FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.


@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI

Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Halaman 1 dari 3 1, 2, 3  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Fri Nov 09, 2012 9:43 am

Si Odong odong selalu berkata bahwa yang dimaksud Salib dalam bahasa Arab adalah BIKIN SOP SUM SUM


Benarkah ??

Di jaman Muhammad ( di Madinah abat ke 7 ) penyaliban bukan lah hal baru
.... LANTAS ....
Apa defenisi penyaliban yang di maksud oleh kaum Arab ( dan otomatis tentunya yang dimaksud Muhammad aka Alloh )


 • Lidwa Abu Daud 500 Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al-Jarrah telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Abdullah bin Jumai' dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Nenekku dan Abdurrahman bin Khallad Al-Anshari dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Naufal Al-Anshariyah

  bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menuju ke pertempuran badar, dia berkata; saya bertanya kepada beliau; Ya Rasulullah, izinkanlah saya ikut serta dalam peperangan bersamamu untuk merawat prajurit-prajurit yang sakit, mudah mudahan Allah menganugerahkan kepadaku mati syahid. Beliau bersabda; "Tetaplah di rumahmu, sesungguhnya Ta'ala akan menganugerahkan kepadamu mati syahid."

  Perawi Hadits ini berkata; Karena itulah dia disebut Asy Syahidah (wanita yang mati syahid).
  Kata perawi; Dia adalah ahli Al Quran, lalu dia meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam supaya diperbolehkan mengambil seorang muadzin di rumahnya. Lalu beliau mengizinkannya.

  Katanya; Dia membuat kedua budaknya yang laki laki dan perempuan sebagai budak Mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya). Pada suatu malam, kedua budak itu bangun dan pergi kepadanya, Ialu menyelubungkan sehelai kain tutup mukanya ke wajahnya sampai wanita itu meninggal, sementara kedua budak itu melarikan diri.

  Pada keesokan harinya, Umar berdiri di hadapan orang banyak, lalu berkata; Barangsiapa yang mengetahui kedua atau melihat kedua budak ini, hendaklah membawanya kemari!

  Setelah tertangkap, maka keduanya diperintahkan untuk disalib. Kedua budak inilah orang yang pertama kali disalib di kota Madinah.

  Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Hammad Al-Hadlrami telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Al-Walid bin Jumai' dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harits dengan hadits ini, namun yang pertama lebih lengkap. Dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumahnya dan beliau mengangkat seorang muadzin yang menyerukan adzan untuknya dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya. Abdurrahman berkata; Saya melihat muadzinnya adalah seorang laki laki yang sudah tua.


Lantas apa maksud dari DISALIBKAN ITU ??


 • MUSLIM 4617 Telah menceritakan kepada kami 'Uqbah bin Mukram Al 'Ammi; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Ishaq Al Hadhrami; Telah mengabarkan kepada kami Al Aswad bin Syaiban dari Abu Naufal dia berkata;

  "Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah.

  OIeh karena itu, tidaklah mengherankan, apabila kaum Quraisy dan masyarakat muslim lainnya melintasi tempat tersebut. Sehingga Abdullah bin Umar juga melintasi Abdullah bin Zubair dan berdiri di dekatnya seraya berkata; 'Assalaamu 'alaika hai Abu Khubaib! # Assalaamu 'aIaika hai Abu Khubaib! # Assalaamu 'alaika hai Abu Khubaib! # Demi Allah, sungguh aku pernah melarangmu untuk berbuat seperti ini! # Demi Allah, sungguh aku pernah melarangmu untuk berbuat seperti ini! # Demi Allah, sungguh aku pernah melarangmu untuk berbuat seperti ini! ' # Abdullah bin Zubair berkata; 'Demi Allah, sepengetahuanku kamu adalah orang yang rajin bangun malam untuk melaksanakan shalat rajin menyambung tali silaturahim. Demi Allah, kamu adalah ornag yang paling buruk di tengah-tengah umat yang baik.'

  Setelah itu, Abdullah bin Umar pun pergi meninggalkannya. Sikap Abdullah bin Zubair dan ucapannya itu diketahui oleh Hajjaj Ats Tsaqafi. Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari tiang salib dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.


  Setelah itu, Al Hajjaj mengirim utusan kepada ibu Abdulah bin Zubair, yaitu Asma' binti Abu Bakar. Tetapi, Asma' tidak menghadap kepada Al Hajjaj. Lalu sekali lagi Al Hajjaj mengirim utusannya kepada Asma' binti Abu Bakar dengan membawa pesan khusus dari Al Hajjaj yang berbunyi; 'Kau datang menghadap kepadaku atau aku kirim pasukan untuk menyeretmu kehadapanku! ' Namun Asma' binti Abu Bakar tetap menolak sambil berkata; 'Demi Allah, aku tidak akan datang menghadapmu sampaipun kamu kirim pasukan untuk menyeretku ke hadapanmu! '


  Al Hajjaj berkata; 'Hai pasukan siapkan kudaku! ' Kemudian Hajjaj mengenakan sepatunya dan berangkat dengan membawa pasukannya hingga mereka tiba di depan rumah Asma' binti Abu Bakar. Al Hajjaj bertanya kepadanya; 'Hai ibu tua, bagaimanakah pendapatmu tentang perbuatan yang telah aku lakukan kepada musuh Allah (maksudnya adalah anak laki-lakinya, yaitu Abdullah bin Zubair)? ' Asma' binti Abu Bakar pun menjawab dengan lantang; 'Menurutku, kamu telah menghancurkan dunianya sedangkan ia telah menghancurkan akhiratmu.' 'Aku dengar'; ujar Asma'; 'Kamu mengatakan kepadanya (maksudnya kepada Abdullah bin Zubair, puteranya); 'Hai anak seorang wanita yang mempunyai dua ikat pinggang! ' Demi Allah, akulah wanita yang mempunyai dua ikat pinggang itu. Yang satu, pernah aku gunakan untuk membawa makanan Rasulullah dan makanan Abu Bakar dari kendaraannya, sedangkan yang lainnya adalah ikat pinggang yang selalu dibutuhkan kaum wanita. Sesungguhnya RasuluIIah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kami bahwasanya di Tsaqif itu ada seorang pembohong dan seorang perusak. Pembohong tersebut telah kami ketahui, sedang perusak itu, kami tak punya prasangka lain selain engkau.' Abu Naufal berkata; 'Kemudian Al Hajjaj meninggalkan tempat Asma' binti Abu Bakar tanpa mengucapkan satu kata pun kepadanya.


Dan apakah salip itu termasuk SILANG ??

 • NASAI 881 Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Mas'adah dari Sufyan bin Habib dari Sa'id bin Ziyad dari Ziyad bin Shubaih dia berkata;

  "Aku shalat di samping Ibnu Umar, dan aku meletakkan tanganku di atas pinggangku, maka ia berkata kepadaku, 'Begini yang benar' sambil memukulku dengan tangannya. Setelah selesai shalat aku bertanya kepada seseorang, "Siapa ini? ' la menjawab, "la adalah Abdullah bin Umar'. Lalu aku berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, apa yang membuatmu tidak suka denganku? ' la menjawab, 'Ini adalah penyilangan (salib), dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut.

Kesimpulan :
Salib dalam bahasa Arab = TIANG dan SILANG !!


Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by SEGOROWEDI on Fri Nov 09, 2012 10:33 amjurus si buta dari goa hira: .................... itu hadis doif!
piss

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Uriel on Fri Nov 09, 2012 11:43 am

cm ada 2 pilihan
1.itu hadits dhoif
2.si odong ngaku2 dibanned LI
basi

Uriel
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 415
Location : bandung
Join date : 01.07.12
Reputation : 9

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by bezat on Fri Nov 09, 2012 12:09 pm

Dusta laiinya: stauros artinya HANYA TIANG LURUS ketawa guling

Kepada para kapir bin kolopir : check selalu link yang di berikan MO, akan terlihat apa yg ditutupi dan apa yg ditampilkan demi kepentingan argumennya. nyerah


bezat
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 152
Kepercayaan : Protestan
Location : Kota Kafir
Join date : 05.10.12
Reputation : 3

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by SEGOROWEDI on Fri Nov 09, 2012 12:13 pmkalau lihat saya bawa 'stauroos'
si odong pasti langsung lari terkencing-kencing..
piss

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Fri Nov 09, 2012 12:58 pm

@Bezat & teman teman kapirun

Masih dari ERA Jesus ...
Ada yang punya referensi masalah penyaliban rasul Petrus ??

Bukankah Petrus di salib terbalik pada kayu SILANG ( huruf X )

Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by SEGOROWEDI on Fri Nov 09, 2012 1:54 pmdan apakah pernah ada simbol salib berupa balok?
piss

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by abu hanan on Fri Nov 09, 2012 2:30 pm

MUSLIM 4617 Telah menceritakan kepada kami 'Uqbah bin Mukram Al 'Ammi; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Ishaq Al Hadhrami; Telah mengabarkan kepada kami Al Aswad bin Syaiban dari Abu Naufal dia berkata;

"Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah.http://www.laskarislam.com/t3421-salibmengkaji-dari-segi-hadits-dan-term-basa-arab?highlight=term+salib

عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ


Abu Naufal dia berkata; "Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah
Imam muslim 4617

Ter-khusus hr imam muslim diatas,kata SHOLB gak ada di redaksi basa arab tetapi عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.
untuk orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas
maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang luas
avatar
abu hanan
GLOBAL MODERATOR
GLOBAL MODERATOR

Male
Age : 84
Posts : 7999
Kepercayaan : Islam
Location : soerabaia
Join date : 06.10.11
Reputation : 224

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by erusi on Fri Nov 09, 2012 4:44 pm


Saya sudah membaca posting #1, namun saya tidak memahami apa yang menjadi persoalannya di dalam thread ini?

erusi
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 281
Kepercayaan : Islam
Location : Ipoh Malaysia
Join date : 11.09.12
Reputation : 14

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Fri Nov 09, 2012 4:53 pm

@Erusi

Anda tidak akan memahami trit ini kalau tidak membaca semua post si Mang-Odoy !!


Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by SEGOROWEDI on Fri Nov 09, 2012 4:56 pm

@abu hanan wrote: عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.

terus yang bener diterjemahkan gimana?
dan tolong deskripsikan bagaimana Abdullah bin Zubair dihukum!

SEGOROWEDI
BRIGADIR JENDERAL
BRIGADIR JENDERAL

Posts : 43894
Kepercayaan : Protestan
Join date : 12.11.11
Reputation : 124

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Fri Nov 09, 2012 5:14 pm

@abu hanan wrote:
MUSLIM 4617 Telah menceritakan kepada kami 'Uqbah bin Mukram Al 'Ammi; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Ishaq Al Hadhrami; Telah mengabarkan kepada kami Al Aswad bin Syaiban dari Abu Naufal dia berkata;

"Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah.


http://www.laskarislam.com/t3421-salibmengkaji-dari-segi-hadits-dan-term-basa-arab?highlight=term+salib

عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ


Abu Naufal dia berkata; "Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah
Imam muslim 4617

Ter-khusus hr imam muslim diatas,kata SHOLB gak ada di redaksi basa arab tetapi عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.
Di trit itu anda mengatakan :

Ter-khusus hr imam muslim diatas,kata SHOLB gak ada di redaksi basa arab tetapi عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.sedangkan عقب menurut kamus al mufid bisa berarti ;
عَاقَب Menyiksa

عَقَابٌ و عُقُوْبَة Siksa

sehingga,timbul pertanyaan apakah SHOLB dan bagemana penggunaan dari segi hukuman-tubuh-kata benda?

Nah mengapa anda SENGAJA MENGABAIKAN kata benda berikutnya :

Setelah itu, Abdullah bin Umar pun pergi meninggalkannya. Sikap Abdullah bin Zubair dan ucapannya itu diketahui oleh Hajjaj Ats Tsaqafi. Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari tiang salib dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.

Bukankah TIANG salib jelas jelas merupakan kata benda ??


Ini arabicnya

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللَّهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سِبْتَيَّ فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللَّهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا
Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Uriel on Fri Nov 09, 2012 5:45 pm

duren swt wrote:@Bezat & teman teman kapirun

Masih dari ERA Jesus ...
Ada yang punya referensi masalah penyaliban rasul Petrus ??

Bukankah Petrus di salib terbalik pada kayu SILANG ( huruf X )
bener..saya juga uda perna bilang ini sm si odong
cm saya blm dpt linknya
petrus disalib terbalik karena merasa gk pantas disalibkan seperti yesus
tapi ada juga hukuman salib dengan bentuk 'X',,saya lupa ntah rasul siapa
si odong2 mengabaikan perluasan makna dari sebuah kata
makanya nalarnya jeblok

Uriel
SERSAN MAYOR
SERSAN MAYOR

Male
Posts : 415
Location : bandung
Join date : 01.07.12
Reputation : 9

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Fri Nov 09, 2012 11:16 pm

Apa ga dilihat mata si Odong odong trit ini ??

usil

Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by bezat on Sat Nov 10, 2012 10:47 am

duren swt wrote:@Bezat & teman teman kapirun

Masih dari ERA Jesus ...
Ada yang punya referensi masalah penyaliban rasul Petrus ??

Bukankah Petrus di salib terbalik pada kayu SILANG ( huruf X )

Simon Petrus martir 34 tahun setelah penyalipan Kristus. Dalam catatan Kamus Alkitab Smith, Petrus dan Paulus dieksekusi di Roma dijaman kekaisaran Nero.
Peristiwa pembakaran kota Roma oleh kaisar sableng Nero, dijadikan alasan oleh Nero sebagai pemberontakan kaum kristen dan menjadi salah satu alasan eksekusi Paulus dan Petrus setelah mereka dipenjara selama beberapa tahun.
Origen yang pertama kali melaporkan cara kematian Petrus yang disalib secara terbalik karena Petrus merasa tidak pantas untuk disalib seperti Kristus. Ada pula yang menyanggah cara kematian Petrus tersebut dengan argumen : “tidak ada catatan kuat yang melaporkan Petrus disalib terbalik” karena jika benar pasti laporan tersebut akan dituliskan secara lengkap.
Yesus sudah menubuatkan cara kematian Petrus dalam Yohanes 21:

KJV
16 He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.
17 He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.
18 Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.
19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

LAI
16 Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya: ''Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?'' Jawab Petrus kepada-Nya: ''Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.'' Kata Yesus kepadanya: ''Gembalakanlah domba-domba-Ku.''
17 Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: ''Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?'' Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: ''Apakah engkau mengasihi Aku?'' Dan ia berkata kepada-Nya: ''Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.'' Kata Yesus kepadanya: ''Gembalakanlah domba-domba-Ku.
18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kaukehendaki.''
19 Dan hal ini dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus: ''Ikutlah Aku.''


Dalam ayat 18 Kristus pernah menyatakan Petrus akan mati dengan cara “DISALIBKAN” secara tersamar yaitu kematian dimana KEDUA TANGANNYA AKAN DIIKAT DAN DI RENTANGKAN (seperti disalib) . Nubuatan ini terbukti 34 tahun kemudian, kontroversi apakah terbalik atau tidak, bukan menjadi hal yang utama lagi walaupun menarik untuk kita telaah dalam kaitan “Ketidak layakan Manusia Petrus”.

Jika kita mau tarik ke era sebelum Yesus pun, hukuman dengan cara disalibkan sudah dikenal sejak jaman alexander agung (bukan Zulkarnain lhoo!!!) yang berlanjut pada era romawi sebagai hukuman pada para pemberontak. Hukuman biasa dimulai dengan dicambuk, disiksa dan baru kemudian terdakwa HARUS MENGUSUNG BALOK sebagai tempat merentangkan tangan dalam penyalipan. Balok kayu vertikal, sudah ada ditempat penyalipan. MO dengan teori balok lurus memang tidak salah, Yesus memang memanggul BALOK LURUS TEMPAT sebagai balok untuk memaku tangannya. Balok lurus ini ditempatkan pada tiang yang sudah tertancap di golgotha.... ketawa guling

Yang sering salah dipersepsikan, saat Kristus melalui via do lorosa, Yesus sudah memanggul cross. Dalam Film The Passion, salah satu film mengenai Kristus yang menggunakan literatur dalam penulisannya, Kristus memanggul balok lurus yang dia bawa ketiang yang tertancap di golgotha. Inilah yang disalah mengerti oleh MO, bahwa istilah salib bukan cross tapi tiang lurus. Mungkin MO terlalu banyak belajar pada saksi yehova.

Tidaklah masuk akal jika Kristus ataupun tahanan Romawi memanggul UTUH CROSS, selalu yang dipanggul adalah BALOK LURUS yang akan menjadi Rentangan Tangan yang ditempatkan pada balok vertikal yang sudah tertancap ditempat eksekusi. Itulah sebabnya para penulis selalu menuliskan balok lurus dalam catatan catatannya karena istilah CROSS baru populer setelah Kekristenan menggunakan nya sebagai simbol pengikut Kristus.

bezat
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 152
Kepercayaan : Protestan
Location : Kota Kafir
Join date : 05.10.12
Reputation : 3

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by abu hanan on Sat Nov 10, 2012 11:20 am

duren swt wrote:
@abu hanan wrote:
MUSLIM 4617 Telah menceritakan kepada kami 'Uqbah bin Mukram Al 'Ammi; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Ishaq Al Hadhrami; Telah mengabarkan kepada kami Al Aswad bin Syaiban dari Abu Naufal dia berkata;

"Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah.


http://www.laskarislam.com/t3421-salibmengkaji-dari-segi-hadits-dan-term-basa-arab?highlight=term+salib

عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ


Abu Naufal dia berkata; "Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah
Imam muslim 4617

Ter-khusus hr imam muslim diatas,kata SHOLB gak ada di redaksi basa arab tetapi عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.
Di trit itu anda mengatakan :

Ter-khusus hr imam muslim diatas,kata SHOLB gak ada di redaksi basa arab tetapi عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.sedangkan عقب menurut kamus al mufid bisa berarti ;
عَاقَب Menyiksa

عَقَابٌ و عُقُوْبَة Siksa

sehingga,timbul pertanyaan apakah SHOLB dan bagemana penggunaan dari segi hukuman-tubuh-kata benda?

Nah mengapa anda SENGAJA MENGABAIKAN kata benda berikutnya :

Setelah itu, Abdullah bin Umar pun pergi meninggalkannya. Sikap Abdullah bin Zubair dan ucapannya itu diketahui oleh Hajjaj Ats Tsaqafi. Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari tiang salib dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.

Bukankah TIANG salib jelas jelas merupakan kata benda ??


Ini arabicnya

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللَّهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سِبْتَيَّ فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللَّهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَاجِذْع adalah batang

dalam kata lain seperti ;
جِذْعُ النَّخْلَة berarti batang kurma....

apakah batang kurma berbentuk PALANG?

apa artinyah?jika TIANG SALIB dipaksakan masuk ke hadits tersebut maka seharusnyah جِذْع menjadi صَلِيْبٌ..kedua kata itu adalah kata benda.
lantas bagaimana terhukum menemui ajal?
yah..karena kehilangan banyak darah selama berhari2 disiksa adalah kemungkinan yang harus dimasukkan dalam pertimbangan.namun BUKAN ke mutilasi yang berakibat sumsum/darah/isi tulang keluar meleleh dari tulang.
untuk orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas
maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang luas
avatar
abu hanan
GLOBAL MODERATOR
GLOBAL MODERATOR

Male
Age : 84
Posts : 7999
Kepercayaan : Islam
Location : soerabaia
Join date : 06.10.11
Reputation : 224

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Sat Nov 10, 2012 12:43 pm

@abu hanan wrote:
duren swt wrote:
@abu hanan wrote:
MUSLIM 4617 Telah menceritakan kepada kami 'Uqbah bin Mukram Al 'Ammi; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Ishaq Al Hadhrami; Telah mengabarkan kepada kami Al Aswad bin Syaiban dari Abu Naufal dia berkata;

"Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah.


http://www.laskarislam.com/t3421-salibmengkaji-dari-segi-hadits-dan-term-basa-arab?highlight=term+salib

عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ


Abu Naufal dia berkata; "Saya pernah melihat Abdullah bin Zubair disalib di suatu perbukitan antara Madinah dan Makkah
Imam muslim 4617

Ter-khusus hr imam muslim diatas,kata SHOLB gak ada di redaksi basa arab tetapi عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.
Di trit itu anda mengatakan :

Ter-khusus hr imam muslim diatas,kata SHOLB gak ada di redaksi basa arab tetapi عقب diterjemahkan menjadi DISALIB.sedangkan عقب menurut kamus al mufid bisa berarti ;
عَاقَب Menyiksa

عَقَابٌ و عُقُوْبَة Siksa

sehingga,timbul pertanyaan apakah SHOLB dan bagemana penggunaan dari segi hukuman-tubuh-kata benda?

Nah mengapa anda SENGAJA MENGABAIKAN kata benda berikutnya :

Setelah itu, Abdullah bin Umar pun pergi meninggalkannya. Sikap Abdullah bin Zubair dan ucapannya itu diketahui oleh Hajjaj Ats Tsaqafi. Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari tiang salib dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.

Bukankah TIANG salib jelas jelas merupakan kata benda ??


Ini arabicnya

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللَّهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سِبْتَيَّ فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللَّهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَاجِذْع adalah batang

dalam kata lain seperti ;
جِذْعُ النَّخْلَة berarti batang kurma....

apakah batang kurma berbentuk PALANG?

apa artinyah?jika TIANG SALIB dipaksakan masuk ke hadits tersebut maka seharusnyah جِذْع menjadi صَلِيْبٌ..kedua kata itu adalah kata benda.
lantas bagaimana terhukum menemui ajal?
yah..karena kehilangan banyak darah selama berhari2 disiksa adalah kemungkinan yang harus dimasukkan dalam pertimbangan.namun BUKAN ke mutilasi yang berakibat sumsum/darah/isi tulang keluar meleleh dari tulang.

Bagaimana tidak dimasukkan ... wong ada kata DITURUNKAN

 • Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari tiang salib dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.


Diturunkan DARI MANA ??
Ya dari TIANG SALIB lah

usil
==========
Btw ... si Odong odong itu TUOLOLLLL , dia ga tau pemakaian kata SLB sebagai kata benda ada pada DUA AYAT di Quran !!


Coba wak Abu bedah masalah hubungan KATA BENDA SLB dengan salib ... melalui ayat :

 • Q 86.7 yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

  http://quran.bblm.go.id/?id=82175

  Kajian kata
  الصُّلْبِ pada surat At-Taariq ayat ke 7
  Bacaan dalam tulisan arab latin : a(l)shshulbi
  Jenis kata :kata benda abstrak atau sifat
  Arti kata الصُّلْبِ : tulang belakangDan yang ini :


 • Q 4.23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


  http://quran.bblm.go.id/?id=10729

  أَصْلاَبِكُمْ pada surat An-Nisa ayat ke 23
  Bacaan dalam tulisan arab latin : ashlâbikum
  Jenis kata : kata benda atau sifat
  Arti kata أَصْلاَبِكُمْ :tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung kalian

==========

Dan tolong simak 8 buah ayat di link ini
http://quran.bblm.go.id/?id=13627

 • Jumlah pemakaian pola dasar ص ل ب dalam AlQuran 8 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 2 kali, dipakai kata kerja sebanyak 6 kali

  Pemakaian kata dasar ص ل ب pada AlQuran

  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ : An-Nisa 23


  يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ : At-Taariq 7


  وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ : An-Nisa 157


  وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ : Yusuf 41


  ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ : Al-A'raaf 124


  فَلَأُقَطِّعَن أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ : Thaahaa 71
  فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ : Asy-Syu'araa' 49


  وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ : Al-Maidah 33Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by abu hanan on Sat Nov 10, 2012 12:58 pm

duren swt wrote:
جِذْع adalah batang

dalam kata lain seperti ;
جِذْعُ النَّخْلَة berarti batang kurma....

apakah batang kurma berbentuk PALANG?

apa artinyah?jika TIANG SALIB dipaksakan masuk ke hadits tersebut maka seharusnyah جِذْع menjadi صَلِيْبٌ..kedua kata itu adalah kata benda.
lantas bagaimana terhukum menemui ajal?
yah..karena kehilangan banyak darah selama berhari2 disiksa adalah kemungkinan yang harus dimasukkan dalam pertimbangan.namun BUKAN ke mutilasi yang berakibat sumsum/darah/isi tulang keluar meleleh dari tulang.

Bagaimana tidak dimasukkan ... wong ada kata DITURUNKAN

 • Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari tiang salib dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.


Diturunkan DARI MANA ??
Ya dari TIANG SALIB lah

usil
lha itu TIANG salibnyah PALANG atow LURUS?


yang digunakan tuh BALOK PALANG atow POHON?kata yg digunakan adalah
جِذْع adalah batang...

kalow masih gak ngerti....penggunaan kata tersebut adalah pada POHON..seperti جِذْعُ النَّخْلَة berarti batang kurma....
bukan kayu palang simbol sebelah ato palang merah international...

aplikasi ayat (sesuai tradisi pak duren)..

 • Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari POHON /BATANG dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.


awalnyah kan ginih...

 • Lalu ia pun mengirim pasukan untuk menurunkannya dari tiang salib dan melemparkannya ke atas kuburan orang-orang Yahudi.


jadi pak duren-->>kalow tiang salib bentuk PALANG/KAYU LURUS (dalam arti kayu loh bukan kayu hidup alias pohon) HARUSNYAH صَلِيْبٌ..Terakhir diubah oleh abu hanan tanggal Sat Nov 10, 2012 1:10 pm, total 1 kali diubah


untuk orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas
maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang luas
avatar
abu hanan
GLOBAL MODERATOR
GLOBAL MODERATOR

Male
Age : 84
Posts : 7999
Kepercayaan : Islam
Location : soerabaia
Join date : 06.10.11
Reputation : 224

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Sat Nov 10, 2012 1:09 pm

@abu hanan wrote:lha itu TIANG salibnyah PALANG atow LURUS?
Masalah silang atau lurus ........

SAYA TIDAK TAU
... dan ...
Wak Abu juga saya JAMIN TIDAK TAU !!
Namun saya bisa memberi hadis yang MENGINDIKASIKAN bahwa menyalib di Arab itu adalah PENYILANGAN

Simak dunk hadis yang sudah saya berikan di awal trit ini :.

 • NASAI 881 Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Mas'adah dari Sufyan bin Habib dari Sa'id bin Ziyad dari Ziyad bin Shubaih dia berkata;

  "Aku shalat di samping Ibnu Umar, dan aku meletakkan tanganku di atas pinggangku, maka ia berkata kepadaku, 'Begini yang benar' sambil memukulku dengan tangannya. Setelah selesai shalat aku bertanya kepada seseorang, "Siapa ini? ' la menjawab, "la adalah Abdullah bin Umar'. Lalu aku berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, apa yang membuatmu tidak suka denganku? ' la menjawab, 'Ini adalah penyilangan (salib), dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebu


Tangan bercakak pinggang itu mereka SIMBOLKAN sebagai bau bau SILANG SALIB KRISTEN

Btw ...
Sopo yang mengatakan menyalib itu GA BOLEH laksanaken di tiang KAYU LURUS ??

basi


Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by abu hanan on Sat Nov 10, 2012 1:30 pm

duren swt wrote:
Coba wak Abu bedah masalah hubungan KATA BENDA SLB dengan salib ... melalui ayat :

 • Q 86.7 yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

  http://quran.bblm.go.id/?id=82175

  Kajian kata
  الصُّلْبِ pada surat At-Taariq ayat ke 7
  Bacaan dalam tulisan arab latin : a(l)shshulbi
  Jenis kata :kata benda abstrak atau sifat
  Arti kata الصُّلْبِ : tulang belakangDan yang ini :


 • Q 4.23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


  http://quran.bblm.go.id/?id=10729

  أَصْلاَبِكُمْ pada surat An-Nisa ayat ke 23
  Bacaan dalam tulisan arab latin : ashlâbikum
  Jenis kata : kata benda atau sifat
  Arti kata أَصْلاَبِكُمْ :tulang-tulang rusuk kalian / anak-anak kandung kalian

==========

Dan tolong simak 8 buah ayat di link ini
http://quran.bblm.go.id/?id=13627

 • Jumlah pemakaian pola dasar ص ل ب dalam AlQuran 8 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 2 kali, dipakai kata kerja sebanyak 6 kali

  Pemakaian kata dasar ص ل ب pada AlQuran

  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ : An-Nisa 23


  يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ : At-Taariq 7


  وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ : An-Nisa 157


  وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ : Yusuf 41


  ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ : Al-A'raaf 124


  فَلَأُقَطِّعَن أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ : Thaahaa 71
  فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ : Asy-Syu'araa' 49


  وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ : Al-Maidah 33sayah bahas di sanah...
http://www.laskarislam.com/t4280-term-sholb-di-dalam-al-quran#46869


untuk orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas
maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang luas
avatar
abu hanan
GLOBAL MODERATOR
GLOBAL MODERATOR

Male
Age : 84
Posts : 7999
Kepercayaan : Islam
Location : soerabaia
Join date : 06.10.11
Reputation : 224

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by abu hanan on Sat Nov 10, 2012 1:52 pm

duren swt wrote:
@abu hanan wrote:lha itu TIANG salibnyah PALANG atow LURUS?
Masalah silang atau lurus ........

SAYA TIDAK TAU
... dan ...
Wak Abu juga saya JAMIN TIDAK TAU !!

lha itu bedanyah..sayah berpegang pada kata جِذْع adalah batang...kalow mereka menghukum pada batang kurma/pohon yah uda tentu lurus...karena bicara BATANG berarti bicara POHON yg masih hidup...kalow ada pohon mangga di perbukitan madinah-mekkah nah berarti bentuk BATANG/POHON mungkin malah gak beraturan..


pak duren wrote:Namun saya bisa memberi hadis yang MENGINDIKASIKAN bahwa menyalib di Arab itu adalah PENYILANGAN

Simak dunk hadis yang sudah saya berikan di awal trit ini :.

 • NASAI 881 Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Mas'adah dari Sufyan bin Habib dari Sa'id bin Ziyad dari Ziyad bin Shubaih dia berkata;

  "Aku shalat di samping Ibnu Umar, dan aku meletakkan tanganku di atas pinggangku, maka ia berkata kepadaku, 'Begini yang benar' sambil memukulku dengan tangannya. Setelah selesai shalat aku bertanya kepada seseorang, "Siapa ini? ' la menjawab, "la adalah Abdullah bin Umar'. Lalu aku berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, apa yang membuatmu tidak suka denganku? ' la menjawab, 'Ini adalah penyilangan (salib), dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebu


Tangan bercakak pinggang itu mereka SIMBOLKAN sebagai bau bau SILANG SALIB KRISTEN
yang ini sayah setujuh TETAPI tidak berarti alat eksekusi yesus/nabi isa adalah KAYU PALANG.
قَالَ إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ...yah kalow sayah membayangkan huruf X dan yg menjadi masalah adalah bagemana hukuman salib model X maupun + bahkan lurus bisa menyebabkan kematian seseorang?

pak duren wrote:Btw ...
Sopo yang mengatakan menyalib itu GA BOLEH laksanaken di tiang KAYU LURUS ??

safa yah?


**enak juga dibaca post pak duren kali ini...gak kasar.. genit


untuk orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas
maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang luas
avatar
abu hanan
GLOBAL MODERATOR
GLOBAL MODERATOR

Male
Age : 84
Posts : 7999
Kepercayaan : Islam
Location : soerabaia
Join date : 06.10.11
Reputation : 224

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by mang odoy on Sun Nov 11, 2012 12:10 am

ha ha ha ha..... jadi pada ketularan.... ODOYNICATION....

ketawa guling

mang odoy
KAPTEN
KAPTEN

Posts : 4233
Kepercayaan : Islam
Join date : 11.10.11
Reputation : 86

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Mon Nov 12, 2012 1:39 pm

si Odong ga berdaya

Tak terbantahkan !!
SLB = TULANG RUSUK = ANAK KANDUNG xixixi

Guest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by bezat on Mon Nov 12, 2012 1:50 pm

yang ini sayah setujuh TETAPI tidak berarti alat eksekusi yesus/nabi isa adalah KAYU PALANG.
قَالَ إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ...yah kalow sayah membayangkan huruf X dan yg menjadi masalah adalah bagemana hukuman salib model X maupun + bahkan lurus bisa menyebabkan kematian seseorang?

Kang Abu,
Kalau yang dipersoalkan adalah bagaimana bisa menyebabkan kematian?? Sebaiknya kang Abu, pelajari metoda hukuman ini yang sudah dilakukan sejak jaman alexander the great hingga jaman romawi. Kekejaman metoda hukuman inilah yg justru membuat kaisar konstantin menghapuskan metoda ini.

Masalah KAYU PALANG yang kang abu kutip, yg disebut palang adalah kayu horizontal yang digunakan untuk memaku tangan. Keterangan ini pun ada dalam link yang di kutip MO tetapi tidak ditampilkan. Jadi ane rasa judul trit nya memang cocok sekali. MO lagi sibuk kerja ya??? (cari bahan baru untuk menyanggah...cikikikikkkkk). yes

bezat
SERSAN SATU
SERSAN SATU

Male
Posts : 152
Kepercayaan : Protestan
Location : Kota Kafir
Join date : 05.10.12
Reputation : 3

Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Guest on Mon Nov 12, 2012 2:12 pm

@bezat wrote:
Masalah KAYU PALANG yang kang abu kutip, yg disebut palang adalah kayu horizontal yang digunakan untuk memaku tangan. Keterangan ini pun ada dalam link yang di kutip MO tetapi tidak ditampilkan. Jadi ane rasa judul trit nya memang cocok sekali. MO lagi sibuk kerja ya??? (cari bahan baru untuk menyanggah...cikikikikkkkk). yes
Yang mengherankan ... bukankah JELAS JELAS ada ayat yang menerangkan PEMAKUAN TANGAN


 • Yoh 20 (25) Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Tomas, "Kami sudah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangan-Nya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu dan belum menaruh tangan saya pada lambung-Nya, sekali-kali saya tidak mau percaya."  (27) Kemudian Yesus berkata kepada Tomas, "Lihatlah tangan-Ku, dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu dan taruhlah di lambung-Ku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah!"


Lantas KEMANA di PAKU kan tangannya klo bukan ke PALANG HORIZONTAL ??
.....NAMUN .....
Yang herannya CONGOR si Odong MENGAKUI LUKA BEKAS TOMBAK di LAMBUNG

Apa si Odong odong TIDAK MENGAKUI LUKA di TANGAN BEKAS PAKU ???Odong odong mode on :
Lambung yang di tombah adalah BENAR
Sementara tangan yang di paku adalah BODONG

Jurus SPANYOL ni yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ketawa gulingGuest
Tamu


Kembali Ke Atas Go down

Re: Dusta si Odong : Salib di Arab di Era Muhammad Adalah TIANG

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Halaman 1 dari 3 1, 2, 3  Next

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas

- Similar topics

Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik