelah dibai’atnya Al Mahdi maka terdapat pihak-pihak yang pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang tak suka. Golongan yang tak suka terhadap Al Mahdi maka mereka akan menyusun kekuatan untuk menghancurkannya. Satu pasukan dari Syam datang ke Jazirah untuk memerangi Al Mahdi dan pengikutnya. Tetapi ketika pasukan itu sampai di gurun pasir diantara Madinah dan Mekkah maka pasukan itu dibinasakan dalam riwayat lain pasukan itu ditenggelamkan ke bumi. Peristiwa ini membuat mata dunia terbuka, sehingga berbondong orang berbaiat kepada Al Mahdi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda : “Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah (Ka’bah), maka diutuslah suatu utusan untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka terbenam ditelan bumi.”

Datangnya dukungan dari timur
Al Mahdi akan mendapat pendukung dari kaum Muslimin wilayah timur. Mereka datang Jazirah dengan membawa tanda berupa bendera hitam. Rasululllah saw. bersabda : “Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah Timur, lantas mereka memerangi kamu dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu.” Kemudian beliau saw menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda : “Maka jika kamu melihatnya, berbai’atlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al Mahdi.” Dalam suatu hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah, ia berkata, tatkala kami berada di sisi Rasulullah pada saat itu mata beliau mencucurkan air mata, dan berubah rona wajahnya, Abdullah berkata, maka aku berujar, kami melihat sesuatu di wajahmu, yang tidak kami inginkan, lalu beliau bersabda, “Bahwasanya Allah memilih buat keluarga akhirat daripada dunia, dan keluargaku setelah kepergianku akan mendapatkan bencana, penyingkiran dan pengusiran, hingga datang suatu kaum dari arah timur, mereka membawa bendera berwarna hitam, lalu mereka meminta roti namun tidak diberikan, lalu mereka memeranginya, dan mereka mengalihkannya, maka diberikanlah apa yang mereka minta tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka serahkan kepada seorang dari keluargaku, lalu ia memenuhi dengan keadilan sebagaimana meluasnya kekejian, barangsiapa diantara kalian yang mendapatkannya maka datangilah walaupun dengan cara merangkak di atas salju”.
avatar
darussalam
Co-Administrator
Co-Administrator

Male
Posts : 411
Kepercayaan : Islam
Location : Brunei Darussalam
Join date : 25.11.11
Reputation : 10

Kembali Ke Atas Go down


Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Sun Mar 30, 2014 4:04 pm

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
ini lagi, kaidah fi'il madhi mana menurut kaidah nahwu sharaf yang dapat digunakan untuk masa mendatang ???????

Ada tuh dalam Al Ahzab 33:27/28.

silahkan dijabarkan kaidah fi'il madhi mana menurut kaidah nahwu sharaf yang dapat digunakan untuk masa mendatang ???????

Dan, Dia mewariskan kepadamu tanah mereka dan rumah-rumah mereka dan harta mereka, dan suatu daerah yang belum kamu menginjaknya. Dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. (Al Ahzab 33:27/28)

Bentuk fi'il madhi dalam lafadz auratsakum (mewariskan) itu maknanya adalah sayuritsukum (akan mewariskan). Karena hal itu pasti akan terjadi menurut Ilmu Kalam Ilahi, maka digunakanlah fi'il madhi.[/i]

Begitupula dengan lafadz ba'atsa dalam Al Jumu'ah 62:3/4. Karena dibangkitkan-Nya Imam Al Mahdi yang akan diutus Allah itu sudah merupakan keputusan-Nya yang pasti akan terjadi, maka digunakanlah fi'il madhi.

yang saya tanya mana kaidahnya bahwa Fi"il Madhi maknanya adalah menyatakan akan   ?????

bisa dimengerti pertanyaan saya ??????

berhentilah pamer kebodohan akut di kalo debat dg saya

Memang saya BODOH, dan anda PINTAR. Apakah anda puas dengan pamer KEPINTARAN anda?
Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan akhlaq seperti itu?

Anda juga PINTAR menjelaskan fi'il madhi yang digunakan Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui untuk masa mendatang dalam Al Ahzab 33:27/28, juga dalam ayat berikut ini:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).

Bisakah anda memamerkan KEPINTARAN anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
1. Apakah kata nazzala itu fi'il madhi?
2. Setahu saya, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa menurunkan air dari awan sejak dulu, sekarang dan juga masa mendatang. Mengapa Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui menggunakan kata nazzala di dalam Al Qur'an untuk masa mendatang?


Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Mon Mar 31, 2014 8:04 pm

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:

Ada tuh dalam Al Ahzab 33:27/28.

silahkan dijabarkan kaidah fi'il madhi mana menurut kaidah nahwu sharaf yang dapat digunakan untuk masa mendatang ???????

Dan, Dia mewariskan kepadamu tanah mereka dan rumah-rumah mereka dan harta mereka, dan suatu daerah yang belum kamu menginjaknya. Dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. (Al Ahzab 33:27/28)

Bentuk fi'il madhi dalam lafadz auratsakum (mewariskan) itu maknanya adalah sayuritsukum (akan mewariskan). Karena hal itu pasti akan terjadi menurut Ilmu Kalam Ilahi, maka digunakanlah fi'il madhi.[/i]

Begitupula dengan lafadz ba'atsa dalam Al Jumu'ah 62:3/4. Karena dibangkitkan-Nya Imam Al Mahdi yang akan diutus Allah itu sudah merupakan keputusan-Nya yang pasti akan terjadi, maka digunakanlah fi'il madhi.

yang saya tanya mana kaidahnya bahwa Fi"il Madhi maknanya adalah menyatakan akan   ?????

bisa dimengerti pertanyaan saya ??????

berhentilah pamer kebodohan akut di kalo debat dg saya

Memang saya BODOH, dan anda PINTAR. Apakah anda puas dengan pamer KEPINTARAN anda?
Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan akhlaq seperti itu?

Anda juga PINTAR menjelaskan fi'il madhi yang digunakan Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui untuk masa mendatang dalam Al Ahzab 33:27/28, juga dalam ayat berikut ini:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).

Bisakah anda memamerkan KEPINTARAN anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
1. Apakah kata nazzala itu fi'il madhi?

tentu saja fi'il madhi

lihat ajah pola wajannya, please donk ah

@Kedunghalang wrote:2. Setahu saya, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa menurunkan air dari awan sejak dulu, sekarang dan juga masa mendatang. Mengapa Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui menggunakan kata nazzala di dalam Al Qur'an untuk masa mendatang?


karena ayat tersebut berbicara tentang diturunkannya hujan di Jaman Nabi Muhammad

perhatikan tafsir ibnu katsir hal 3837 berikut :avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Mon Mar 31, 2014 8:32 pm

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:

silahkan dijabarkan kaidah fi'il madhi mana menurut kaidah nahwu sharaf yang dapat digunakan untuk masa mendatang ???????

Dan, Dia mewariskan kepadamu tanah mereka dan rumah-rumah mereka dan harta mereka, dan suatu daerah yang belum kamu menginjaknya. Dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. (Al Ahzab 33:27/28)

Bentuk fi'il madhi dalam lafadz auratsakum (mewariskan) itu maknanya adalah sayuritsukum (akan mewariskan). Karena hal itu pasti akan terjadi menurut Ilmu Kalam Ilahi, maka digunakanlah fi'il madhi.[/i]

Begitupula dengan lafadz ba'atsa dalam Al Jumu'ah 62:3/4. Karena dibangkitkan-Nya Imam Al Mahdi yang akan diutus Allah itu sudah merupakan keputusan-Nya yang pasti akan terjadi, maka digunakanlah fi'il madhi.

yang saya tanya mana kaidahnya bahwa Fi"il Madhi maknanya adalah menyatakan akan   ?????

bisa dimengerti pertanyaan saya ??????

berhentilah pamer kebodohan akut di kalo debat dg saya

Memang saya BODOH, dan anda PINTAR. Apakah anda puas dengan pamer KEPINTARAN anda?
Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan akhlaq seperti itu?

Anda juga PINTAR menjelaskan fi'il madhi yang digunakan Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui untuk masa mendatang dalam Al Ahzab 33:27/28, juga dalam ayat berikut ini:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).

Bisakah anda memamerkan KEPINTARAN anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
1. Apakah kata nazzala itu fi'il madhi?


tentu saja fi'il madhi

lihat ajah pola wajannya, please donk ah

@Kedunghalang wrote:2. Setahu saya, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa menurunkan air dari awan sejak dulu, sekarang dan juga masa mendatang. Mengapa Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui menggunakan kata nazzala di dalam Al Qur'an untuk masa mendatang?

karena ayat tersebut berbicara tentang diturunkannya hujan di Jaman Nabi Muhammad
perhatikan tafsir ibnu katsir hal 3837 berikut :


Ha ha ha, memang sulit untuk mengakui secara JUJUR bahwa Allah menggunakan fi'il madhi untuk masa mendatang seperti yang telah dibuktikan dengan Surah Al Ahzab 33:27/28, Az-Zukhruf 43:11/12 dan banyak lagi ayat semacam itu dalam Al Qur'an. Al Qur'an itu adalah Kitab Allah yang sudah Dia sempurnakan, dan yang berlaku selamanya sampai hari kiamat. Jadi Az-Zukhruf 43:11/12, tidak hanya berbicara tentang diturunkannya hujan di zaman Nabi Muhammad saw saja, melainkan selamanya, sampai hari kiamat, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan tetap menurunkan air dari awan, tetapi Dia menggunakan kata nazzala yang notabene adalah fi'il madhi.

BODOH / PINTAR? Hanya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui.

 malu  malu  malu  malu  malu  malu  malu

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Mon Mar 31, 2014 10:35 pm

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:

Dan, Dia mewariskan kepadamu tanah mereka dan rumah-rumah mereka dan harta mereka, dan suatu daerah yang belum kamu menginjaknya. Dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. (Al Ahzab 33:27/28)

Bentuk fi'il madhi dalam lafadz auratsakum (mewariskan) itu maknanya adalah sayuritsukum (akan mewariskan). Karena hal itu pasti akan terjadi menurut Ilmu Kalam Ilahi, maka digunakanlah fi'il madhi.[/i]

Begitupula dengan lafadz ba'atsa dalam Al Jumu'ah 62:3/4. Karena dibangkitkan-Nya Imam Al Mahdi yang akan diutus Allah itu sudah merupakan keputusan-Nya yang pasti akan terjadi, maka digunakanlah fi'il madhi.

yang saya tanya mana kaidahnya bahwa Fi"il Madhi maknanya adalah menyatakan akan   ?????

bisa dimengerti pertanyaan saya ??????

berhentilah pamer kebodohan akut di kalo debat dg saya

Memang saya BODOH, dan anda PINTAR. Apakah anda puas dengan pamer KEPINTARAN anda?
Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan akhlaq seperti itu?

Anda juga PINTAR menjelaskan fi'il madhi yang digunakan Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui untuk masa mendatang dalam Al Ahzab 33:27/28, juga dalam ayat berikut ini:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).

Bisakah anda memamerkan KEPINTARAN anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
1. Apakah kata nazzala itu fi'il madhi?


tentu saja fi'il madhi

lihat ajah pola wajannya, please donk ah

@Kedunghalang wrote:2. Setahu saya, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa menurunkan air dari awan sejak dulu, sekarang dan juga masa mendatang. Mengapa Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui menggunakan kata nazzala di dalam Al Qur'an untuk masa mendatang?

karena ayat tersebut berbicara tentang diturunkannya hujan di Jaman Nabi Muhammad
perhatikan tafsir ibnu katsir hal 3837 berikut :


Ha ha ha, memang sulit untuk mengakui secara JUJUR bahwa Allah menggunakan fi'il madhi untuk masa mendatang seperti yang telah dibuktikan dengan Surah Al Ahzab 33:27/28, Az-Zukhruf 43:11/12 dan banyak lagi ayat semacam itu dalam Al Qur'an. Al Qur'an itu adalah Kitab Allah yang sudah Dia sempurnakan, dan yang berlaku selamanya sampai hari kiamat. Jadi Az-Zukhruf 43:11/12, tidak hanya berbicara tentang diturunkannya hujan di zaman Nabi Muhammad saw saja, melainkan selamanya, sampai hari kiamat, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan tetap menurunkan air dari awan, tetapi Dia menggunakan kata nazzala yang notabene adalah fi'il madhi.

BODOH / PINTAR? Hanya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui.

 malu  malu  malu  malu  malu  malu  malu


Tidak ada ilmu Nahwu yang menyatakan Fi"ll Madhi untuk Masa mendatang.

kamu gak sadar bahwa semua muslim di sini mentertawakan kebodohan anda


MAKIN SESAT KAMU NAK NAK
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Mon Mar 31, 2014 10:37 pm

KAYAKNYA AHMADIYAH LOVER ADALAH SESAT DIAKIBATKAN KARENA KEBODOHAN.


HA HA HA
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Apr 01, 2014 12:48 am

@putramentari wrote:
Tidak ada ilmu Nahwu yang menyatakan Fi"ll Madhi untuk Masa mendatang.
kamu gak sadar bahwa semua muslim di sini mentertawakan kebodohan anda
MAKIN SESAT KAMU NAK NAK

Ha ha ha, orang PINTAR, MINGKEM, hadir tanpa dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits.

Allah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana ternyata menggunakan fi'il madhi untuk masa mendatang yang terbukti dengan firman-Nya bahwa kata auratsukum dalam Al Ahzab 33:27/28 dan kata nazzala dalam Az-Zukhruf 43:11/12 adalah fi'il madhi, karena menurut Ilmu Allah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang dalam kandungan kedua ayat itu merupakan suatu kepastian.

Dan ternyata, Nabi Muhammad saw, seorang Insan Kamil bangsa Arab pun menggunakan fi'il madhi berkenaan dengan akan turunnya Ibnu Maryam di masa mendatang, sebagaimana tertulis dalam hadits berikut:
كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Tentu saja yang dimaksud dengan nazzala dalam hadits itu bukan berarti bahwa Allah akan menurunkan Ibnu Maryam dari langit, karena di dalam Al Qur'an kita temukan juga, kata nazzala atau anzalna itu digunakan untuk benda yang biasa didapatkan manusia dari dalam tanah:
وَاَنْزَلْنَل الْحَدِيْدَ
Dan, Kami turunkan besi (Al Hadid 57:25/26).

Arti kata nazzala dalam Shahih Bukhari tersebut adalah bahwa Allah akan menurunkan / mengutus Ibnu Maryam pada umat Islam sebagai Imam Mahdi bagi umat Islam yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam, sebagaimana diperkuat oleh hadits berikut ini:
يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقَاعِيْسَااِبْنُ مَرْيَمَ اِمَامًامَهْدِيًّا وَحَكَمًاعَدَلاً
Hampir dekat saatnya orang yang hidup di antara kamu akan bertemu dengan Isa Ibnu Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil (Musnad Ahmad bin Hambal).

Jadi, karena Allah Yang Maha Mengetahui sudah pasti akan membangkitkan seorang rasul (Imam Mahdi) pada bangsa aakhorin Persia dari antara mereka, maka Dia menggunakan kata ba'atsa (Al Jumu'ah 62:3/4), yang notabene merupakan fi'il madhi.

Begitupula, karena Allah Yang Maha Mengetahui sudah pasti akan menurunkan/mengutus Ibnu Maryam (Imam Mahdi) pada umat Islam sebagai Imam bagi umat Islam yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam, maka Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (Shahih Bukhari) yang notabene merupakan fi'il madhi.


Terakhir diubah oleh Kedunghalang tanggal Tue Apr 01, 2014 12:56 am, total 1 kali diubah

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Apr 01, 2014 12:52 am

@putramentari wrote:KAYAKNYA AHMADIYAH LOVER ADALAH SESAT DIAKIBATKAN KARENA KEBODOHAN.

Sesungguhnya Allah, Tuhan engkau, Dia-lah Yang Lebih Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya (Al Qalam 68:7/8).

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Tue Apr 01, 2014 12:55 am

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
Tidak ada ilmu Nahwu yang menyatakan Fi"ll Madhi untuk Masa mendatang.
kamu gak sadar bahwa semua muslim di sini mentertawakan kebodohan anda
MAKIN SESAT KAMU NAK NAK

Ha ha ha, orang PINTAR, MINGKEM, hadir tanpa dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits.

Allah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana ternyata menggunakan fi'il madhi untuk masa mendatang yang terbukti dengan firman-Nya bahwa kata auratsukum dalam Al Ahzab 33:27/28 dan kata nazzala dalam Az-Zukhruf 43:11/12 adalah fi'il madhi, karena menurut Ilmu Allah Yang Maha Mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang dalam kandungan kedua ayat itu merupakan suatu kepastian.

Dan ternyata, Nabi Muhammad saw, seorang Insan Kamil bangsa Arab pun menggunakan fi'il madhi berkenaan dengan akan turunnya Ibnu Maryam di masa mendatang, sebagaimana tertulis dalam hadits berikut:
كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Tentu saja yang dimaksud dengan nazzala dalam hadits itu bukan berarti bahwa Allah akan menurunkan Ibnu Maryam dari langit, karena di dalam Al Qur'an kita temukan juga, kata nazzala atau anzalna itu digunakan untuk benda yang biasa didapatkan manusia dari dalam tanah:
وَاَنْزَلْنَل الْحَدِيْدَ
Dan, Kami turunkan besi (Al Hadid 57:25/26).

Arti kata nazzala dalam Shahih Bukhari tersebut adalah bahwa Allah akan menurunkan / mengutus Ibnu Maryam pada umat Islam sebagai Pemimpin bagi umat Islam yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam, sebagaimana diperkuat oleh hadits berikut ini:
يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقَاعِيْسَااِبْنُ مَرْيَمَ اِمَامًامَهْدِيًّا وَحَكَمًاعَدَلاً
Hampir dekat saatnya orang yang hidup di antara kamu akan bertemu dengan Isa Ibnu Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil (Musnad Ahmad bin Hambal).

Jadi, karena Allah Yang Maha Mengetahui sudah pasti akan membangkitkan seorang rasul (Imam Mahdi) pada bangsa aakhorin Persia dari antara mereka, maka Dia menggunakan kata ba'atsa (Al Jumu'ah 62:3/4), yang notabene merupakan fi'il madhi.

Begitupula, karena Allah Yang Maha Mengetahui sudah pasti akan menurunkan/mengutus Ibnu Maryam (Imam Mahdi) pada umat Islam sebagai Imam bagi umat Islam yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam, maka Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (Shahih Bukhari) yang notabene merupakan fi'il madhi.

kembali pamer kebodohan akut bin cenat cenut :

بَعَثَkata ba'atsa merupakan kata kerja yang tersusun dari 3 huruf saja (Tsulatsi Mujarrad)

coba perhatikan pola wajannya :

فَعَلَ adalah wazan untuk fi'il madhi

يَفْعَلُ adalah wazan untuk fi'il mudhari'


Setiap bab Tsulatsy Mujarrad hanya memiliki perbedaan pada harkat (baris) 'ainnya baik 'ain pada fiil madhy ataupun pada fiil mudhari'.Selebihnya, yaitu baris pada huruf fa dan lam adalah sama untuk setiap bab. Bahasa kerennya, huruf fa dan lam beserta barisnya adalah suatu konstanta yang tidak akan pernah berubah adapun huruf ‘ain adalah variabel yang berubah.


jadi bila dilihat dengan MATA DAN AKAL YANG WARAS. maka kata ba'atsa disini adalah fi'il madhi yang artinya menunjukkan KATA KERJA LAMPAU yang bisa diwakili dalam bahasa indonesia :

TELAH + ARTI KATA KERJA

BUKANNYA :

AKAN + KATA KERJA


DEBAT MODAL MANGAP HANYA MEMPERTONTONKAN KEBODOHAN

HA HAHA HA HAHA
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Apr 01, 2014 1:01 am

@ Putramentari

Di sini terbukti bahwa anda mengabaikan kaidah Fi'il Madhi yang digunakan Allah untuk nubuatan-nubuatan yang pasti akan terjadi di masa mendatang.

Apakah anda sedang memamerkan kemungkaran anda terhadap firman Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan sabda Nabi Besar Nabi Muhammad Rasulullah saw?

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Apr 01, 2014 2:31 pm

"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).


كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, (yang dibangkitkan) dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad saw tersebut menggunakan kata nazzala yakni fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah ada umat Islam, selain Putermentari, yang berani menyatakan bahwa Allah Yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad saw sedang memamerkan KEBODOHAN di dalamnya?

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Tue Apr 01, 2014 2:54 pm

@Kedunghalang wrote:@ Putramentari

Di sini terbukti bahwa anda mengabaikan kaidah Fi'il Madhi yang digunakan Allah untuk nubuatan-nubuatan yang pasti akan terjadi di masa mendatang.

Apakah anda sedang memamerkan kemungkaran anda terhadap firman Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan sabda Nabi Besar Nabi Muhammad Rasulullah saw?


DISINI TERBUKTI BAHWA ANDA BUTA AKAN NAHWU SHOROF ALIAS MODAL MANGAP DOANK.


MAAF SAYA TIDAK MAU BERDEBAT DG ORANG YANG MODAL NEKAD TANPA ILMU YANG MUMPUNI
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Tue Apr 01, 2014 2:57 pm

@Kedunghalang wrote:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).


كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, (yang dibangkitkan) dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad saw tersebut menggunakan kata nazzala yakni fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah ada umat Islam, selain Putermentari, yang berani menyatakan bahwa Allah Yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad saw sedang memamerkan KEBODOHAN di dalamnya?


he he he, masih juga bermuka tenal dg mengatakan fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang.

kamu punya muka kok tebal banged ya


udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi

mau jadi apa kamu nak nak

sesat sesat sesat sesat sesat sesat
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Apr 01, 2014 5:23 pm

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).


كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, (yang dibangkitkan) dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad saw tersebut menggunakan kata nazzala yakni fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah ada umat Islam, selain Putermentari, yang berani menyatakan bahwa Allah Yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad saw sedang memamerkan KEBODOHAN di dalamnya?

he he he, masih juga bermuka tenal dg mengatakan fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang.

kamu punya muka kok tebal banged ya

udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi

mau jadi apa kamu nak nak

sesat sesat sesat sesat sesat sesat

BUKTI NYATA

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang pasti akan Allah turunkan pada umat Islam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Masih beranikah anda menyatakan kamu kok punya muka tebal banged ya, udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi, mau jadi apa kamu nak nak, sesat sesat sesat sesat sesat sesat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Rasulullah saw?

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Tue Apr 01, 2014 9:36 pm

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).


كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, (yang dibangkitkan) dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad saw tersebut menggunakan kata nazzala yakni fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah ada umat Islam, selain Putermentari, yang berani menyatakan bahwa Allah Yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad saw sedang memamerkan KEBODOHAN di dalamnya?

he he he, masih juga bermuka tenal dg mengatakan fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang.

kamu punya muka kok tebal banged ya

udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi

mau jadi apa kamu nak nak

sesat sesat sesat sesat sesat sesat

BUKTI NYATA

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang pasti akan Allah turunkan pada umat Islam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Masih beranikah anda menyatakan kamu kok punya muka tebal banged ya, udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi, mau jadi apa kamu nak nak, sesat sesat sesat sesat sesat sesat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Rasulullah saw?

FAKTA NYATA ADALAH KAMU BUTA NAHWU SHOROF . SOK MAU BAHAS FI"IL MADHI LAGI.

ALIAS MAU BONGKAR MOBIL TAPI GAK PUNYA KUNCI


avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Tue Apr 01, 2014 9:42 pm

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, (yang dibangkitkan) dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad saw tersebut menggunakan kata nazzala yakni fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah ada umat Islam, selain Putermentari, yang berani menyatakan bahwa Allah Yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad saw sedang memamerkan KEBODOHAN di dalamnya?

he he he, masih juga bermuka tenal dg mengatakan fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang.

kamu punya muka kok tebal banged ya

udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi

mau jadi apa kamu nak nak

sesat sesat sesat sesat sesat sesat

BUKTI NYATA

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang pasti akan Allah turunkan pada umat Islam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Masih beranikah anda menyatakan kamu kok punya muka tebal banged ya, udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi, mau jadi apa kamu nak nak, sesat sesat sesat sesat sesat sesat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Rasulullah saw?

FAKTA NYATA ADALAH KAMU BUTA NAHWU SHOROF .  SOK MAU BAHAS FI"IL MADHI LAGI.

ALIAS MAU BONGKAR MOBIL TAPI GAK PUNYA KUNCI

Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan untuk bersikap seperti itu jika sudah kewalahan membantah dalil-dalil dari Al Qur'an dan Hadits? INGAT, topik kita adalah Al Mahdi Sang Pemimpin, bukan masalah nahwu sharaf. Nahwu sharaf hanyalah salah satu dari banyak alat untuk menafsirkan Al Qur'an. Dan, ternyata dengan hanya bermodalkan nahwu sharaf, anda kesulitan untuk memahami kedatangan Imam Mahdi, yakni seorang rasul pada bangsa aakhorin Persia yang dibangkitkan Allah dari antara mereka. (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Wed Apr 02, 2014 1:24 am

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
"Dan, Dia-lah Yang telah menurunkan air dari awan dengan kadar tertentu, dan dengan itu Kami menghidupkan negeri yang mati, dengan cara demikian pulalah kamu pun akan dibangkitkan." (Az-Zukhruf 43:11/12).

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَانَزَّلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
Bagaimana sikapmu apabila (Allah) telah menurunkan Ibnu Maryam pada kalian dan menjadi imam bagi kalian, (yang dibangkitkan) dari antara kalian? (Shahih Bukhari).

Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad saw tersebut menggunakan kata nazzala yakni fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah ada umat Islam, selain Putermentari, yang berani menyatakan bahwa Allah Yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad saw sedang memamerkan KEBODOHAN di dalamnya?

he he he, masih juga bermuka tenal dg mengatakan fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang.

kamu punya muka kok tebal banged ya

udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi

mau jadi apa kamu nak nak

sesat sesat sesat sesat sesat sesat

BUKTI NYATA

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang pasti akan Allah turunkan pada umat Islam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Masih beranikah anda menyatakan kamu kok punya muka tebal banged ya, udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi, mau jadi apa kamu nak nak, sesat sesat sesat sesat sesat sesat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Rasulullah saw?

FAKTA NYATA ADALAH KAMU BUTA NAHWU SHOROF .  SOK MAU BAHAS FI"IL MADHI LAGI.

ALIAS MAU BONGKAR MOBIL TAPI GAK PUNYA KUNCI

Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan untuk bersikap seperti itu jika sudah kewalahan membantah dalil-dalil dari Al Qur'an dan Hadits? INGAT, topik kita adalah Al Mahdi Sang Pemimpin, bukan masalah nahwu sharaf. Nahwu sharaf hanyalah salah satu dari banyak alat untuk menafsirkan Al Qur'an. Dan, ternyata dengan hanya bermodalkan nahwu sharaf, anda kesulitan untuk memahami kedatangan Imam Mahdi, yakni seorang rasul pada bangsa aakhorin Persia yang dibangkitkan Allah dari antara mereka. (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).


yang kedodoran mah elu yang mau debat tapi tanpa modal ilmu . ngeyel akut lagi.


mau jadi apa kamu nak nak
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Wed Apr 02, 2014 5:46 am

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:

he he he, masih juga bermuka tenal dg mengatakan fi'il madhi yang digunakan untuk sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang.

kamu punya muka kok tebal banged ya

udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi

mau jadi apa kamu nak nak

sesat sesat sesat sesat sesat sesat

BUKTI NYATA

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang pasti akan Allah turunkan pada umat Islam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Masih beranikah anda menyatakan kamu kok punya muka tebal banged ya, udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi, mau jadi apa kamu nak nak, sesat sesat sesat sesat sesat sesat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Rasulullah saw?

FAKTA NYATA ADALAH KAMU BUTA NAHWU SHOROF .  SOK MAU BAHAS FI"IL MADHI LAGI.

ALIAS MAU BONGKAR MOBIL TAPI GAK PUNYA KUNCI

Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan untuk bersikap seperti itu jika sudah kewalahan membantah dalil-dalil dari Al Qur'an dan Hadits? INGAT, topik kita adalah Al Mahdi Sang Pemimpin, bukan masalah nahwu sharaf. Nahwu sharaf hanyalah salah satu dari banyak alat untuk menafsirkan Al Qur'an. Dan, ternyata dengan hanya bermodalkan nahwu sharaf, anda kesulitan untuk memahami kedatangan Imam Mahdi, yakni seorang rasul pada bangsa aakhorin Persia yang dibangkitkan Allah dari antara mereka. (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).


yang kedodoran mah elu yang mau debat tapi tanpa modal ilmu . ngeyel akut lagi.

SUDAH JELAS dan TERBUKTI SECARA NYATA bahwa Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw pun menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang sudah pasti Allah akan menurunkannya pada umat Islam, yang pasti akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang pasti akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Tanpa menuduh kedodoran, hanya mau debat tanpa ilmu dan ngeyel akut pun, muslimin lain yang cerdas juga sudah paham, siapa sesungguhnya yang KEDODORAN, NGEYEL wal KEWALAHAN menghadapi Ilmu Allah Yang Maha Kuasa, Mengetahui dan Rasul-Nya saw. Sudahlah, jangan KALAP dan jangan PANIK, saya khawatir anda akan menjadi TERORIS akibat KERAS KEPALA ANDA.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Wed Apr 02, 2014 4:59 pm

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:

BUKTI NYATA

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang pasti akan Allah turunkan pada umat Islam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Masih beranikah anda menyatakan kamu kok punya muka tebal banged ya, udah gak paham nahwu shorof, ngeyel lagi, mau jadi apa kamu nak nak, sesat sesat sesat sesat sesat sesat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad Rasulullah saw?

FAKTA NYATA ADALAH KAMU BUTA NAHWU SHOROF .  SOK MAU BAHAS FI"IL MADHI LAGI.

ALIAS MAU BONGKAR MOBIL TAPI GAK PUNYA KUNCI

Apakah Nabi Muhammad saw mengajarkan untuk bersikap seperti itu jika sudah kewalahan membantah dalil-dalil dari Al Qur'an dan Hadits? INGAT, topik kita adalah Al Mahdi Sang Pemimpin, bukan masalah nahwu sharaf. Nahwu sharaf hanyalah salah satu dari banyak alat untuk menafsirkan Al Qur'an. Dan, ternyata dengan hanya bermodalkan nahwu sharaf, anda kesulitan untuk memahami kedatangan Imam Mahdi, yakni seorang rasul pada bangsa aakhorin Persia yang dibangkitkan Allah dari antara mereka. (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).


yang kedodoran mah elu yang mau debat tapi tanpa modal ilmu . ngeyel akut lagi.

SUDAH JELAS dan TERBUKTI SECARA NYATA bahwa Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk hujan yang telah dan pasti akan tetap turun di masa mendatang (Az-Zukhruf 43:11/12), dan Nabi Muhammad saw pun menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) untuk Ibnu Maryam yang sudah pasti Allah akan menurunkannya pada umat Islam, yang pasti akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, dan yang pasti akan dibangkitkan dari antara umat Islam. (HR Shahih Bukhari)

Tanpa menuduh kedodoran, hanya mau debat tanpa ilmu dan ngeyel akut pun, muslimin lain yang cerdas juga sudah paham, siapa sesungguhnya yang KEDODORAN, NGEYEL wal KEWALAHAN menghadapi Ilmu Allah Yang Maha Kuasa, Mengetahui dan Rasul-Nya saw. Sudahlah, jangan KALAP dan jangan PANIK, saya khawatir anda akan menjadi TERORIS akibat KERAS KEPALA ANDA.

sayangnya kamu bukan muslim

dan lagian ilmu apa yang kamu punya, HANYA NAFSU MONCROT DOANKS ketawa guling ketawa guling ketawa guling 
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Wed Apr 02, 2014 5:07 pm

@putramentari wrote:
sayangnya kamu bukan muslim

dan lagian ilmu apa yang kamu punya

Intisari akidah Jemaat Muslimin Ahmadiyah adalah LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMAD-AR-RASULULLAH dan semua ilmu yang saya punyai dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Wed Apr 02, 2014 5:12 pm

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
sayangnya kamu bukan muslim

dan lagian ilmu apa yang kamu punya

Intisari akidah Jemaat Muslimin Ahmadiyah adalah LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMAD-AR-RASULULLAH dan semua ilmu yang saya punyai dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw.dan akidah islam yang di ajarkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan bila ada yang mengaku Nabi stelah adalah Nabi Palsu alias SESAT KUADRAT panas 
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Wed Apr 02, 2014 5:40 pm

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
sayangnya kamu bukan muslim

dan lagian ilmu apa yang kamu punya

Intisari akidah Jemaat Muslimin Ahmadiyah adalah LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMAD-AR-RASULULLAH dan semua ilmu yang saya punyai dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw.

dan akidah islam yang di ajarkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan bila ada yang mengaku Nabi stelah adalah Nabi Palsu alias SESAT KUADRAT

Tetapi, anda kelabakan menghadapi Ilmu Rasul-Nya saw yang menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan menurunkan Ibnu Maryam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam (Shahih Bukhari). Apalagi, menghadapi Ilmu Allah yang menggunakan kata ba'atsa (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan membangkitkan pada bangsa aakhorin keturunan Persia, seorang rasul (Imam Mahdi) dari antara mereka (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Wed Apr 02, 2014 5:49 pm

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
sayangnya kamu bukan muslim

dan lagian ilmu apa yang kamu punya

Intisari akidah Jemaat Muslimin Ahmadiyah adalah LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMAD-AR-RASULULLAH dan semua ilmu yang saya punyai dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw.

dan akidah islam yang di ajarkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan bila ada yang mengaku Nabi stelah adalah Nabi Palsu alias SESAT KUADRAT

Tetapi, anda kelabakan menghadapi Ilmu Rasul-Nya saw yang menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan menurunkan Ibnu Maryam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam (Shahih Bukhari). Apalagi, menghadapi Ilmu Allah yang menggunakan kata ba'atsa (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan membangkitkan pada bangsa aakhorin keturunan Persia, seorang rasul (Imam Mahdi) dari antara mereka (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

emangnya kamu bisa buktikan berdasarkan Nahwu shorof bahwa Nazzala adalah Fi'll Madhi atau Mudhori.

pasti kamu gak bisa.

karena BUTA NAHWU SHOROF

JADI KAMU MAU BANTAH SAYA MODAL APA


MODAL DENGKUL BIN NGEYEL.

MAAF YA, UDAH SAYA BILANG, ASAL MANGAP TIDAK DILAYANI awas 
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Wed Apr 02, 2014 6:13 pm

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
sayangnya kamu bukan muslim

dan lagian ilmu apa yang kamu punya

Intisari akidah Jemaat Muslimin Ahmadiyah adalah LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMAD-AR-RASULULLAH dan semua ilmu yang saya punyai dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw.

dan akidah islam yang di ajarkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan bila ada yang mengaku Nabi stelah adalah Nabi Palsu alias SESAT KUADRAT

Tetapi, anda kelabakan menghadapi Ilmu Rasul-Nya saw yang menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan menurunkan Ibnu Maryam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam (Shahih Bukhari). Apalagi, menghadapi Ilmu Allah yang menggunakan kata ba'atsa (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan membangkitkan pada bangsa aakhorin keturunan Persia, seorang rasul (Imam Mahdi) dari antara mereka (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

emangnya kamu bisa buktikan berdasarkan Nahwu shorof bahwa Nazzala adalah  Fi'll Madhi atau Mudhori.

pasti kamu gak bisa.

karena BUTA NAHWU SHOROF

JADI KAMU MAU BANTAH SAYA MODAL APA

MODAL DENGKUL BIN NGEYEL.

MAAF YA, UDAH SAYA BILANG, ASAL MANGAP TIDAK DILAYANI awas 

Bukankah sudah saya tulis buktinya? Baiklah, akan saya ulang jika anda belum mengerti dengan sedikit penjelasan dalam kurung, agar lebih jelas:
Allah menggunakan kata ba'atsa, dan Rasul-Nya saw menggunakan kata nazzala atau fi'il madhi untuk masa mendatang:

1. Dia-lah yang telah (memastikan akan) membangkitkan pada bangsa aakhorin (keturunan Salman dari Persia) seorang rasul dari antara mereka, (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

2. Bagaimana sikap kalian, jika (Allah) telah (memastikan akan) menurunkan Ibnu Maryam pada kalian (umat Islam), sebagai Imam (Mahdi) bagi kalian, (yang akan dibangkitkan) dari antara kalian (Shahih Bukhari).
Begitulah, cara Allah dan Rasul-Nya menggunakan fi'il madhi untuk masa mendatang. Kata kuncinya adalah ALLAH TELAH (MEMASTIKAN AKAN) MEMBANGKITKAN/MENURUNKAN IMAM MAHDI/IBNU MARYAM. Jadi, sesuai dengan kaidah nahwu sharaf bukan? Ini namanya kaidah nahwu sharaf ballaghah. Hanya mereka yang sudah akil balligh saja, bukan mereka yang emosional dan sombong, yang dapat memahaminya dengan benar atas izin Allah.

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by putramentari on Thu Apr 03, 2014 2:44 am

@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:

Intisari akidah Jemaat Muslimin Ahmadiyah adalah LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMAD-AR-RASULULLAH dan semua ilmu yang saya punyai dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw.

dan akidah islam yang di ajarkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan bila ada yang mengaku Nabi stelah adalah Nabi Palsu alias SESAT KUADRAT

Tetapi, anda kelabakan menghadapi Ilmu Rasul-Nya saw yang menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan menurunkan Ibnu Maryam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam (Shahih Bukhari). Apalagi, menghadapi Ilmu Allah yang menggunakan kata ba'atsa (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan membangkitkan pada bangsa aakhorin keturunan Persia, seorang rasul (Imam Mahdi) dari antara mereka (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

emangnya kamu bisa buktikan berdasarkan Nahwu shorof bahwa Nazzala adalah  Fi'll Madhi atau Mudhori.

pasti kamu gak bisa.

karena BUTA NAHWU SHOROF

JADI KAMU MAU BANTAH SAYA MODAL APA

MODAL DENGKUL BIN NGEYEL.

MAAF YA, UDAH SAYA BILANG, ASAL MANGAP TIDAK DILAYANI awas 

Bukankah sudah saya tulis buktinya? Baiklah, akan saya ulang jika anda belum mengerti dengan sedikit penjelasan dalam kurung, agar lebih jelas:
Allah menggunakan kata ba'atsa, dan Rasul-Nya saw menggunakan kata nazzala atau fi'il madhi untuk masa mendatang:

bukti apa dan berdasarkan apa ????


kaidah Nahwu mana yang menyatakan Fi'll madhi untuk Masa mendatang ????


MAKANYA SAYA BILANG KAMU SAMA SEKALI BUTA NAHWU SHOROF TAPI NGEYEL GAK JELAS>


MAU JADI APA KAMU NAK NAK basi basi basi 
avatar
putramentari
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 37
Posts : 4870
Kepercayaan : Islam
Location : Pekanbaru
Join date : 04.03.12
Reputation : 116

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Kedunghalang on Thu Apr 03, 2014 6:09 am

@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:
@Kedunghalang wrote:
@putramentari wrote:

dan akidah islam yang di ajarkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan bila ada yang mengaku Nabi stelah adalah Nabi Palsu alias SESAT KUADRAT

Tetapi, anda kelabakan menghadapi Ilmu Rasul-Nya saw yang menggunakan kata nazzala (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan menurunkan Ibnu Maryam, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi umat Islam, yang akan dibangkitkan dari antara umat Islam (Shahih Bukhari). Apalagi, menghadapi Ilmu Allah yang menggunakan kata ba'atsa (fi'il madhi) yang menegaskan bahwa Allah telah memastikan akan membangkitkan pada bangsa aakhorin keturunan Persia, seorang rasul (Imam Mahdi) dari antara mereka (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

emangnya kamu bisa buktikan berdasarkan Nahwu shorof bahwa Nazzala adalah  Fi'll Madhi atau Mudhori.

pasti kamu gak bisa.

karena BUTA NAHWU SHOROF

JADI KAMU MAU BANTAH SAYA MODAL APA

MODAL DENGKUL BIN NGEYEL.

MAAF YA, UDAH SAYA BILANG, ASAL MANGAP TIDAK DILAYANI awas 

Bukankah sudah saya tulis buktinya? Baiklah, akan saya ulang jika anda belum mengerti dengan sedikit penjelasan dalam kurung, agar lebih jelas:
Allah menggunakan kata ba'atsa, dan Rasul-Nya saw menggunakan kata nazzala atau fi'il madhi untuk masa mendatang:

bukti apa dan berdasarkan apa ????

kaidah Nahwu mana yang menyatakan Fi'll madhi untuk Masa mendatang ????

MAKANYA SAYA BILANG KAMU SAMA SEKALI BUTA NAHWU SHOROF TAPI NGEYEL GAK JELAS

Anda ini lebih terlalu hobby mengeluarkan banyak asap knalpot, sampai-sampai lupa membaca yang ini:

Allah menggunakan kata ba'atsa (Al Jumu'ah 62:3/4), dan Rasul-Nya saw menggunakan kata nazzala (Shahih Bukhari) atau fi'il madhi untuk masa mendatang, dengan penjelasan sebagai berikut (perhatikan kalimat tafsiriyah yang di dalam kurung):

1. Dia-lah yang telah (memastikan akan) membangkitkan pada bangsa aakhorin (keturunan Salman dari Persia) seorang rasul dari antara mereka, (Al Jumu'ah 62:3/4 & Shahih Bukhari).

2. Bagaimana sikap kalian, jika (Allah) telah (memastikan akan) menurunkan Ibnu Maryam pada kalian (umat Islam), sebagai Imam (Mahdi) bagi kalian, (yang akan dibangkitkan) dari antara kalian (Shahih Bukhari).

Kedunghalang
LETNAN KOLONEL
LETNAN KOLONEL

Male
Posts : 9081
Kepercayaan : Islam
Location : Bogor
Join date : 12.03.12
Reputation : 0

Kembali Ke Atas Go down

Re: al mahdi sang pemimpin

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Halaman 12 dari 14 Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas

- Similar topics

Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik